28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

SOCIETATEA MEDICALĂ „ISIDOR BODEA” NU NE LASĂ SĂ UITĂM RĂDĂCINILE

22 octombrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

După o întrerupere de tocmai opt ani, Societatea medicală „Isidor Bodea” a reînnodat firul frumoasei tradiții a reuniunilor medicilor români de pretutindeni. Poate e prea pretențios spus ”de pretutindeni”, însă reuniunile adună ”medici fără frontiere” și sunt deschise tuturor care vor să-și aducă prinosul la schimbul de experiență, valorificarea tezaurului medical din Bucovina, solidaritatea profesională. Nu mai puțin important este pentru participanții din Republica Moldova și România întâlnirea cu Cernăuțiul, vizitarea unor locuri emblematice pentru neamul românesc de pretutindeni, unii retrăind emoțiile părinților și bunicilor nevoiți să se refugieze pe teritoriul liber al României.

Nu sunt astăzi timpurile mai ușoare decât în perioada când reuniunile organizate de Societatea ”Isidor Bodea” s-au desfășurat nouă ediții la rând. Dar, se vede, președintelui Ion Broască, după cele trei jubilee marcate anul trecut (70 ani de viață, 45 ani de activitate profesională și două decenii de la fondarea Societății), după editarea unei frumoase cărți ce înmănunchează activitatea Societății, i-a mai rămas energie și pentru această manifestare impecabil desfășurată.

Am rămas cu impresia că această întrunire a avut un suflu deosebit de interesant. Mai mare decât alte dăți a fost numărul participanților din România, n-au lipsit medici din Republica Moldova, cu referate de viu interes s-au prezentat medicii cernăuțeni – dr. Aurel Roșca, Angela Dumitraș, dr. Gheorghe Scrândiță, Serghei Țintar, Ion Mihalcean, precum și oaspeții. Alt detaliu demn de menționat este că, în pofida dificultăților de ordin material, organizatorii nu s-au abătut de la scenariul-model al reuniunilor anterioare,  manifestarea ținând trei zile – de joi până sâmbătă, exact ca la edițiile de mai înainte. Un ritual îndrăgit de participanți a fost și rămâne depunerea de flori la monumentul lui Mihai Eminescu, locul spre care duc și de la care pornesc toate drumurile noastre.

Deschis colaborării cu medicii români, șeful dispensarului regional de copii, Serghei Storoșciuk, a oferit spațioasa sală de festivități a spitalului pentru inaugurarea conferinței, menționând mai apoi  în mesajul de salut că e o mare cinste pentru el să conducă acest așezământ, fondat de Isidor Bodea, figură de talie europeană.  Conferința a început cu minutul de reculegere pentru regretații medici, fruntașii care au stat la fondarea Societății. Tematica pusă în dezbatere –  „Istoria medicinii în Bucovina în sec. XIX-XX” – ilustrează elocvent grija manifestată față de valorificarea  moștenirii înaintaşilor, care au lăsat o urmă memorabilă în viaţa medicală a Bucovinei. Dar până a trece la discuții științifice, dl Ion Broască a ținut să le dăruiască oaspeților revelația unui alt prețios tezaur al românilor din nordul Bucovinei. Clipe de relaxare și bucurie sufletească le-au adus tinerii dansatori ai ansamblului folcloric ”Făgurel” de la Gimnaziul din Boian-Hlinița, însoțiți de îndrumătoarea lor Maria Basaraba. Măiestrita coregrafă a vestitului ansamblu ”Miorița” a venit cu grupa mică, demonstrând că Boianul este o pepinieră de talente și un izvor nesecat de dragoste românească, în pofida ”bilingvismului” și asimilării impuse în ultimii douăzeci de ani, mai ales în timpul de față. Ana-Maria Dârda le-a povestit oaspeților în versuri despre străvechea vatră a lui Ion Neculce și atâtor bravi români. Dansatorii au arătat cum e jocul din străbuni la Boian, fete și băieți, rânduiți de moderatoarea paradei Carolina Falcă au etalat portul popular al boincenilor. S-a derulat un minispectacol de zile mari, aplaudat călduros de ieșeni, orădeni, suceveni, bucureșteni, astfel încât tinerii artiști pot să se mândrească că au dansat României întregi.  

Participanții au fost salutați de președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ion Muntean, care a apreciat activismul Societății ”Isidor Bodea”, în special străduința de a studia istoria medicală a Bucovinei și a lega colaborări cu specialiști de la care se pot învăța multe lucruri bune. Faptele înscrise în palmaresul Societății de membrii ei parcursul a două decenii au fost rememorate de doctorul în științe medicale, vicepreședintele Gheorghe Scrândiță. E suficient să amintim doar de cele trei plăci comemorative – ale lui Isidor Bodea, Octavian Gheorghian și Constantin Țurcan, ca să ne convingem că medicii uniți în jurul lui Ion Broască sunt o prezență activă în comunitatea noastră, contribuind la perpetuarea valorilor românești.

Că sunt prețuiți și că eforturile lor se materializează în fapte merituoase a reliefat în salutul din partea Consulatului General al României la Cernăuți, diplomatul Edmond Neagoe, care înainte de a-i remarca pe medici și-a exprimat admirația față de ansamblul condus de tânăra profesoară Maria Basaraba. Referindu-se la prioritățile întrunirii, dl consul a amintit de proiectele transfrontaliere, în special de cele menite să salveze vieți, cum este proiectul medicinii de urgență implementat între Baia Mare și regiunea Ivano-Frankivsk, proiectul cu spitalul raional Noua Suliță. Activitatea profesională și publică a doctorului Ion Broască, a fost caracterizată de dl Edmond Neagoe ca aducătoare de calm și luciditate, mai cu seamă în cadrul altor societăți naționale ale românilor, iar oaspeților le-a dorit ședere plăcută la Cernăuți și să ducă mai departe imaginea unei Bucovine unite cultural și spiritual.  În realizările Universității de stat de Medicină din Cernăuți i-a introdus pe oaspeți prorectorul instituției respective, Adrian Iftodi, informând că în timpul de față aici învață 10 mii de studenți și exprimând recunoștință Societății ”Isidor Bodea” pentru că ”studiază istoria, nu ne lasă să uităm rădăcinile”. Și gazda evenimentului, șeful spitalului de copii, Serghei Storoșciuk, bucuros de revederea colegilor din Suceava, a spus că ”istoria ne învață multe”  și că-și dorește să participe la proiecte transfrontaliere. Pentru o mai strânsă colaborare a pledat cardiologul Mihai Crițeanu din Suceava, un bun prieten al lui Serghei Storoșciuk, apreciind ca ”extraordinară” inițiativa lui Ion Broască de a-i aduna din nou. Bucuria reîntâlnirii și emoțiile de la trecerea graniței și le-a exprimat medicul psihiatru Nicoleta Lucia Tătaru din Oradea (a înfiinţat în anul 1994 prima unitate de psihiatrie geriatrică din România, în 1996 a deschis un centru de îngrijiri comunitare pentru bătrâni la Oradea). Întorcându-se recent de la un congres al medicilor psihiatri din Berlin, avea ce le împărtăși colegilor.  O experiență bogată posedă doctorul Alexandru Paziuc de la Câmpulung, unde funcționează un spital modern de psihiatrie. De menționat activitatea sa ca președinte al Asociației de Psihiatrie Socială din România, înfiinţată cu scopul de a pregăti, promova şi implementa la toate nivelurile proiecte pentru susţinerea asistenţei psihiatrice comunitare a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Despre beneficiile colaborării, îndeosebi cu colegii prezenți la conferință, a vorbit și Ion Dabija, șef de secție la spitalul de psihiatrie din Bălți, însoțit de medicul Anatol Țânțar. De la Iași  a sosit profesorul universitar dr. emerit Rodica Ghiuru, rectorul Universității ”Apolonia”, de la București – doctorul Dumitru Scorțescu. În calitatea-i de farmacistă, dna Maria Olar din Suceava, a mărturisit că are un interes deosebit pentru valorificarea istoriei medicinii din Bucovina, deoarece vestitul medic și savant Octavian Gheorghian a fost înrudit cu Octavia Lupu, soția lui Leca Morariu, patronul fundației și al casei-muzeu conduse de dumneaei.  Astfel, vedem cum drumurile se leagă și se întâlnesc în interese comune.

Din partea societăților care colaborează fructuos cu ”Isidor Bodea” urări de bun venit au adresat Octavian Bivolaru (”Golgota”), Mircea Pilat (”Aron Pumnul”), Nicolae Toma (Societatea Jurnaliștilor Români Independenți),  care cu această ocazie a avut prilejul să audă laude la adresa ziarului ”Zorile Bucovinei” pentru oglindirea veridică și multilaterală a activității medicilor români.

A doua zi oaspeții au vizitat spitalul de psihiatrie din Cernăuți și au luat cunoștință mai detaliat de practica medicilor de la spitalul regional de copii, cealaltă parte a zilei  fiind consacrată simpozionului și discuțiilor pe marginea comunicărilor prezentate. Cea de-a treia zi a fost consacrată memoriei înaintașilor, doi preoți sosiți împreună cu medicii oficiind un emoționant  parastas la mormintele lui Isidor Bodea și Constantin Țurcan. Reuniunea a finalizat cu un pelerinaj la Mănăstirea din Bănceni.

Beneficiind de întâlnirea cu atâtea somități în psihiatrie din România n-am putut să nu le împărtășim durerile noastre mai puțin legate de medicină,  dar de care depinde starea sufletească a omului, chiar și sănătatea mintală. Personal, i-am rugat să-mi răspundă la întrebarea dacă înstrăinarea de limba maternă influențează asupra sănătății psihice a omului, îndeosebi la o vârstă fragedă. Răspunsurile merită atenție, dar despre acest actual și acut subiect voi scrie într-un articol aparte.

Maria TOACĂ

Fotografii ”Zorile Bucovinei”, Nicolae Hauca