19 martie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

TROFEUL FESTIVALULUI L-A OBŢINUT ANSAMBLUL „MIORIŢA” DIN BOIAN (VIDEO)

13 iunie 2017 р. | Categorie: Românii de pretutindeni

“De la Nistru pân' la Tisa/ Tot Românul plânsu-mi-s'a,/ Că nu mai poate străbate/ De-atâta străinătate./ Din Hotin şi pân' la Mare/ Vin Muscalii de-a călare,/ De la Mare la Hotin/ Mereu calea ne-o aţin;/ Din Boian la Vatra-Dornii/ Au umplut omida cornii,/ Şi străinul te tot paşte/ De nu te mai poţi cunoaşte./ Sus la munte, jos pe vale/ Şi-au facut duşmanii cale…”, scria Marele nostru Poet Naţional Mihai Eminescu în „Doina” sa păstrată în lacrima sufletului fiecărui român, înstrăinat de Ţară.

Or, Boianul, în pofida ucrainizării şcolilor, îşi păstrează cu sfinţenie tezaurul popular – zestrea moştenită din străbuni, anume datorită unor tineri de viţă românească, cu sufletul încărcat de dragoste faţă de portul popular românesc, faţă de tradiţiile şi obiceiurile noastre sacre, cu rădăcină de veacuri în pământul sfânt sătrămoşesc, îndrumaţi de părinţi şi bunei care ştiu preţul iubirii de Ţară şi Grai, îndrumându-şi pe calea sacrală a acestor sfinte relicve urmaşii. Doar astfel, prin păstrarea acestei comori folclorice – a dansului, portului şi cântecului  popular românesc, boincenii au devenit cunoscuţii lumii întregi, purtând cu cinste gloria străbunilor peste mări şi oceane. Or, mândrii românaşi din Boianul lui Ion Neculce au cules din nou laurii succesului, de data aceasta la Festivalul-Concurs Internațional de Gimnastică și Dans ”Prietenia” ce s-a desfăşurat la 9-11 iunie a.c. în România. Deci, oraşul Vaslui a devenit din nou „capitala dansului”, reunind peste 2000 de tineri din România, Ucraina, Republica Moldova, Ungaria şi Bulgaria la cea de-a XXXIII-a ediţie a Festivalului-Concurs Internațional de Gimnastică și Dans ”Prietenia”.

Astfel, Ucraina la Festival a fost reprezentată de Ansamblul de dansuri populare „Mioriţa” a Căminului Cultural din s. Boian, raionul Noua Suliţă, conducător artistic Maria Basaraba. Boincenii, îmbrăcaţi în frumosul şi veritabilul costum naţional, păstrat în lada cu zestre a bunicilor,  au demonstrat cu măiestrie tuturor celor prezenţi la concurs două dansuri  – unul popular local din Boian, şi altul – stilizat.

Juriul, impresionat de portul popular, artistismul şi pitorescul dansurilor  tinerilor români din Boian, le-a acordat premiul întâi şi trofeul Festivalului. Deşi nu e pentru prima dată când românii boinceni se întorc la baştină din patria lor istorică încununaţi de lauri, poartă mereu în suflet mândria că sunt de viţă românească şi oglinda Ţării lor de dor.

Conducătoarea artistică a „Mioriţei”, profesoara Maria Basaraba, adresează sincere mulţumiri distinşilor diplomaţi români de la Consulatul General al României la Cernăuţi, în special Excelenţei Sale, dnei Eleonora Moldovan, Consul General, pentru disponibilitate,  perfectarea gratuită a vizelor pentru boinceni, primăriei comunei Boian, în deosebi  generosului şi demnului primar Gheorghe Demenciuc, pentru ajutorul material acordat pentru deplasarea în România,  părinţilor tinerilor dansatori pentru înţelegere şi susţinere.

Diana TOMA