27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SĂ NU OBOSEASCĂ NICICÂND ARIPILE VISELOR TALE!

9 august 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Acest început fierbinte de august este marcat în colectivul redacției noastre de grația leoaicelor. La o zi după jubileul dnei Felicia Nichita-Toma avem prilejul să-i adresăm câteva cuvinte de sinceră prețuire tinerei Diana Toma, fiica care și-a asumat povara îndrăgită a mamei și a tatei, pornind pe drumul jurnalisticii inspirată de activitatea de creație a părinților, dar și grație vocației. Or, Diana este un caracter care nu face nimic ce ar contravine propriei voințe. Implicit, alegerea profesiei a fost din îndemnul inimii, ca o chemare a destinului, dar nu o presiune din partea familiei de ziariști deja formați.

Oricum, susținerea celor apropiați îi este de mare folos în desăvârșirea profesională, Diana având norocul să învețe nu doar pe seama propriilor greșeli. Totodată și părinții, și ceilalți membri experimentați ai colectivului au ce prelua și învăța de la tânăra colegă în privința operativității, modernizării și ilustrării ziarului, administrării variantei electronice a ”Zorilor Bucovinei”. Mai rar putem auzi ca o persoană tânără să spună că munca îi este ca o sărbătoare, așa cum mărturisește colega noastră, reușind pe lângă numeroasele obligații de serviciu să facă față funcției de președinte al Filialei din Ucraina a Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români. Suflul proaspăt, energia tinerească sunt cum nu se poate mai binevenite în mediul nostru de seniori ai ziaristicii. Diana ne amintește că tinerețea este o perioadă minunată a vieții și ne face să simțim regretele pentru că la timpul potrivit n-am profitat pe deplin de avantajele ei.

Felicitând-o cu ziua de naștere, îi dorim să-și păstreze intact duhul tinereții, să nu simtă nicicând regretul că timpul a trecut zădarnic. Îți mai dorim, dragă Diana, să-ți realizezi toate dorințele și să crezi în ceea ce faci, să nu-ți pierzi nicicând încrederea că totul depinde de tine, să ai mereu o fereastră deschisă pentru zborul viselor tale. Să fii tratată ca o prințesă oriunde te vei afla, să nu rămâi nicicând dezamăgită în ceea ce crezi, iar peste ani, când te vei uita în oglindă, să vezi aceeași făptură elegantă, același chip frumos și zâmbet luminos ce ne bucură astăzi privirile.  

La mulți ani, la mai multe și mai mari sărbători sufletești!

”Zorile Bucovinei”

Filiala din Ucraina a Forumului Internațional al Jurnaliștilor Români

Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți