30 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DEMN VLĂSTAR A DOUĂ NEAMURI

8 iunie 2013 р. | Categorie: Bucovina

Tânărul Pavel Cotiuşca de la Roşa e mândru de favorul pe care i l-a hărăzit destinul – e vlăstar a două neamuri. Tatăl, Mihai, e român de naţionalitate, iar maică-sa, Maria, e ucraineancă, originară din raionul Putila. Când s-a căsătorit şi s-a transferat cu traiul la soţ, la Roşa, nu cunoştea o boabă în română. Însă, după câte ştim, anume dragostea şi face minuni. Ucraineanca şi-a iubit atât de mult soţul, încât a învăţat, împreună cu micuţul fiu Pavel, frumoasa limbă românească. Or, în această familie unită şi fericită, valorile spiritual-naţionale au fost în afara oricăror prejudicii. Astfel l-au educat şi pe fiu –  cu dragoste şi respect faţă de străbunii lui români şi ucraineni.

Demn urmaş a două popoare, din rădăcina îmbrăţişată a cărora şi-a sorbit seva existenţei, Pavel Cotiuşca  a mărturisit că se simte mai fericit şi mai bogat spiritual decât semenii săi, căci are două graiuri alese, la fel de scumpe şi sacre,  la care ţine foarte mult.  Dar şi responsabilitatea îi este mai mare, fiindcă se străduieşte să-i respecte şi pe români, şi pe ucraineni. Nu se intimidează nicicând să vorbească în română, ci dimpotrivă, şi la serviciu, şi în calitate de deputat în Consiliul Raional Şevcenko (or. Cernăuţi), în ce limbă i se adresează localnici, în aceea le răspunde, căci pentru radiologul Pavel Cotiuşca ambele sunt graiuri străbune, pe care le cunoaşte la perfecţie, iubindu-le precum îşi iubeşte mama şi tata.

Adevărul e că poţi să cauţi cu lumânarea vreun deputat al poporului, care să-şi îndeplinească promisiunile şi n-ai să găseşti, cu toate că pentru activitatea lor de a trândăvi în Rada Supremă sunt remuneraţi împărăteşte, dar tânărul Pavel Cotiuşca, deputat în consiliul raional, ales în circumscripţia majoritară din partea Partidului „Batikyvşcyna”, în 2010, şi-a realizat de-acum doar timp de trei ani programul electoral, fără să fie plătit de stat, ba dimpotrivă, cheltuieşte  mijloace băneşti  proprii pentru a-i ajuta şi a le crea condiţii cât de cât favorabile locuitorilor din circumscripţia respectivă, care i-au dat votul, i-au încredinţat înalta misiune de deputat.

„Îmi place să fiu sincer, să-mi îndeplinesc promisiunile, căci doar astfel te pot stima  colegii,  oamenii. Dacă le-am promis, apoi trebuie să-mi ţin cuvântul dat, ca alegătorii să nu se dezamăgească şi să mă creadă un mincinos. Raionul Şevcenko e cel mai populat din întreaga regiune Cernăuţi. Aici locuiesc peste 150 mii de oameni, doleanţele cărora trebuie să le îndeplinesc. De altfel nu m-aş respecta pe mine însumi. Astfel, în cei trei ani de când sunt deputat, mi-am îndeplinit toate angajamentele faţă de alegători. Timp de 27 de ani,  stradela Orehovska  n-a fost iluminată şi am reuşit să rezolv pozitiv această mare problemă şi dorinţă a oamenilor la sfârşitul anului precedent, când din bugetul local au fost alocate în acest scop 130 mii de grivne ”.

Ce-i drept,  deputatul a trebuit să rupă multe perechi de încălţăminte şi să bată de nenumărate ori la uşile funcţionarilor responsabili pentru a-şi vedea realizate dezideratele. Pe propriile mijloace a restaurat opririle  pe traseele autobuzelor nr.4 şi 27 de la Roşa, a  amenajat două terenuri de joc pentru copii pe strada Lozivska. În anul curent planifică să creeze un mic stadion pentru volei. Cu sprijinul locuitorilor, a  reuşit să reconstruiască cu prundiş 1 km de drum.

„Oamenii mi se adresează în orice moment şi mă străduiesc să-i ajut. La Roşa sunt foarte mulţi copii şi decât să umble brambura, să bea bere, mai bine e să joace volei”.

O altă bătaie de cap a deputatului Pavel Cotiuşca e aprovizionarea oamenilor cu apă, căci în consecinţa secetei din ultimii ani, locuitorii suburbiei, în deosebi cei bătrâni, suferă din cauza lipsei de apă. Iar harnicul şi osârduitorul deputat bate pragurile instanţelor pentru a le  aduce,  celor vârstnici, măcar o dată pe săptămână,  o cisternă de apă, dar până ce fără vreun rezultat pozitiv, căci i se spune că pe anul curent pentru aceasta nu sunt prevăzute mijloace financiare. Deci, în planurile de perspectivă ale tânărului deputat se află aprovizionarea centralizată cu apă a locuitorilor din Roşa şi construirea unui sistem de canalizare.

„Ştiu că cine bate, i se va deschide, de aceea sper să rezolv şi aceste probleme ale alegătorilor”.

Tânărul Pavel Cotiuşca e harnic şi cu perspectivă. Priceput  a fost şi la carte. După ce a învăţat la Şcoala de Medicină, specialitatea felcer, şi-a continuat studiile la Facultatea de Biologie a Universităţii Cernăuţene, pe care a absolvit-o în 2002, apoi –  la Institutul de Comerţ şi Economie, a activat ca urolog la o firmă medicală din oraş,  s-a specializat în radiologie, participând chiar atunci la un concurs regional, unde a ocupat locul al II-lea. De 13 ani lucrează radiolog.  Când îşi croieşte puţinul repaus, bastionul cel mai de nădejde îi este familia – soţia Svetlana, tot lucrător medical, fiul Vasile şi fiica Maria – în oaza căreia îşi găseşte liniştea şi odihna, alături de scumpii părinţi Mihai şi Maria.

Felicia NICHITA-TOMA