21 septembrie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

EMIL BOC: „ENERGIA SOLARĂ ŞI EOLIANĂ – VIITORUL DEZVOLTĂRII ÎNTREGII LUMI”

11 iulie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

EMIL BOC: „ENERGIA SOLARĂ ŞI EOLIANĂ – VIITORUL DEZVOLTĂRII ÎNTREGII LUMI”

Pentru a putea concura, Ucraina urmează să elaboreze strategia de modernizare a infrastructurii şi să-şi dezvolte potenţialul turistic – e reţeta succesului împărtăşită de ex-prim-ministrul României, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, în cadrul „mesei rotunde”, organizată de Comitetul Radei Supreme în chestiunile politicii industriale şi antreprenoriatului, condus de Viktor Galasiuk.  Conform datelor anunţate de preşedintele Comitetului, PIB-ul pe cap de locuitor în Ucraina e de 5 ori mai mic, decât în statele europene dezvoltate. Drept urmare, această restanţă se reflectă negativ asupra nivelului de trai, medicinii, învăţământului şi în alte domenii. „Cauza constă nu în condiţiile iniţiale, dar în politica înfăptuită. De altfel, ţările, pe care Ucraina le-a depăşit în 1990, în prezent au un PIB pe cap de locuitor de 2-3 ori mai mare. Deci, în timp ce vecinii creau câteva economii reale, am pierdut aproape 1/3 din PIB-ul real. În particular, din cauza economiei subterane şi dezindustrializării ţării”,  a informat  Viktor Galasiuk.

Situaţia respectivă, a accentuat demnitarul, are o mare importanţă socială. Bunăoară, dacă Cehia şi Polonia au îmbunătăţit considerabil traiul cetăţenilor, iar numărul populaţiei lor a rămas aproape la nivelul anilor’90 ai secolului trecut, apoi Ucraina, spre regret, a pierdut 9 milioane de populaţie şi aproape 30% din economia ţării. Conform prognozelor Băncii Mondiale, până în 2050 Ucraina va avea anual în medie 1% de creştere economică, fapt ce va duce la reducerea în continuare a numărului populaţiei. Iar prognozele demografice ale Departamentului pentru probleme economice şi sociale al ONU demonstrează că, până la sfârşitul actualului secol, numărul ucrainenilor va fi mai mic de 30 de milioane.

La rândul său, Emil Boc şi-a împărtăşit experienţa activităţii în postul de premier al României în anii crizei economice. În deosebi, a propus că în timpul creşterii economice  Ucraina urmează să aibă grijă de caracterul de concurenţă al economiei, iar pentru aceasta trebuie să aibă un buget balansat, să creeze noi locuri de muncă. „De exemplu, România s-a străduit să popularizeze crearea noilor locuri de muncă, noilor companii, deoarece omul care munceşte e cea mai bună garanţie socială. În special, urmează să acordaţi anumite avantaje tinerilor, în deosebi, la crearea businessului, fiindcă această idee dă bune rezultate, a specificat Emil Boc. Totodată, edilul român a amintit că, în România, a început să se dezvolte tehnologiile  IT, „deoarece am înţeles că în viitor ele ne vor ajuta să păstrăm talentele şi să întoarcem oamenii în ţară. Economia cifrică a Ucrainei şi României  poate avea un avantaj faţă de alte state ale UE, căci în ambele noastre ţări există un uriaş potenţial energetic. De exemplu, prin energia solară şi cea eoliană. Acesta-i viitorul dezvoltării întregii lumi”, a conştientizat Emil Boc  .www.golos.com.ua

„Zorile Bucovinei”