20 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA CRASNA, DE ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

30 mai 2017 р. | Categorie: Noutăţi

La Crasna orăşel cu populaţie majoritară românească, întâlnirea cu artiştii din România sub conducerea maestrului Ioan Bocşa, a fost inaugurată de dl Ştefan Mitric, directorul Gimnaziului din Crasna, deputat în Consiliul Regional, care a mulţumit grupului folcloric „Icoane” şi conducătorului lui, dlui Radu Baltasiu, director de direcţie la Centrul Cultural Român, şi colegei sale,dnei Ovidiana Bulumac, conducerii Consulatului General al României la Cernăuţi, cu sprijinul căruia a fost realizat acest proiect cultural.

Prezentă la manifestarea respectivă, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, împreună cu consulul Aurelian Rugină, ambii în haine de sărbătoare, cum şi se cuvine unui cuplu familial, i-au felicitat pe cei prezenţi cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, sărbătorită de trei ani la rând în ultima duminică a lunii mai. Excelenţa Sa, Consulul General al României la Cernăuţi, în mesajul de felicitare din partea misiunii diplomatice române, a menţionat : „ Mă bucur că în Ziua Românilor de Pretutindeni Institutul Cultural Român ni l-a adus astăzi aici pe maestrul Ioan Bocşa şi Grupul „Icoane”, icoanele  sufletului nostru, care sunt alături de românii din Bucovina pentru a împărtăşi dragostea  noastră faţă de lucrurile sfinte, pe care le purtăm în genă şi pentru a fi alături de dumneavoastră, pentru ca să simţim în conştiinţă ce înseamnă cu adevărat sărbătoare. E un moment în care întreaga comunitate, familia se adună ca să împărtăşească valorile trecutului şi să stabilească ce trebuie de făcut pentru mâine şi poimâine, pentru viitor. Aceste evenimente ne îndeamnă să consfinţim ceea ce avem mai scump, mai preţios. Mulţumesc domnului primar al localităţii, românilor din Crasna pentru ca tinerii să fie educaţi şi să crească în spiritul valorilor casei, valorilor naţionale”.

Domnul Ştefan Dragun, primarul comunei Crasna, a pledat pentru ca în Grupul „Icoane” să fie atrase şi tinere talente locale, tot atunci pe scenă făcându-şi apariţia câteva membre ale grupului de dansatori ai Gimnaziului, care au interpretat „Bătrâneasca de la Crasna” sub îndrumarea profesoarei Olga Bruja, directoarea Căminului din localitate.

La rândul său, domnul consul Aurelian Rugină a dat citire mesajelor de felicitare cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni, transmise de domnul Klaus Iohannis, Preşedintele României, şi doamnei Andreea Păstîrnac, Ministrul Românilor de Pretutindeni. 

 Spectatorii prezenţi în număr mare la spectacolul tinerilor artişti români în sala de festivităţi a Gimnaziului din Crasna, construit cu sprijinul Guvernului României şi Guvernului Ucrainei, au  susţinut cu aplauze evoluarea oaspeţilor, sărbătoarea Românilor de Pretutindeni încheindu-se în frumoasa aşezare de pe malurile Sireţelului, localitate de obârşie românească, atestată documentar în 1451 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, cu locuitori harnici şi dârji, cu o horă comună, semn al unităţii românilor din  toate colţurile lumii.

T. NICOLAE