28 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI, EXCELENŢĂ!

5 iulie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Am adunat într-un buchet al împlinirilor cele mai sacre gânduri, urări de sănătate şi prosperitate, având onoarea şi fericitul prilej de a-i adresa călduroase felicitări cu prilejul zilei de naştere unei distinse doamne, hărăzită de destin să fie Inima Patriei noastre istorice, să reprezinte cu onestitate România aici, în Cernăuţiul lui Eminescu, să împartă şi românilor, şi ucrainenilor bunătate şi generozitate din dragostea sa nemărginită faţă de Ţară şi Neam, de valorile identitare.

Suflet nobil, generos, darnic şi  iubitor, la 5 iulie, dna Eleonora MOLDOVAN, Consulul General al României la Cernăuţi îşi aniversează ziua de naştere, prilej fericit pentru a-i destăinui respectul şi admiraţia faţă de virtuţile sale de excelent diplomat, de pilon sigur al aspiraţiilor românilor din fosta capitală a Moldovei,  susţinător şi edificator în  consolidarea relaţiilor de prietenie şi bună vecinătate între popoarele român şi ucrainean.

Apreciem foarte mult, graţioasă doamnă, dedicaţia şi contribuţia Dumneavoastră în organizarea şi susţinerea  activităţilor de aleasă prestanţă ale societăţilor naţional-culturale româneşti. Prin bogăţia sufletului aţi pus preţ mereu pe cele mai sacre valori umane: Adevărul, Frumosul şi Binele.

Vă urăm, Excelenţă,  sănătate şi succese din plin în responsabila şi nobila dumneavoastră activitate, exprimându-ne  profunda speranţă că veţi reuşi şi în continuare cu tot atâta râvnă să vă aduceţi aportul personal la un scop comun esenţial actualmente pentru întreaga societate, şi anume – sprijinirea şi iniţierea noilor orizonturi de colaborare. Preţuim devotamentul şi profesionalismul de care daţi dovadă în activitatea cotidiană, urându-Vă noi succese şi realizări frumoase întru binele şi prosperitatea Ţării, a Românilor din jurul României.

Fie-Vă, dnă Eleonora MOLDOVAN,  viaţa mereu ca o floare înmiresmată de aromele verii, într-o zi însorită ce să vă aducă doar zâmbete, pace sufletească şi prosperitate. Speranţa, fericirea, bucuria şi dorinţa să le savuraţi din plin din lumina inocentă a Răsăritului ce va deschis o nouă  poartă în calea anilor, povestea vieţii vă fie, alături de distinsul Dumneavoastră soţ, consulul  Aurelian RUGINĂ,  tot mai frumoasă şi plină de împliniri.

Cu înaltă recunoştinţă şi aleasă consideraţie, „Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi