29 martie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MIORIŢA” DIN BOIAN ŞI-A ETALAT ZESTREA, MOŞTENITĂ DIN STRĂBUNI

30 august 2017 р. | Categorie: Istoria neamului

Îndrăgostit de Evelina Hanska din localitatea Pogrebişce, Vinnyţa, Ucraina, fascinat de fineţele şi pitorescul plaiului, Honore de Balzac scria: „Frumoasa baştină a iubirii mele”. Parafrazându-l pe scriitorul francez spun şi eu: „Boianul, frumoasa baştină a soţului Nicolae”, care, îndrăznesc să conştientizez, a devenit pentru mine o a doua sau chiar prima baştină,  fiindcă aici mă simt Acasă ori de câte ori vizitez această mândră localitate de vrednici români, cu rădăcini de veacuri înfipte în arborele neamului.

Nu pot să cred că cei care-şi păstrează cu pietate zestrea spirituală – portul popular, tradiţiile şi obiceiurile, credinţa străbună, se pot înstrăina vreodată de Rădăcina Neamului, de Limbă, de tot ce e românesc, sfinţit prin jertfa şi sângele  înaintaşilor. În Marele Boian, pe moşia Cronicarului Ion Neculce, aceste nestemate ale sufletului românesc strălucesc în inimile românilor îndrăgostiţi de dansul şi cântecul popular, dragoste ce perpetuă, fiind altoită în sufletele tinerilor nu doar de părinţi, ci şi de învăţători. Or, dna profesoară Maria Basaraba, prin iubirea sa faţă de aceste comori ale neamului românesc, este acea fiinţă plăpândă care ştie să ţină bine în frâu şi să conducă, să instruiască prin iubire, cântec şi dans, prin păstrarea portului popular o excepţională formaţie de aproape 60  de tineri boinceni talentaţi şi cu foc în călcâi, cu dragoste de neam în suflet, uniţi în excepţionalul Ansamblu etnofolcloric de dans „Mioriţa”, al Casei de Cultură din Boian, raionul Noua Suliţă, ajuns la cea de-a 62-a aniversare, astfel aducându-şi aportul la promovarea tradiţiilor, culturii şi valorilor identitare româneşti.

Am admirat „Mioriţa”  în ziua de 29 august, etalându-şi cele mai reprezentative talente – tineri  îmbrăcaţi în frumosul strai naţional, dansând dansuri bătrâneşti şi moderne, învârtind cu veselie „Hora” românească din Boian, „Bătuta”, „Ciobănaşul, „Ţărăneasca”, „Sârba” etc, saltând cu foc  un dans ucrainean, coregraf  Radmila Basarab,  interpreta cu har Silvica Fedoreac, studentă la Colegiul Pedagogic din Cernăuţi, care ne-a cântat cu vocea-i duioasă cum se joacă-n Bucovina, membrii colectivului entofolcloric „Făgurel”, grupuri de dansatori de la cele două şcoli din localitate, Maria Ignatiuc, profesoară la CIE Priprutie, care prin vocea-i melodioasă ne-a adunat în suflete dragostea de cântecul popular şi graiul strămoşesc, eleva Ana-Maria Dârda, recitind versurile scrise de Nicolae Dabija, ne-a mai amintit: „Cât trăim pe-acest pământ mai avem un lucru sfânt…”,  membrii ansamblului bucurându-se de aprecierea consătenilor, fiind furtunos aplaudaţi la concertul festiv, sărbătoare a sufletului românesc, dedicată hramului satului şi celor 62 de ani de la înfiinţarea ansamblului.  De altfel, graţie talentului şi iscusinţei conducătoarei artistice, dnei Maria Basaraba,  „Mioriţa” a devenit cunoscută nu doar în Ucraina, ci şi în România şi în alte ţări, fiind învingătoare în diverse concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale. Nu demult, bunăoară, s-a întors încununată de laurii unui prestigios Festival Internaţional de Folclor din Patria noastră istorică „Calabreaza-2017” .

Onoarea de a le înmâna trofeul acestor „ambasadori ai dansului, cântecului şi portului popular în lume”, medalia şi Diploma de Excelenţă a Festivalului „Calabreaza-2017”,  a avut-o dl consul Edmond Neagoe, diplomat la misiunea română la Cernăuţi, instituţie ce prin străduinţa şi munca fără preget a Excelenţei Sale Eleonora Moldovan, Consulul General al  României la Cernăuţi, a adjunctului său, dl ministru consilier Ionel Ivan, a tuturor diplomaţilor, care însufleţesc şi sprijină toate manifestările naţional-culturale ale etnicilor români din  această parte înstrăinată de Ţară, contribuie permanent la menţinerea şi perpetuarea valorilor noastre spirituale şi identitare, care a onorat sărbătoarea boincenilor  împreună cu distinsa sa soţie Carmen, exprimându-şi recunoştinţa şi admiraţia faţă de tot ceea ce fac membrii Ansamblului „Mioriţa” pentru a păstra comoara spirituală a neamului, zestrea moştenită din moşi strămoşi, graţie perseverenţei şi osârdiei conducătoarei artistice Maria Basaraba, dăruindu-le un superb coş de flori, venind şi cu un emoţionant mesaj de felicitare din partea sa, a Statului Român şi a Consulatului General al României la Cernăuţi: „Este un miracol că un ansamblu cu asemenea tradiţii ce puţine se găsesc  în Europa a ajuns la jubileul de 62 de ani, reuşind să-şi perpetueze valorile, tradiţia, tot ce are mai de preţ poporul român. De fapt, nu este un miracol, căci nimic n-a fost realizat la voia întâmplării, ci prin muncă pregnantă. Mulţumesc celor care veghează perpetuarea valorilor naţionale, ca ele să nu se piardă,  responsabililor de la secţiile administraţiei raionale, primarului Gheorghe Demenciuc, bun român şi conducător,  vrednic gospodar al comunei,  tuturor celor ce au fost alături de Ansamblul „Mioriţa”, care este acela ce peste ani va duce o plus valoare valorilor europene. Acest sat, Boianul Mare, cum s-a numit pe vremea lui Alexandru cel Bun, dar şi ulterior, în perioada de domnie a lui Petru Rareş, îl regăsim cu valori inestimabile, mai frumos, mai european. Această moşie a cronicarului Ion Neculce este perpetuată şi prin lumina pe care a dus-o Profesorul Vasile Bizovi, în rezultat avem Monografia „Boianul”. Sperăm că Boianul îşi va menţine temelia străbună graţie acestor oameni minunaţi, acestor copii talentaţi care ştiu să-şi păstreze tradiţia, portul popular. Să dea Dumnezeu ca Ansamblul Etnofolcloric „Mioriţa” să dăinuiască cât lumea”.

La frumoasele realizări ale Ansamblului „Mioriţa”, care este mândria şi onoarea localităţii,  s-au referit dnele Svitlana Mihailova, şefa Secţiei Raionale Cultură, Naţionalităţi şi Religie, Victoria Plevan, colaboratoarea aceleiași secţii, Diana Juc, secretara primăriei comunei Boian, cei doi fii ai Boianului, care îşi iubesc cu adevărat baştina şi întotdeauna sunt alături de problemele şi bucuriile consătenilor, dnii Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei” şi preşedintele Societăţii Ziariştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, care s-a bucurat de cinstea de a-i  înmâna conducătoarei artistice a Ansamblului  „Mioriţa”,  cupa Festivalului Internaţional de Dans „Prietenia”,  artistul fotografic Nicolae Hauca, membru al respectivei asociaţii, care de fiecare dată, cu ochiul ager al aparatului de luat vederi, imortalizează cele mai frumoase momente.

Adevărul e că românaşii din Marele Boian – şi cei mici, şi cei mari, ne-au fascinat atât prin dans şi cântec, cât şi prin veritabilele costume populare, scoase din lada străbunicilor. Le urăm cât mai multe succese şi frumoase realizări, doar păstrând şi perpetuând limba, tradiţiile şi datinile străbune, zestre spirituală moştenită din moşi strămoşi, vor avea viitor.

Felicia NICHITA-TOMA

Fotografii : „Zorile Bucovinei”