27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

"ZORILE BUCOVINEI" VĂ FELICITĂ CU SFINTELE PAŞTI

16 aprilie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

STIMAŢI CITITORI!

Hristos a înviat!

Vă felicităm călduros cu prilejul Luminoasei Învieri a lui Hristos – cea mai măreaţă sărbătoare a creştinilor. În casele noastre Paştile vine odată cu primul suflu al primăverii înfloritoare, simbolizând biruinţa binelui asupra răului, triumfului vieţii şi puterea atotbiruitoare a credinţei. Fie ca nespusa bucurie a Învierii Domnului să se sălăşluiască între noi, iar Hristos Cel ce a biruit moartea să reverse asupra noastră viaţă, sănătate, îndelungare de zile, pace, belşug de bucurii duhovniceşti şi, întru toate, bună sporire.

Adevărat a înviat!

Colectivul ziarului „Zorile Bucovinei”,

Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi