27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA OPRIŞENI A FOST DEZVELIT BUSTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT (VIDEO)

18 aprilie 2017 р. | Categorie: Noutăţi


ÎN INIMI CU SĂMÂNŢA CEA SFÂNTĂ A IUBIRII DE ŢARĂ ŞI NEAM

Astăzi, în săptămâna luminată după Paşti, în frumoasa şi pitoreasca comună Oprişeni, raionul Hliboca, graţie iniţiativei gospodarului Ilie Bezuşco şi familiei sale, care a amenajat teritoriul, în spatele căruia străjuieşte un stejar secular, ajutat de localnici, de primarul Nicolae Popovici, de directorul ŞM Nicolae Bodnariuc, de profesori şi elevi, a fost dezvelit bustul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Aproape şase secole s-au perindat de la prima atestare documentară a satului, după cum a menţionat la inaugurare moderatorul Nicole Bodnariuc, directorul Şcolii Medii, strămoşii  lăsând urme frumoase pe acest pământ străbun, generaţiile actuale păstrând de la ei tot ce au avut şi au mai de preţ şi mai sfânt – Limba, cultura, tradiţiile.

Ziua de 18 aprilie va rămâne nu doar în istoria satului  Oprişeni, ci şi în cea a nordului Bucovinei, fiindcă bustul Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt va rămâne urmaşilor peste veacuri, fiind sfinţit de către un cobor de alese feţe bisericeşti din localitate – preacucernicul  Vasile Covalciuc, protopopul raionului Storojineţ, protoiereul Gheorghe Covalciuc, Vasile Pauliuc, parohul Bisericii locale, părintele Gheorghe Covalciuc.

 Dumnezeu luminează cu razele învierii tot omul care îşi doreşte mântuirea, să radieze în această lumină şi să fie fiu al luminii. Unul dintre aceşti fii ai luminii, după cum a accentuat în cuvântul său preoţesc preacucernicul Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, este Ştefan cel Mare şi Sfânt, apărătorul creştinătăţii, care, în cei 47 de ani de domnie pe tronul Moldovei, a ctitorit tot atâtea biserici şi mănăstiri ce dăinuiesc peste vremuri. Floarea înţelepciunii, pe care a avut-o Ştefan cel Mare şi Sfânt graţie mamei sale, se datorează şi faptului că a fost fiul bisericii noastre, apărând cu demnitate credinţa, Ţara, pământul strămoşesc.  

Scriitorul  Dumitru Covalciuc, fiu fidel al baştinei sale, unul dintre iniţiatorii  instalării la Oprişeni a monumentului Voievodului, susţinut de arhivistul Dragoş Olaru, a amintit că acest bust a fost realizat de regretatul sculptor Dumitru Horşcovschi, care de vreo doi ani nu mai este printre noi, însă a rămas această operă, pe care a donat-o familia lui: „Mulţumim autorităţilor că au înţeles că avem şi noi dreptul, ca neam,  la sfinţii noştri. E interesant şi faptul că această stradă poartă numele lui Ştefan cel Mare, iar cea de alături -  e Alexandru cel Bun”,specificând faptul că  satul Oprişeni are un muzeu de istorie minunat, şosele frumoase, însă mai au localnicii încă o dorinţă – la anul viitor, când se vor împlini 600 de ani de la prima atestare documentară a satului, să aibă în faţa şcolii bustul lui Alexandru cel Bun. ”În aprilie s-au împlinit 560 de ani de la urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare. De peste 20 de ani luptăm să-i ridicăm Voievodului un monument în Cosmin şi nu putem, dar un gospodar din satul nostru a reuşit. Or, neamul nostru n-are voinţă, căci mijloace s-ar aduna”.

Mulţumind dlor primar şi director pentru invitaţie şi pentru frumoasa iniţiativă, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a specificat: „ Astăzi e un praznic însemnat în cinstea  Marelui Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, cel care trăiește în inimile noastre, fiindcă cei ce şi-au asumat curajul şi toate formalităţile de al aduce la Oprişeni pe Marele Voievod – cinste, vrednicie şi consideraţie din partea noastră, a Statului Român, pentru acest act frumos de memorie şi pomenire a Domnitorului, cel pe care îl cunoaşteţi din rugăciuni,  istorie, împărtăşirea valorilor sfinte aici, în regiunea Cernăuţi, dar şi la noi, în România. A vorbi astăzi despre Ştefan cel Mare e o onoare şi o necesitate, fiindcă societăţile noastre au nevoie de modele, de oameni care ar putea să ne împărtăşească ceea ce înseamnă valori, credinţă. Acesta a fost  Marele Ştefan, care a luptat toată viaţa. Astăzi, această victorie este împărtăşită aici, la Oprişeni. Mă bucur că această comunitate trăieşte în acest spirit şi a înveşnicit memoria lui Ştefan cel Mare prin acest bust. Vrednici sunt cei care s-au gândit, cei care se roagă şi trăiesc în asemenea valori frumoase, cei ce îşi educă copiii în aceste valori. Dacă peste 500 de ani Marele Ştefan a ştiut şi ne-a călăuzit viaţa, valorile şi istoria, sunt convinsă că şi de acum înainte vom putea merge împreună cu copiii, nepoţii şi strănepoţii noştri în acelaşi ritm al istoriei”.

Prezenţi la festivitatea de inaugurare, cu un mesaj de felicitare s-au adresat românilor din Oprişeni Grigore Timiş, deputat în Rada Supremă, Ihor Bogatyreţ, locţiitor al şefului ARS Cernăuţi, Mihail Gherman, reprezentant al Consiliului Regional, Vitali Gumenyi,vicepreşedinte al Consiliului Raional, Vitali Kolomieţ,  locţiitor al şefului ARS Hliboca, Mykola Karliiciuk, primarul or. Storojineţ, ex-deputatul  Ion Popescu, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu, Vasile Adăscăliţei, preşedintele Asociaţiei „Prietenii Basarabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa”, Doina Popa, profesoară din judeţul Botoşani.

Cu un program artistic select s-au prezentat membrii Ansamblului etnofolcloric „Tălăncuţa” al şcolii din localitate, prin portul naţional, păstrat în lada cu zestre a bunicilor, prin versuri şi cântece cu suflu patriotic ce denotă iubirea de glie şi grai, demonstrând respectul faţă de străbuni.

Înaintaşii noştri au semănat în inimile urmaşilor sămânţa cea sfântă a dragostei de Dumnezeu, de Ţară, de Neam. De aceea, noi, urmaşii lor suntem chemaţi să ducem această lumină spirituală spre inima „urmaşilor urmaşilor noştri”, după cum spunea Ştefan cel Mare, ca să urmăm faptele şi credinţa lor, dragostea pe care au avut-o ei  pentru vestigiile sfinte ale Neamului.

Diana TOMA

FOTO ŞI VIDEO: „Zorile Bucovinei”