14 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„PĂTRĂUŢII DE JOS – TU EŞTI LEAGĂNUL MEU”

29 august 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Pătrăuţii de Jos este o străveche vatră românească, cu oameni harnici, inimoşi ce-şi păstrează cu sfinţenie obiceiurile şi tradiţiile milenare, portul naţional, limba maternă – valori ce ne definesc ca neam pe aceste plaiuri mioritice. Tradiţional majoritatea sărbătorilor româneşti sunt legate de praznicele religioase, pe care localnicii le venerează şi le păstrează nealterate, transmiţându-le  generaţiilor următoare. Şi sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului la Pătrăuţi a avut o dublă semnificaţie – cea de praznic creştin ortodox ce s-a început dimineaţa cu Sfânta Liturghie, ţinută de parohul Dumitru Gavriloaie, protoiereu mitrofor, şi de alte feţe bisericeşti din raion, iar apoi a continuat sub cer liber pe scena improvizată din preajma stadionului satului cu sărbătoarea laică a pătrăucenilor ce a  decurs sub laitmotivul „Pătrăuţii de Jos – tu eşti leagănul meu”, organizată de Căminul Cultural (directoare Larisa Popesc-Kedyk), cu sprijinul primarului Gheorghe Fedorean, care întotdeauna e alături de consăteni, de lucrătorii culturii.

Ambele manifestări au fost onorate de prezenţa distinsului domn Edmond Neagoe, consul la misiunea diplomatică română din Cernăuţi. Prezent la slujba divină, dl Edmond Neagoe  i-a îndrumat pe mireni să urmeze „îndemnurile preacucernicilor părinţi spre revelaţia creştină, deoarece Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului trimit anumite gânduri şi semnale celor ce ştiu să-i urmeze, să proslăvească numele şi creaţia lor”. Exprimându-şi încrederea că „această comoară şi minune se va păstra atâta timp cât se va păstra credinţa strămoşească”, diplomatul român a elogiat activitatea corului bisericesc şi a corului preoţilor din raion ce au interpretat diverse cântece patriotice şi populare. La hramul satului, înmânând un coş de flori doamnei Larisa Popescu-Kedyk pentru munca în domeniul culturii în decursul a peste 30 de ani, Edmond Neagoe i-a felicitat pe pătrăuceni cu ocazia hramului satului din partea Guvernului Român şi a conducerii Consulatului General al României la Cernăuţi, dorindu-le ca localitatea lor să dăinuie cât va dăinui lumea, să se menţină şi să se dezvolte.

Mesaje de felicitare au adresat mulţimii adunate la sărbătoare , docentul universitar Ilie Popescu, profesoara şi publicista Eleonora Schipor, cetăţeni de onoare ai Pătrăuţilor de Jos, Doina Bojescu, redactor-şef al ziarului „Concordia”, Nicolae Toma, redactorul-şef al săptămânalului„Zorile Bucovinei”, Aurica şi Mihai Bojescu, iar primarul Gheorghe Fedorean le-a înmânat diplome de excelenţă unor activişti şi lucrători culturali pentru activitatea ce a dus faima baştinei lor atât în România, cât şi alte ţări din Europa, de unde s-au întors cu diverse distincţii, locuri premiante.

A urmat un concert de zile mari, moderat de dna Larisa Popescu-Kedyk, la care şi-au dat concursul colectivele de dansatori ale Ansamblului Popular Etnofolcloric „Muguraş”, solistele Daniela Grumeza, Cristina Ursulean, Daniela Pâşneac,  Ionela Nargan, demonstrând aevea că la faţa locului există acea  legătură indisolubilă şi ajutor reciproc între primărie, biserică, şcoală şi lucrătorii culturii, orientată spre binele localităţii.

T. NICOLAE

Foto: „Zorile Bucovinei”