05 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

VOLOCA A ADUNAT ROD BOGAT SUB SEMNUL DATINII STRĂBUNE (VIDEO)

22 septembrie 2017 р. | Categorie: Istoria neamului

Nu aşteptaţi, dragi consângeni, apăraţi-vă Limba, căci mâine poate fi prea târziu!

Înconjurată de sate româneşti ucrainizate, ca o oază a dumnezeirii şi sacralităţii se înalţă în această vatră de vrednici urmaşi ai Daciei străbune – Voloca pe Derelui – altarul Sfintei noastre Limbi Române, păstrate cu sfinţenie şi dragoste de veacuri din generaţie în generaţie, din tată în fiu, în prourul Credinţei, Datinii, Portului şi Dansului Popular Românesc. Or, această iubire de Grai, de Neam, odrăslește în inimile volocenilor sub veşmintele protectoare ale Sfintei Maria, zi de sărbătoare creştină, binecuvântată de ceruri, în care gospodarii din Voloca îşi adună „Darurile toamnei” şi bogatul rod de pe ogorul Datinii Străbune în tradiţionalul Festival „Ziua recoltei” pentru a străluci în cununa talentelor semănate şi răsărite din belşug pe această mioritică gură de rai, unde până şi izvoarele şoptesc şi păsările doinesc în grai românesc, unde domneşte pacea şi buna înţelegere cu toţi vecinii, chiar şi străinii care le trec pragul comunei şi preferă să rămână pentru a convieţui alături, din stimă şi iubire de aproapele, nu forţat, învaţă această frumoasă şi melodioasă limbă – ROMÂNA.

Şi în acest an Festivalul „Ziua recoltei” sau, cum mai spun volocenii, „Ziua roadei”,  organizat la 21 septembrie sub auspiciile primăriei, prin osârdia dl primar Valentin Hlopina, cu sprijinul financiar al antreprenorului Vitalie Onofreiciuc, un bun creştin generos şi săritor la nevoie, îndrăgostit de muzica populară,  şefului Casei de Cultură Ion Semeniuc, maestrului Ion Bodnar, dirijorul Orchestrei de instrumente populare „Trandafir”, harnicilor gospodari ai satului în frunte cu dl Nicolae Mintencu, consilier al primarului, Cetăţean de onoare al comunei, Învăţător Emerit al Ucrainei, cu susinerea directorilor Gheorghe Poclitar şi Aurel Popovici etc., a adunat, la vatra satului, colective artistice amatoriceşti din cele trei sate ale comunei - Voloca, Hruşăuţi şi Valea Cosminului.

Inaugurat şi binecuvântat de protopopul raionului Hliboca Ioan Gorda, parohul Bisericii locale „Sfântul Nicolai”, preotul Păunel Paulencu, tânărul  paroh al Bisericii din Horecea, originar din Voloca, Festivalul,  şi-a etalat cele mai reprezentative talente artistice şi culinare.

Adresându-le felicitări tuturor Mariilor şi Marinelor, care poartă acest frumos nume, primarul Valentina Hlopina a accentuat că Festivalul se desfăşoară după o muncă colosală, depusă de primăria comunei Voloca, conducerea şi colaboratorii Casei de Cultură, prin hărnicia gospodarilor voloceni. N-au întârziat nici mulţumirile adresate directorilor de şcoli, părinţilor, deputaţilor locali, elevilor, preoţilor, corurilor, în deosebi, întreprinzătorului Vitalie Onofreiciuc, care i-a dat viaţă Festivalului, el fiind iniţiatorul şi sprijinitorul financiar, tuturor celor care au stăruit la organizarea acestei frumoase sărbători de toamnă a comunei – „Ziua roadei”,  Consulatului General al României la Cernăuţi pentru prezenţă la toate manifestările care au loc în această vatră pur românească, îndemnându-i pe consăteni să vină duminică  la adunarea satului, să nu fie „indiferenţi de soarta comunei” pentru a discuta cele mai actuale şi arzătoare probleme: „Dacă astăzi am demonstrat tot ce avem frumos, atunci duminică să vedem ce ar mai trebui de făcut, cum să depăşim aceste probleme…”, a argumentat primarul Volocii. Ion Semeniuc, şeful Casei de Cultură, a adresat, de asemenea, mulţumiri primarului satului şi tuturor gospodarilor care au acordat o mână de ajutor la repararea capitală a Casei de Cultură ce a fost avariată.

Consulatul General al României la Cernăuţi a împărţit întotdeauna din inima cea mare a Patriei noastre istorice susţinere şi dragoste pentru toţi românii înstrăinaţi de Ţară. În pofida faptului confuz cu invitaţia primită, dl ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului Consulatului General al României la Cernăuţi, în lipsa Excelenţei Sale Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, aflată în concediu,  şi-a demonstrat calităţile de adevărat diplomat, care îşi îndeplinește cu demnitate şi cinste datoria, la Voloca deplasându-se dl consul Edmond Neagoe, pe care, după cum au mărturisit, volocenii îl consideră român de-al lor, fiindcă adeseori îi onorează cu prezenţa la manifestări. Şi de data aceasta, diplomatul român  le-a adresat un prietenos şi călduros mesaj de felicitare din partea Consulatului General al României la Cernăuţi pentru frumoasa sărbătoare: „Ştim cu toţii că Voloca, din cele mai vechi timpuri, atât prin frumuseţea satului, dar şi prin rodnicia acestor ţinuturi, s-a caracterizat întotdeauna prin hărnicia oamenilor, o trăsătură distinctă a volocenilor de-a lungul secolelor, pornind de la Principatul Moldovei şi până astăzi, roada satului a aparţinut celor care cu multă trudă au sporit-o, mulţumind tuturor acelora, care au pregătit minunatul spectacol, dar şi elevilor, care s-au străduit să creeze impresionantele exponate de rit, dorindu-le localnicilor să-şi menţină limba, portul, tradiţiile şi credinţa pentru a dăinui cât va fi lumea.

Mesaje de felicitare au adresat reprezentanţii autorităţilor - Vitalie Colomieţ, adjunct al şefului ARS Hliboca, Tatiana Şarapova, adjunctul şefului Direcţiei de Cultură ARS Cernăuţi, Elena Repina, şefa Secţiei Cultură şi Turism ARS Hliboca. Cu cele mai bune gânduri, cu vocea-i măiastră, i-a încântat pe voloceni dna Cornelia Ciobanu, directorul Centrului Judeţean Botoşani de Creaţie Populară, dl Gheorghe Ciobanu, coordonator proiecte transfrontaliere, care a mărturisit: „Am rămas impresionaţi de calitatea folclorului prezentat astăzi pe scenă de românii din Voloca”.

Vestiţi departe de hotarele ţinutului prin meşteşugul rochiilor de mireasă, volocenii au ştiut şi se pricep de minune cum să-şi încânte oaspeţii dragi, în pomul încărcat cu rodul Datinii etalându-şi cele mai neîntrecute talente: membrii Orchestrei de instrumente populare „Trandafir” de pe lângă Casa de Cultură din Voloca, dirijor, maestrul Ion Bodnar, conducător artistic Mihail Diaconu, care a interpretat un buchet de melodii populare româneşti şi imnul satului, versuri şi muzica aparţinându-i lui Dumitru Poclitar, Ana-Cristina Poclitar, recitând cu suflet poezia „Rugăciunea”, 

 Corul „Codrii Cosminului” din Hruşăuţi, dirijat de Gheorghe Sadovei, solistul Victor Lazarovici,  Corul gospodarilor din Voloca, Corul Bisericii evanghelice penticostale, dirijat de Ion Gorda, membrii Ansamblului de dans „Mărţişor”, condus de Ion Cohan, ansamblul de românaşi de la Grădiniţa de copii din s. Hruşăuţi, dirijaţi de Gheorghe Sadovei, Ansamblul de instrumente populare pentru copii „Mărţişor”, condus de Florin Onofreiciuc, talentaţii tineri interpreţi Ion Semeniuc,  Sabina Onofreiciuc, duetul Ion şi Vladislav Bodnar, Ciprian Lupaşcu, Florina Bojescu, Gheorghe Golovaci, Marius Ursuleac, Alexandra Paulencu. Elena Onofreiciuc şi rapsodul Nicolae Mintencu, vocile de aur a Volocii, fascinând numerosul public spectator şi prin lirismul pieselor interpretate. Maestrul Nicolae Mintencu le-a făcut pe toate Mariile să-şi şteargă o lacrimă pe ascuns prin melodicitatea vocii şi cuvintele emoţionante ale cântecului „Mai ţii minte, tu, dragă Marie”, dedicat şi soţiei sale Maria, care munceşte în Italia.  

A fost o sărbătoare frumoasă cum doar volocenii se pricep  să organizeze, dar cu o lacrimă la inimă. Lacrimă pentru limba română care se află în primejdie de dispariţie, dacă preşedintele P. Poroşenko semnează Legea drastică a Educaţiei. Îngrijoraţi de aceasta sunt mulţi români din Voloca, printre care şi activistul Ionică Semeniuc, locţiitor al directorului Muzeului satului, Cetăţean de Onoare al Volocii, excepţionalii profesori Nicolae Mintencu, autorul recentului volum „Folclor din Voloca pe Derelui”, apărut şi cu sprijinul financiar al Excelenţei Sale, Eleonora Moldovan şi Ministrului Consilier Ionel Ivan,  Ion Olenteriuc, Ion Bojescu, ultimul, anul acesta, şi-a sărbătorit un semnificativ jubileu, ornat de un rod bogat pe câmpul pedagogiei, ocazie cu care şi colectivul ziarului „Zorile Bucovinei” îi  adresează mulţi ani de viaţă, sănătate cu carul, iar paharul bucuriilor, succeselor şi împlinirilor să-i fie mereu plin. Sunt supăraţi foc şi pe liderii societăţilor naţional-culturale româneşti, „pe care nici în cot nu-i doare de problemele conaţionalilor, doar de propriul buzunar”.

Şi cel mai de frunte gospodar al satului e împovărat de griji şi probleme vitale. Îi prinde contur în suflet  o dorinţă: Casa de Cultură să devină Centru de promovare şi conservare a culturii româneşti. Desigur, pentru realizarea acestui proiect primăria are nevoie, după cum a mărturisit Valentin Hlopina, de sprijinul şi susţinerea Consulatului General al României la Cernăuţi, „nu a liderilor societăţilor noastre”, „Era foarte frumos dacă erau prezenţi şi acei care se numesc lideri ai societăţilor naţional-culturale din ţinut, să ne sfătuim ce facem mai departe, avem probleme …şi cu manualele şcolare la fel. Toţi se plâng că suntem asupriţi, dar unde-s liderii - la Cernăuţi, îşi rezolvă problemele lor, aş vrea să discut cu ei, să-i întreb ce-au făcut şi fac pentru români? A rămas un singur sat românesc în preajma Cernăuţiului, ne apărăm singur şcolile, păstrăm tradiţiile, perpetuăm cultura. Aici sunt liderii! Satul nostru e lider în păstrarea şi promovarea tradiţiilor culturale! Am observat că mai des vin la noi la manifestări diplomaţii români de la Consulat, decât liderii societăţilor noastre naţional-culturale româneşti. Asemenea lideri la Voloca sunt consideraţi laidaci”, adică leneşi.

Volocenii sunt îngrijoraţi şi nu fără temei. Nu mi-aşi putea închipui vreodată şi nu dă, Doamne, ca Voloca, această oază a românismului, doldora de rod pe ogorul culturii, iubirii de tradiţii şi de limba strămoşească, de portul naţional şi dansul popular, scumpa mea baştină, să fie transformată, precum satele din jurul ei, într-o comună ucraineană, deşi totul poate fi posibil, dacă vom sta şi vom aştepta mană cerească, să vină liderii să protesteze în locul nostru, nu vom insista să ne fie respectate drepturile constituţionale la educaţie şi nu numai.

Dragi consângeni, nu aşteptaţi, apăraţi-vă Limba, căci mâine poate fi prea târziu!

Felicia NICHITA-TOMA


Foto şi VIDEO: „Zorile Bucovinei”

Pentru mai multe poze accesaţi pagina de Facebook "Zorile Bucovinei"