05 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PRIN CREDINŢĂ NE PĂSTRĂM GRAIUL ŞI DĂINUIM CA NEAM

23 septembrie 2017 р. | Categorie: Istoria neamului

O biserică-soră cu cea de la Putna lui Ştefan  şi-a înălţat veşnicia pe deal, la Ursoaia…

Cu un dangăt prevestitor de clopot şi o rugă spre ceruri a mii de glasuri se înalţă spre veşnicie noul templu al Credinţei şi dăinuirii prin ea a românilor din frumoasa şi vechea vatră de vrednici urmaşi, satul Igeşti din  noua comunitate teritorială Ciudei, raionul Storojineţ, Biserica cu hramul Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana.  Viteazul şi Credinciosul Domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt a înălţat spre dăinuire 47 de biserici şi mănăstiri printre care Mănăstirea Putna, ctitoria ce-i găzduieşte mormântul şi-i poartă în slăvi veşnicia. O soră de credinţă a ei şi-a deschis sacralitatea în oaza dumnezeirii din pitorescul cătun Ursoaia al satului Igeşti, zidită prin evlavia, osârdia şi dărnicia creştinilor locali ortodocși, din îndemnul  mărinimosului părinte Gheorghe Zmoşu, vlăstar vrednic al unui neam ales de la poale de Carpaţi, urmaş demn al regretatului părinte Gheorghe Zmoşu, care a păstorit cu evlavie timp de 50 de ani. Cred că nu greşesc dacă afirm că e unica biserică în stil ştefanian, construită în Ţara de Sus a Moldovei lui Ştefan cel Mare, în Bucovina istorică.

Bijuteria arhitecturală în stil moldovenesc medieval, înălţată spre veşnică închinare şi pomenire de românii băştinaşi pe deal, la Ursoaia, întru slava credinciosului şi neînfricatului Voievod, bucura ochii şi inimile mulţimii de credincioşi adunate vinerea precedentă, în ziua  când noul şi impunătorul locaş sfânt îşi sărbătorea hramul. Miracolul dumnezeirii a făcut ca Biserica să fie înălţată într-un termen record de doar doi ani, cu mâna uşoară şi aura dumnezeiască a ÎPS Meletie, Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei, care a sfinţit locul, astfel punând prima piatră de temelie, graţie susţinerii părintelui paroh Gheorghe, în primul rând, de către credincioşii locali, de românii din satele învecinate – Crasna, Pătrăuţi etc. Cu ambele mâini darnice şi cu o inimă mare generoasă le stă în ajutor igeştenilor la finalizarea lucrărilor de construcţie a bisericii întreprinzătorul Vasile Farcaş şi alţi gospodari, antreprenori din localitate. Anume graţie lor lucrarea lui Dumnezeu  şi-a văzut sufletul aievea pe locul unde pe timpuri se planifica construcţia unei şcoli. Dar Domnul a rânduit  astfel ca pe acest loc să fie ridicată această frumoasă biserică, au concretizat doi cei mai de frunte gospodari ai comunităţii Ciudei-Igeşti – Anatol Piţul, primarul comunei, şi viceprimarul Vasile Pădure. A muncit mult  la zidirea sfântului  locaş şi bunelul soţiei preotesei, Zaharie Fedorean, în vârstă de 76 de ani,  un ajutor bun al preotului Gheorghe e şi tânărul Vili Obducean, care ultimul a părăsit în acea zi locaşul de închinare.

După Sfânta Liturghie, slujită cu evlavie de ÎPS Meletie,  care, ca un adevărat păstor duhovnicesc se află întotdeauna alături de mireni, susţinut de un sobor de alese feţe bisericeşti în frunte cu  părintele Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, continuând sacrele învăţăminte pline de înţelepciune ale Înalt Preasfinţitului Mitropolit –  „Să fim creştini, să ne iubim neamul” –  un cuvânt de învăţătură a rostit părintele Nicolae Dorneanu  de la Biserica din Iaşi ce s-a înfrăţit cu Biserica Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana din Ursoaia.

Cu un pios mesaj de felicitare din partea Consulatului General al României la Cernăuţi a înnobilat aura sfântului praznic diplomatul român, consulul  Edmond Neagoe: „Să nu uitaţi pilda lui Iisus Hristos, după cum v-au învăţat şi sfinţii părinţi, să împărţiţi cu cei sărmani din roadele adunate. Să fiţi milostivi, să vă păstraţi în continuare limba, tradiţiile, datinile şi portul popular, căci atâta vreme cât le păstraţi,  nimeni nu vi le poate lua”.

Părintele paroh Gheorghe Zmoşu şi primarul Anatol Piţul au adresat mulţumiri tuturor celor care au dat o mână de ajutor la înălţarea sfântului templu.

Dumnezeu i-a binecuvântat pe românii din Ciudei-Igeşti cu un primar gospodar şi un evlavios părinte, cu încă un templu înălţat spre dăinuirea neamului românesc prin credinţa ortodoxă strămoşească. Românii din această vatră românească sunt primii în toate – şi la muncă, şi la apărarea Limbii materne. Primii în regiune s-au adresat preşedintelui Poroşenko cu un apel întru apărarea Limbii Române.

Domnul primar le-a adresat membrilor comunităţii Ciudei-Igeşti  mulţumiri din partea primăriei pentru tot ce fac pentru prosperarea  comunei: „Să fiţi la fel de credincioşi şi viteji ca şi Ştefan cel Mare şi Sfânt. Aţi dovedit încă o dată că nu ne-am pierdut ca neam. Aţi demonstrat că suntem români adevăraţi şi putem face lucruri mari, durabile şi frumoase. Astăzi, de undeva, de sus, se bucură acel părinte Zmoşu, bunelul parohului Gheorghe, de vrednicul şi harnicul său urmaş, care îi poartă numele şi în scurt timp a construit acest sfânt şi frumos lăcaş. Frumoasele noastre biserici sunt cartea de vizită a comunei. Noua biserică e foarte frumoasă, la fel să fie şi faptele voastre în faţa lui Dumnezeu”.

Suntem siguri că în această vatră frumoasă românească, cu oameni gospodari care au înălţat spre veşnică pomenire o biserică-soră cu cea de la Putna lui Ştefan,  patrioţi ai neamului, care  ştiu să-şi păstreze şi să-şi apere graiul, limba română va dăinui cât lumea, cât fagii din Carpaţii noştri  tineri, la fel ca şi românii din Ţara Fagilor. De altfel, după cum spunea Eminescu: „Dumnezeu e în fiecare dintre noi”, căci prin credinţă ne păstrăm graiul şi dăinuim ca neam.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto: „Zorile Bucovinei”

Pentru mai multe poze accesaţi pagina de Facebook "Zorile Bucovinei"