07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„SUNTEM IMPUŞI SĂ NE CERŞIM LIMBA STRĂMOŞEASCĂ”

27 mai 2013 р. | Categorie: Actualități

Trăim într-o perioadă foarte politizată. Fiecare caută să comenteze şi să modeleze cele auzite după chipul şi asemănarea sa. Or, putem face o deducere: aşteaptă, câine, să piară calul şi vei mânca carne. În ultima vreme, la cele discutate s-a mai adăugat şi problema limbii române – să fie sau să nu fie? Legea spune clar: „Da!”, iar protivnicii o ţin una şi bună – „Nu!”.

Se ştie că orice etnie a apărut odată cu limba ei şi dispare odată cu pierderea ei. Orice neam îşi cinsteşte şi-şi apără graiul strămoşesc. Această lege e recunoscută chiar de Biblie (Geneza 11: 1-9; Estera cap.1; Faptele cap.2; Corintieni 14-39; Romani 13:1-10 etc.). În cuvântul Domnului găsim scris: „Să nu-l pedepseşti pe semenul tău străin, fiindcă ai fost şi tu străin, sclav, în ţara Egiptului, iar Dumnezeul tău te-a eliberat...”. Dacă legile acestea-s consfinţite chiar de ceruri şi dacă strămoşii ne-au lăsat limba cu jurământ pentru păstrare, atunci cine mai are dreptul şi cum de mai îndrăzneşte să pună la îndoială existenţa limbii noastre?

Încercările, din 1924, ale staliniştilor de a impune românei apendicele „limba moldovenească” s-au prăbuşit odată cu destrămarea imperiului sovietic. În prezent, limba-fantomă „moldovenească” e recunoscută doar de Ucraina.

Astăzi, româna nu e numai o limbă pe care o plâng şi o cântă pe la vetrele lor ţăranii, ci şi un grai al unei generaţii întregi, recunoscută de toată lumea. Nu în zadar limba română se studiază în 150 de universităţi din lume.

Nouă ne-a fost dat să trecem prin multe vaduri şi încercări, dar am rezistat şi am supravieţuit graţie Maternei, care ne-a unit şi ne-a îndrumat calea. Limba fiecărui neam este un veşmânt sfânt, care îi dă nu numai o anumită formă, dar şi un anumit conţinut.

Ne mândrim cu graiul nostru, căci în această limbă a vorbit şi apostolul Pavel, propovăduind creştinismul pe aceste locuri; toponimele, hidronimele şi onomastica din aceste timpuri sunt strâns legate de limba noastră. Cum de-i înţeles atunci pe unii birocraţi, care afirmă că în Bucovina lui E. Hurmuzachi, N. Vasilco,  Ia. Flondor şi a noastră suntem impuşi să ne cerşim limba strămoşească prin diverse hotărâri, procese verbale, votări şi fel de fel de „invenţii”?

E timpul să ştiţi, tovarăşi, că pe timpul dominaţiei austriece limba noastră era recunoscută ca oficială în Bucovina, aveam stema şi chiar drapelul nostru. Iar O. Dovduş, devenind deputat la Viena şi neştiind germana, în timpul şedinţelor i s-a dat  un traducător. Iată adevărata democraţie, fraţilor!

Şi dacă în Constituţia Ucrainei (articolul 10, punctul 5, aliniatul 2, punctul 6) în limba statului e scris scurt şi clar: „В Україні гарантується  вільний розвиток використання і захист російської, інших мов національних меншин Украни”, pentru ce mai e nevoie de fel de fel de hotărâri. Aceste piedici cred că sunt născocite în scopul de a da mancurţilor un câmp  mai larg de manevrare. Folosindu-se de această posibilitate, unele primării au şi votat contra articolului 10 (p.2) din Constituţie, adică contra legii. Dacă-i aşa, atunci i-aş întreba: „Cum aţi îndrăznit să votaţi împotriva legii? În ce limbă se va preda în şcoli, în ce limbă se vor oficia slujbele în biserică? În ce limbă veţi boci morţii, dacă pe teritoriul respectiv româna nu e recunoscută limbă regională?”.

Mihai Eminescu spunea într-o poezie:

 „...numai românul săracul,

tot înapoi ca racul...”.

În această chestiune dificilă primăriile se află, într-adevăr, într-o stare complicată şi nimeni nu şi-a luat îndrăzneala să le vină în ajutor. Şi doar ziarul „ZORILE  BUCOVINEI” a decis să le sprijine convingător, dar şi-au aprins paie în cap din partea presei de limbă ucraineană. Asta-i frăţie, nu glumă...

Personal, ca creştin, îi iert pe toţi, deoarece ei vor da socoteală de cele săvârşite în faţa judecăţii de apoi, unde nu-s graniţe, nu-s partide, nu-i ideologie, unde cu toţii vom fi egali.

Todor NICOLAEVICI,

s. Suceveni, raionul Hliboca