28 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

VOM VORBI LIMBA ROMÂNĂ ACASĂ – CU MAMA ŞI CU DUMNEZEU

16 martie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Nu demult, am publicat în „Zorile Bucovinei” un articol semnat de Boris Strâmbu, locuitor din satul Vancicăuţi, în care autorul face referiri la drepturile garantate minorităţilor naţionale de Constituţia Ucrainei şi legile cu privire la politica de stat în domeniul limbilor. E un subiect mereu actual şi nelipsit în paginile ziarului nostru. Pe bună dreptate, dl Boris Strâmbu scrie că legea votată de parlamentul ucrainean în 2012, cu privire la politica de stat în domeniul limbilor, care prevede funcţionarea limbilor etniilor conlocuitoare în Ucraina în teritoriile unde populaţia minoritară constituie 10 la sută, n-a fost pusă în aplicare. Însă, de-acum nici nu mai face să vorbim de această lege moartă. Putem să aprindem lumânarea şi să dăm colacul de pomană întru pomenirea ei.

Ne-am bucurat, am scris cu entuziasm şi admiraţie despre localităţile noastre, unde deputaţii consiliilor locale au aprobat această lege corespunzătoare spiritului democratic şi standardelor europene privind drepturile omului. Şi cu atâta am rămas. La 24 februarie 2014 Rada Supremă a anulat-o. Deşi Oleksandr Turcinov, care la acel moment îndeplinea funcţia de spicher, s-a spălat pe mâini (n-a semnat decizia respectivă), legea din start şi-a dat obştescul sfârâit. De fapt, de la bun început nimeni nici nu s-a ostenit s-o pună în funcţiune. Doar limba rusă şi fără legi speciale avea destule drepturi, iar de celelalte nu era mare bai, adică nici o problemă, nici o supărare…

Astăzi, cine mai îndrăzneşte să deschidă gura, să spună că nu-i convine ceva referitor la cum se respectă Carta europeană cu privire la limbile regionale şi ale minorităţilor naţionale?! Mai ales că în parlament deja a fost înregistrat proiectul de lege nr. 5670 (cel mai drastic din cele trei cu privire la limba de stat). Dacă acest proiect va primi lumină verde de la majoritatea deputaţilor Radei Supreme, ne vom mulţumi cu dreptul de a vorbi materna între pereţii casei şi a ne ruga la Dumnezeu în limba noastră.

Departe de mine intenţia de a dramatiza situaţia. La drept vorbind, nici nu avem pe cine speria. Tânăra generaţie de români din ţinutul nostru nu simte disconfortul lingvistic, deoarece posedă limba de stat la nivelul celei materne, unii chiar mai bine. Cei de vârsta a treia, dar şi de mijloc, nu aspiră la funcţii de conducere în organele de stat ca să posede numaidecât ucraineana. Totuşi, există unele nuanţe, căci nu e vorba numai de instanţele de stat. În proiectul de curând înregistrat este consfinţită obligativitatea limbii ucrainene în toate organele de administrare publică, în instituţiile de învăţământ superior, în domeniul ştiinței şi culturii, la desfăşurarea tuturor manifestărilor de masă (inclusiv în grădiniţe de copii), a reprezentaţiilor teatralizate, spectacolelor (cele ţinute în alte limbi vor fi dublate în limba de stat). Conform proiectului, limba de stat va fi obligatorie în mass-media şi în sfera deservirii. Va fi formată o comisie naţională pentru protejarea limbii de stat, vor fi numiţi un împuternicit şi inspectori care vor supraveghea îndeplinirea legii. Orice încălcare, în dependenţă de gravitatea ei, va fi sancţionată – cu amenzi de la 850 la 6.800 grivne sau privare de libertate până la 3 ani. Potrivit proiectului, exprimarea nerespectuoasă la adresa limbii ucrainene se egalează cu profanarea simbolicii de stat, iar încercarea de a introduce la nivel oficial polilingvismul va fi catalogată drept atac la securitatea statului.

Astfel prezentându-se viitorul nostru, pregătiţi-vă români să aveţi în buzunare câteva sutişoare în plus, atunci când veţi merge la magazinul din sat să cumpăraţi o pâine. Nu dă Doamne să-i spuneţi vânzătoarei ”Buna ziua” în loc de ”Dobryi deni”, că imediat apare inspectorul să vă aplice amenda cuvenită. Iar dacă veţi crâcni a nemulţumire, puteţi să nimeriţi la răcoare, fără nici o supărare, că totul va corespunde literei legii.

Maria TOACĂ