16 octombrie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ION CHILARU – PERSONALITATE COMPLEXĂ ÎN ISTORIA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

12 mai 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Săptămâna precedentă, în satul Molniţa s-a desfăşurat un eveniment ce va rămâne, cu siguranţă, în istoria localităţii şi a întregului raion Herţa – pe frontispiciul Bibliotecii publice „Ion Chilaru”a fost dezvelită placa comemorativă, consacrată aniversării a 80-a a naşterii poetului şi publicistului, fostului redactor-şef al publicaţiei noastre ION CHILARU,deputat în Consiliul Orăşenesc Cernăuţi, activist obştesc, membru fondator al mai multor organizaţii naţional-culturale româneşti din ţinut şi, pur şi simplu, un îndrăgostit de oameni, limba maternă şi de neamul românesc.

Inaugurarea plăcii comemorative a fost posibilă datorită calităţilor organizatorice ale doamnei Ludmila Alazaroae, şefa Bibliotecii, şi soţului ei Vasile, care a susţinut-o, a încurajat-o, ajutând-o în toate, chiar şi să jertfească din mijloacele modeste ale familiei suma necesară de bani pentru confecţionarea la Cernăuţi a plăcii.

Moderatoarea manifestării, dna L. Alazaroae, a deschis sărbătoarea, menţionând  că evenimentul constituie o zi istorică în viaţa satului Molniţa, baştina lui Ion Chilaru, Om de Omenie, care i-a ajutat pe mii de locuitori ai ţinutului, autoritatea căruia în regiune  era recunoscută de toţi. „Astăzi ne-am adunat aici pentru a-l pomeni, ai păstra memoria, a-l păstra pentru noi şi pentru urmaşii noştri, căci cu toţii avem nevoie de personalitatea lui Ion Chilaru”, a conchis vorbitoarea.

Preotul paroh Mihail Maraşciuc,  împreună cu dascălul Victor Ciuclea au săvârşit un succint Te- Deum, pomenind faptele frumoase şi menţionând rolul şi importanţa lui Ion Chilaru în viaţa acestei mândre localităţi din valea Prutului.

Anunţându-şi prezenţa la eveniment, distinsul diplomat român,  Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a mulţumit organizatorilor – familiei Alazaroae – pentru această manifestare importantă în istoria comunităţii, detaliind:” Ion Chilaru este o personalitate complexă in istoria românilor de pretutindeni – a condus mulţi ani un ziar foarte important pentru români, în special pentru cei din regiunea Cernăuţi – „Zorile Bucovinei”.  A fost personalitatea ce a făcut trecerea de la o generaţie la alta de ziarişti, de lideri ai românilor, într-o perioadă de contradictorie, fapt ce înseamnă a vibra în spirit matern, ţinând cont de toate vicisitudinile vieţii economice, culturale, politice prin administrarea reuşită a problemelor ce existau atunci la „Zorile Bucovinei” prin implicarea sa în toate sferele de activitate.  În fiecare an, la 15 februarie, cei ce sunt în prezent la conducerea ziarului – domnul Nicolae Toma şi întreaga redacţie – prin manifestările organizate la „Zorile Bucovinei” pomeniţi cu vrednicie faptele lui Ion Chilaru. Să vă dea Dumnezeu sănătate şi împliniri, să nu uitaţi rădăcinile, iar numele lui Ion Chilaru să fie pomenit din generaţie în generaţie. Vă mulţumesc în numele Statului Român pentru faptul că purtaţi cu cinste vocaţia de a fi român în Ucraina şi de a interfera cu celelalte valori, pe care Bunul Dumnezeu ni le-a dat să trăim în bună vecinătate cu toate popoarele. Mă închin în faţa celor care nu uită de rădăcina spirituală şi de valorile în care au crescut”.

La importanţa activităţii multilaterale a  lui Ion Chilaru, la întâlnirile cu el s-au referit Mihail Gherman, şef de direcţie la Consiliul Regional,Tatiana Hliboceanu, prim-locţiitoare a şefului ARS Herţa,  Victor Ciuclea, deputat în Consiliul Raional, Adrian Medvedi, şeful secţiei raionale de cultură, foştii elevi Simion Gociu, poet şi publicist, Petru Grior, directorul Centrului de Cercetări Istorice şi Culturale din Cernăuţi, scriitorul, traducătorul şi omul de cultură  Mircea Lutic, poetul Vasile Tărâţeanu, preşedintele Centrului  Cultural Român „E. Hurmuzachi” din Cernăuţi, poeta Doina Staric, redactorul-şef al ziarului „Concordia”, Natalia Suveică, profesoară de limba şi literatura română, Elena Vântu-Tărâţeanu, directoarea viitorului Muzeu „Mihai Eminescu”,Vasile Paladean, artist fotograf, Maria Alexa, profesoară, cumnata lui Ion Chilaru, Elena Purici, veterană a învăţământului public ş.a.

Ca un fir roşu prin toate relatările a trecut ideea că Ion Chilaru a fost o personalitate cu multiple virtuţi, un om bun, vesel şi glumeţ  care s-a ascuns după o anumită mască ce nu a destăinuit-o nimănui, care a avut curajul de a spune adevărul, rămânând un model de conduită şi un exemplu de urmat pentru generaţiile viitoare.

T. NICOLAE