23 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PICTURA – PASIUNEA DE O VIAŢĂ

21 mai 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Omul talentat e talentat în toate. M-am convins recent de această axiomă, răspunzând invitaţiei Maestrului emerit al artei populare din Ucraina Olekcandr PRYHODNIUK, pe care-l cunosc de peste 30 de ani,  de a participa la vernisarea, la Consulatul General al României la Cernăuţi, a expoziţiei personale de pictură.

Ştiam că a fost funcţionar de stat – a condus raionul Sadagura, a fost împuternicit al Radei Supreme a Ucrainei pentru religie în regiunea Cernăuţi – că pasiunea sa de o viaţă este pictura, dragoste pe care i-a insuflat-o unchiul Ivan, fratele mamei, şi fiul acestuia Ghiorghii, pictori profesionişti.

De astă dată la misiunea diplomatică română a avut loc o întâlnire neobişnuită, la care au fost prezenţi mai mulţi ucraineni, de aceea discuţia a decurs aproape totalmente în limba de stat, cea ucraineană, iar tonul l-a dat Excelenţa Sa, doamna Eleonora Moldovan, Consulul  General al României la Cernăuţi, moderatoarea evenimentului, care i-a mulţumit autorului pentru iniţiativa de a-şi vernisa picturile la misiunea diplomatică română, menţionând că a susţinut această idee, deoarece opera lui Oleksandr Pryhodniuk demonstrează excelentele relaţiile de prietenie existente între popoarele noastre ce s-au consolidat în ultimul timp în ritmuri înalte, pictorul devenind un diplomat al poporului ucrainean, iar România va susţine şi în continuare Ucraina la nivelul  european. Despre importanţa valorilor create în Bucovina ce unesc toate minorităţile  conlocuitoare vorbeşte şi faptul că la întâlnire au fost prezenţi aproape toţi diplomaţii români – Excelenţa sa Eleonora Moldovan, domnul ministru consilier Ionel Ivan, domnul consul Edmond Neagoe şi soţia sa Carmen.

 Iar vorbitorii – Ivan Teren, Arcadie Opaiţ, Arkadii Kazimirskyi şi Iuhim Husar – s-au referit la diversele lor întâlniri şi activitatea multilaterală a artistului, la arta sa realistă, în special cea peisagistă, la alte talente reale ale lui Oleksandr Pryhodniuk  - de dansator  minunat, de poet ş.a. Şi ceea cel deosebeşte de alţii e că munceşte mai mult, e talentat şi le face pe toate din pasiune şi dragoste pentru a aduce bucurie celor din jur.

O surpriză pentru toţi cei prezenţi a fost că autorul cunoaşte limba română, fiindcă soţia sa,  Stela Broască, originară din Pătrăuţii de Sus, care anul precedent a trecut în lumea celor veşnici, şi părinţii ei au fost români de naţionalitate. Şi după jubileul său octogenar creaţia artistică a lui Oleksandru Pryhodniuk constituie o bogată avere spirituală – a participat la peste 150 de expoziţii colective, şi-a expus lucrările la 51 de vernisaje personale, cele peste 330 de tablouri ale  lui se află în colecţii ale muzeelor şi în cele private în multe oraşe din Ucrainei, Canada, România, Italia, Polonia, Statele Unite, Japonia, Germania, iar asemenea expoziţii, organizate de doamna Eleonora Moldovan şi desfăşurate  la Consulatul General  al României la Cernăuţi, contribuie la consolidarea dezvoltării culturii popoarelor conlocuitoare din Bucovina, îmbunătăţirea prieteniei între reprezentanţii lor. 

T. NICOLAE   

Foto „Zorile Bucovinei”