22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

INIȚIATIVA MINORITY SAFE PRESS

17 iulie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

COMUNICAT
INIȚIATIVA MINORITY SAFE PRESS

Jurnaliști din România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Serbia s-au reunit în perioada 13-16 iulie la Brașov, la Festivalul de Carte și Muzică organizat anual de LIBRIS CULTURAL.

În cadrul Festivalului, FORUMUL INTERNAȚIONAL AL JURNALIȘTILOR ROMÂNI – organizație de reprezentare a jurnaliștilor români de pretutindeni, a organizat dezbaterea INIȚIATIVA MINORITY SAFE PRESS cu tema: „Presa minorităților naționale. România model european”.

Membrii FIJR și invitații organizației – CRISTINA LIBERIS, DOINA GRADEA, OLESEA RUSSU, THEA HAIMOVITZ, SERGHEI ANASTASOV – au abordat subiecte diverse, precum legislația în domeniu, situația presei pentru minorități în țările de proveniență, relația în plan media minoritari-majoritari, perspective, și au profilat România ca un model de bune practici în ceea ce privește felul în care minoritățile naționale de la noi și-au constituit, dezvoltat și exploatat infrastructura media.

Jurnaliștii din Republica Moldova, atât cei de limba română, cât și cei de limba rusă, au prezentat situația presei din țara lor, reflectând raporturile actuale dintre presa în limba rusă și cea în limba română. NATALIA VLASOVA de la ITV, post care difuzează programe preponderent în limba rusă, a arătat că televiziunea în care ea lucrează respectă normele CCA – Consiliul Coordonator al Audiovizualului – privitoare la procentul de emisiuni realizate într-o limbă sau alta și obligatoriu de acoperit la orice televiziune care ființează în Republica Moldova. TATIANA PAȘCOVSCHI, reprezentant PROMO LEX, a descris starea precară în care se află presa de limba română din Transnistria. ANNA GLUȘCO, jurnalist PRIME, a subliniat necesitatea însușirii de către fiecare jurnalist a limbii oficiale a statului, iar ANCA BUTNARIUC, de la aceeași televiziune, a demonstrat tehnic într-un discurs fundamentat statistic de ce presa minoritaților e obligată să țină cont de datele pieței și să se armonizeze cu presa majoritarilor. O altă jurnalistă, DIANA TOMA, a prezentat dificultățile cu care se confruntă presa românească din Ucraina, lipsită de resurse financiare și supusă la tot felul de constrângeri legislative.

În finalul dezbaterii, ROMEO COUȚI, președintele FIJR, a anunțat că acest tip de dezbateri va continua și că INIȚIATIVA MINORITY SAFE PRESS va reuni din nou jurnaliști, experți, oficiali într-un program ce va avea loc în primăvara anului viitor la Budapesta.