07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MULŢI ANI BUNI SĂ NE TRĂIŢI, DRAGĂ DOAMNĂ, TEMERARĂ APĂRĂTOARE A LIMBII ROMÂNE!

14 august 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Năpăstuit de-a lungul secolelor de o istorie vitregă, pârjolit de focul primei conflagrații mondiale, supus la deznaționalizare după cel de-al doilea război mondial, Marele Boian a renăscut din cenușă grație oamenilor săi, care i-au apărat bunul nume și sufletul românesc. Au fost și mai sunt pe moșia vornicului Ioan Neculce oameni demni de trecutul istoric al străvechii vetre românești. O galerie a celor mai vrednici fii ai satului natal a inaugurat în paginile ”Zorilor Bucovinei” doamna profesoară ELEONORA BIZOVI, din pleiada chipurilor conturate de penița-i inspirată, lipsind una din cele mai curajoase, mai combative personalități ai timpurilor noastre, chiar ea însăși, autoarea acestor medalioane.

Încercăm să completăm noi acest gol, prin câteva modeste rânduri, prilejuite de jubileul de 85 de ani ai venerabile doamne. Doamna Eleonora ne-a fost întotdeauna apropiată grație soțului ei, profesorul de română, Vasile Bizovi, prieten adevărat al ”Zorilor Bucovinei”, model de moralitate nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga comunitate românească din nordul Bucovinei. După pierderea subită a soțului, dna Eleonora a ieșit din conul de umbră, preluând neostoita luptă pentru neîntinarea și perenitatea limbii române, pentru izbânda adevărului istoric. Fragilă, mică la trup, dar cu un veşnic neastâmpăr și inimă tare, a pornit contra valului de asimilare, mai precis, de distrugere a românilor la baștina ei și în întreg spațiul românesc din ținutul Cernăuțiului. Acum multă lume o cunoaște pe Eleonora Bizovi din Boian ca pe o păstrătoare de memorie, strângătoare de comori sufleteşti şi luptătoare pentru dăinuirea a tot ce i-a fost drag şi scump soţului ei. De la stingerea lumânării vieții lui Vasile Bizovi, a început să lumineze mai viu candela veghetoare la perenitatea comorilor românești în inima doamnei Eleonora. Și nu există destul întuneric în tot universul ca să-i stingă flacără plăpândei lumini.

Suntem fericiți și onorați de a o avea pe Eleonora Bizovi printre cei mai harnici corespondenți netitulari ai ”Zorilor Bucovinei” și cei mai sinceri prieteni ai noștri. Suntem bucuroși s-o vedem cât mai des în mijlocul nostru, să-i publicăm materialele în fiecare număr. Ne considerăm norocoși pentru datul de la Dumnezeu de a avea aceeași baștină, Marele Boian, pe care, asemenea acestei curajoase femei, care nu ne lasă să uităm de sfintele datorii, ni-l dorim statornic înrădăcinat în matricea străbună.

Dorindu-i mulți ani înseninați și bucuria de a-și vedea fericiți copiii, nepoții și strănepoții, ne rugăm la Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, putere de a reedita cu noi completări monografia Boianului, scrisă de regretatul ei soț, să-și vadă împlinite cele mai sacre dorințe. Vă dorim, stimată și dragă doamnă, să vă mândriți cu realizările iubitului nepot Mihăiță, precum și ale nepoatelor, să vă vedeți mari strănepoții, să aveți cui lăsa bogata avere spirituală adunată în casa Dumneavoastră, să nu mai cunoașteți motive de întristare. Și, cât mai des, să vă fie casa plină de oaspeți dragi.

La mulți ani înrourați de lacrima bucuriilor!

”Zorile Bucovinei”, Societatea Jurnaliștilor Români Independenți din regiunea Cernăuți