03 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ÎN SACRALITATEA LIMBII ROMÂNE (VIDEO)

15 octombrie 2017 р. | Categorie: Actualități

M-a fascinat din nou orăşelul Crasna, această pitorească localitate de vrednici români, baştina poetului martir Ilie Motrescu, fost ziarist la „Zorile Bucovinei”, care şi-a sacrificat tinereţea la altarul iubirii de Grai şi Ţară, ca neamul său, aşezat de veacuri în pridvorul carpatin, să dăinuiască prin limbă, prin păstrarea cu sacralitate a credinţei şi valorilor identitare. Admiram cu fascinaţie, dar nu fără nostalgie, risipa de culori pe straiele păduri, această paletă încărcată de mister, peisaje ce îţi taie respiraţia şi îţi umplu sufletul de culoare. E atâta viaţă în stingerea aceasta firească a toamnei! Vorba poetului: „Sărăciți de adevărul efemerului, se știe,/Vom trăi intens doar clipa și vom pierde-o veșnicie”. Or, în acest loc pitoresc, discret, încărcat de istorie, veşnicia s-a născut şi va dăinui prin iubirea, prin destinul oamenilor buni la suflet, dar îndrăzneţi şi hotărâţi în acţiuni, statorniciţi de veacuri pe aceste meleaguri mioritice. Adevărul e că, prin lacrima toamnei şi bănuitoarea linişte a dimineţii, peisajul locului, încărcat de mister, trezea din nou dureri  alintate pe cetini de brad, care, se părea că au ars demult pe rugul crucii, pe care au fost crucificate zeci de mii de destine de români, rupţi de la sânul Ţării. Deşi prea ne-am obişnuit cu pierderile şi cedările, Limba e ce ne-a rămas şi ce avem mai sfânt şi dacă ne-o distrug,  ne lipsesc de suflet.

O dovadă grăitoare a acestui adevăr e şi sărbătoarea din sâmbăta precedentă, Acoperământul Maicii Domnului, mai bine zis,  hramul bisericii şi a localităţii, când Casa de Cultură a orăşelului şi-a etalat, în sacralitatea limbii române, cele mai înzestrate  şi pitoreşti talente – artiştii amatori, elevii celor două şcoli cu limba română de predare – ŞM nr.1 şi Gimnaziul din Crasna – înveşmântaţi în frumosul strai naţional, au dansat dansuri populare şi au cântat în frumoasa şi dulcea noastră limbă română, încântându-l şi fascinându-l până şi pe deputatul poporului, ucraineanul Ivan Rybak, prezent la sărbătoare. Mândru de talentaţii săi consângeni, care  ştiu rostul la muncă, dar şi la veselie, ştiu să-şi iubească neamul şi să-şi păstreze cu sacralitate limba, datinile şi tradiţiile, cuvinte de laudă le-a adresat şi primarul orăşelului Crasna, Ştefan Dragun, mulţumindu-le oaspeţilor pentru prezenţă.

Le-a apreciat talentul, hărnicia şi distinsul diplomat român, consulul Edmond Neagoe, pe care crăsnenii nu l-au lăsat să plece, după încheierea Sfintei Liturghii, ci au dorit să-l aibă în mijlocul lor şi la sărbătoarea localităţii, şi la semnarea acordului de parteneriat între cele două instituţii de învăţământ. Dl Edmond Neagoe le-a adresat mulţumiri  părinţilor din partea conducerii Consulatului General al României la Cernăuţi, a Excelenţei Sale Eleonora Moldovan, pentru felul frumos în care-şi educă şi îşi cresc copiii, că îşi păstrează portul popular, cântă  cântece populare atât de frumoase şi sufletiste, că dansurile populare şi autenticele costume naţionale, demonstrează că sunt adevăraţi români care îşi iubesc şi păstrează valorile moştenite din strămoşi.

De Pocroave Crasna a găzduit o delegaţie din Cajvana, judeţul Suceava, România, în frunte cu primarul Gheorghe Tomăscu, consilieri şi profesori, dl  Nicolae Robu, directorul  Liceului Tehnologic „Ştefan cel Mare”, instituţie ce a  încheiat un parteneriat educaţional cu Gimnaziul din Crasna, director Ştefan Mitric, deputat în Consiliul Regional Cernăuţi,  cât şi cu Şcoala Medie nr.1, condusă de Viorica Istrati. Între conducerile orăşelului Crasna şi Cajvana, România, de aproximativ 6 ani există relaţii de colaborare, iar anul trecut primăria oraşului Cajvana  a semnat un parteneriat de înfrăţire cu or. Crasna, fapt menţionat de ambii primari, care şi-au exprimat dorinţa de a consolida şi  dezvolta aceste relaţii întru binele comunităţii, de a atrage fonduri europene, transfrontaliere ce să aducă bunăstare şi prosperitate localităţilor respective.

Primarul Gheorghe Tomăscu şi directorul Nicolae Robu le-a adresat crăsnenilor mesaje de felicitare cu ocazia hramului: „Vă invităm să veniţi la umbra Stejarului lui Ştefan cel Mare de la Cajvana, să ne cunoaştem şi să ne împrietenim”. 

Semnând acordul de parteneriat împreună cu directorul Liceului „Ştefan cel Mare” din Cajvana, ca un român cu suflet mare ce îşi iubeşte cu adevărat graiul şi neamul, dl Ştefan Mitric a relevat: „ Vedeţi cum se întâmplă, cum dă Domnul, că atunci, când ni se taie craca de sub picioare, când se încearcă să ni se ia graiul, să ne despartă de fraţii de un sânge, noi mai mult ne apropiem. Trebuie să luptăm să ne păstrăm limba, valorile identitare, să avem demnitate naţională  ca nimeni să nu ne poată distruge ca naţiune”, mulţumind conducerii şi tuturor diplomaţilor Consulatului General al României la Cernăuţi pentru susţinere la întocmirea vizelor şi odihna tinerilor crăsneni pe litoralul Patriei noastre istorice.

Se spune că Acoperământul Maicii Domnului îi protejează pe toţi, cei care doresc să fie ocrotiţi. Acum, când norii cenuşii ai deznădejdii  acoperă soarele sufletului nostru, Maica Domnului să îndrepte Acoperământul asupra românului orfan de Ţară, ca să nu fie vitregit şi de limba mamei. Străpungând negura cu lumina sa dătătoare de viaţă, Maica Domnului să ne îndrepte şi să ne îndrume să nu ne abatem de la calea noastră cea sfântă şi dreaptă de a ne păstra Limba, Identitatea.

Foto şi VIDEO: „Zorile Bucovinei”