05 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Ziua internațională de comemorare a genocidului romilor din perioada Holocaustului

2 august 2017 р. | Categorie: Istoria neamului

Comunicat de presă

Data:   02.08.2017

Ministerul Afacerilor Externe aduce astăzi, 2 august 2017, un pios omagiu tuturor victimelor de etnie romă care au suferit pe întreaga perioadă a celui de-al Doilea Război Mondial.

Anul acesta se comemorează 73 de ani de la evenimentele din 2 august 1944, când aproximativ 3000 de romi din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist. În amintirea acestui tragic eveniment, ziua de 2 august a devenit cunoscută drept Ziua internațională de comemorare a genocidului romilor. În contextul acțiunilor diplomatice multilaterale, România se remarcă prin atenția specială pe care o acordă problematicii memoriei victimelor genocidului romilor din perioada Holocaustului și a necesității educării tinerelor generații asupra acestui episod tragic al istoriei europene. 

Ministerul Afacerilor Externe consideră absolut necesară consolidarea eforturilor pentru includerea în programele educative a problematicii genocidului romilor din perioada celui de-al Doilea Război Mondial și pentru asigurarea unor condiții sociale decente ultimilor supraviețuitori romi ai deportărilor în Transnistria. În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe consideră important să existe un parteneriat eficient între instituțiile publice și reprezentanții societății civile din România, astfel încât să se elimine orice formă sau manifestare de discriminare și incitare la ură etnică sau rasială. 

Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate orice acțiune extremistă și îndeamnă la asumarea responsabilității comune de a înlătura prejudecățile și de a lupta împotriva discriminării și acțiunilor extremiste cu caracter etnic sau rasist.

 Informații suplimentare:

Detalii despre deportarea romilor în Transnistria pot fi regăsite în Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, capitolul „Deportarea romilor și tratamentul lor în Transnistria”. Detalii despre acest episod tragic al istoriei naționale pot fi obținute accesând pagina http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20Final/Raport_final.pdf.pdf.

La nivel european, prin rezoluția Parlamentului European din 15 aprilie 2015 s-a decis instituirea unei zile europene de comemorare a Holocaustului romilor și organizarea de evenimente de marcare a tragediei victimelor acestui genocid. Detalii despre rezoluția Parlamentului European pot fi obținute accesând pagina:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2015-0095.

În cadrul Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) există Comitetul pentru genocidul romilor, al cărui obiect de activitate îl reprezintă conștientizarea genocidului romilor în perioada regimului național-socialist și includerea în curricula școlară a unui capitol dedicat acestui subiect. Detalii despre activitățile IHRA în acest domeniu pot fi obținute accesând https://www.holocaustremembrance.com/focus/genocide-roma