09 martie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Căzuți din cutia Pandorei

5 noiembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

Vor căta mereu dușmanii

Graiului român pierzare….

G. Coșbuc

Încă nerevenindu-mi în fire după citirea articolului referitor la daunele și grozăveniile aduse Basarabiei de către armata lui I. Antonescu între anii 1941-1944 prin obligația populației să vorbească numai românește. După părerea autorilor,  aceasta a fost culmea a tot ce putea înjosi și ponegri demnitatea moldovenilor ( de parcă năvălirea sovieticilor, arestările, deportările, exproprierea, colectivizarea forțată, crâmpoțirea ținutului ș.a. nenorociri erau „frunză verde” în comparație cu limba română obligatorie (!),  astăzi dau cu ochii de un nou articol, tot în gazeta „Luceafărul” ( №35, 2.09.2017),  „Despre limba moldovenească”, numai că nu de un autor oarecare, ci  „moldovenii MD” (cred că-i un anumit organ). Începe articolul cu Unirea Principatelor (1859 și 1918) și ne arată că această Unire a fost recunoscută de Conferința de la Paris cu denumirea „Principatele Unite” (Moldova și Valahia), deci nu România. (Germania, Franța, Spania, Rusia ș.a. sunt țări formate din mai multe stătulețe, dar acum centralizate poartă un singur patronim. În procesul formării României s-a ținut cont de foarte mulți factori: din cele mai vechi timpuri am fost numiți „romanici”, limbile „romanice”, Valahia și Moldova au fost părți componente ale Daciei cu aceeași limbă, credință și tradiții. În procesul unirii s-a căutat ca nici o parte să nu fie obijduită și sensul la care s-a ajuns a fost cel mai democrat și drept – România, români și româna. În continuare, se recunoaște că inițiatorii Unirii au fost moldovenii, în majoritate cu studii obținute la Paris. Și dacă azi unii moldoveni mai consideră că acea Unire a fost un pas progresiv, atunci autorii „moldovenii MD” sunt convinși că denumirea noului stat, a națiunii și a limbii (România, români și româna) sunt greșite. Iar însăși Unirea pentru Moldova a fost un pas defavorabil din mai multe considerente. Și dacă  legile lui Dumnezeu ne cheamă la unire, și unirea fraților e o faptă creștinească, autorii articolului proslăvesc dezbinarea, ura și vinderea de frate. Iată cum V. Stati proslăvește dezbinarea: „Într-adevăr, abia după ce moldovenii se simțiră despărțiți  (despărțiți) unii de alții la cei de pe malul stâng al Prutului se contură mai luminos icoana patriei, se aprinse mai vie dragostea de neam și limbă” (Istoria Moldovei, Chișinău, 2002, p.221). De ce ? După părerea lor, „românii” și „moldovenii” sunt de diferite proveniențe: ci că moldovenii au un trecut mult mai vechi decât românii (!). Și ca să ne convingă ne mai spun că nu „moldoveneasca” provine din latină –romană, ci invers (!) (p.3 col.1, abz.3). Autorii  se plâng că românii încearcă să șteargă și să nege totul ce amintește de legătura culturală a moldovenilor cu slavii. În așa fel știința românească deservește versiunea greșită a originii popoarelor noastre (p.3, abz.4). În continuare ni se spune, că proiectul „www moldovenii md” își pune ca scop de-ai ajuta pe moldoveni și români (!) să-și cunoască mai bine (precis) rădăcinile. În colonița a 4-a se trece direct la „limba moldovenescă”.  Și începe cu nemaipomenita greșeală reîntoarcerea la alfabetul latin (col.3, abz.1), amintindu-ne că alfabetul chirilic a fost folosit de milenii atât de slavi, cât și de traci. Și anume acest alfabet asigură pe deplin bogata fonetică a limbii moldovenești. Odată cu introducerea alfabetului latin prompt s-a simțit lipsa literelor „ш, щ, ц, э, ы” (se știe că până prin sec.XII-XIII pe teritoriul țărilor noastre se folosea alfabetul latin. O dată cu venirea călugărilor din Bulgaria și Serbia pe acest teritoriu apar și unele mănăstiri slavone. De aici se răspândește și scrisul slavon. De prin sec .XIV scrisul cu litere slavone pătrunde în cancelariile domnești și în mănăstiri, dar numai literele și nu limba poporului. Se mai știe că scrisul cu caractere slavone a îndepărtat, cumva, țările noastre de cultura europeană. Introducerea alfabetului latin sec. XVI se consideră un mare pas progresiv. Astăzi țări ca : India, Singapore, Cambodgia, Israel, Kazahstan ș.a. au trecut la scrisul latin, chiar și unele țări slavone. În articolul amintit se aduc  învinuiri filologilor români, cică ei încearcă să ignoreze moldoveneasca, identitatea și legătura ei cu limbele slave. Și-i întreabă: „cu ce drept înlocuiți cuvintele de provenire slavă cu alte cuvinte din alte limbi, așa tam-nisam?” (atac-afensivă, aparare-defensivă, învățător-profesor, învinuire-acuzare, abricoasă-caisă, minge – balon, boală-maladie etc. (col.3, abz.2) (într-adevăr nu-s înlocuite, se folosesc paralel). Multe pretenții și față de actuala gramatică, care tinde să ignoreze identitatea, originalitatea și bogăția limbii moldovenești. (Nimeni și nicăieri nu încearcă să nege sau să înjosească moldoveneasca. Cultura moldovenească din evul mediu a fost și rămâne o pagină de aur în istoria culturii europene. Moldoveneasca e limba neamului meu, e limba lui A. Mateevici, A. Russo și a lui M. Eminescu, e o limbă a ONU, dar ea nu-i alta decât cea românească și este menită să ne unească, nu să ne învrăjbească. Cei ce folosesc glotonimul „moldoveneasca” ca motiv de zâzanie nu fac alta decât ne împing spre dispariție). Iar în continuare ni se amintește,  a câta oară, că moldoveneasca e o ramură a limbilor slave (p.3,col.4, abz.1) ni se spune că protodacia a fost formată de străbunii slavilor și dacilor ! (ce mai vreți?). (Dacă strămoșii noștri n-au fost în stare nici să-și înfiripeze propriul stat fără ajutorul străinilor, atunci cum rămâne cu proslăvirea adusă tracilor de către Herodot? Despre ce ne vorbește Turnul lui Traian și alte dovezi?).

Formațiunea „www...” e îngrijorată că tineretul de azi nu cunoaște realitatea și ușor cad în mrejele propagandei străine. Pentru ai scoate din așa numita aiureală română, li se aduc așa dovezi: „Cuvintele curat moldovenești au un sens adânc, provenența lor este clară, ele sunt mai ușor de memorat și din pruncie pot forma identitatea națională și patriotismul. Spre exemplu, cuvântul „fereastră” provine de la „a feri” (eu cred că de la nemțescu „fenster”) dar de unde provine cuvântul „geam” ? „Însemnat” este cuvânt moldovenesc, dar cum să explici provenența cuvântului „important” ?, „alegeri” exprimă de minune sensul, dar ce exprimă cuvântul „electoral” ? și tot de aceste dovezi specifice a „două limbi”. Analizând articolul, îți dai seama că totul absolut ce-i legat de românism e rău și dăunător neamului moldovenesc. Toate nenorocirile prin care au trecut moldovenii au fost numai din partea românilor. Halal de așa frate, care în vorbe se declară luptător pentru interesele moldovenilor, dar în realitate îi împinge în prăpastia lui Smirnov.

P.S. 1. Unirea Moldovei cu Valahia e recunoscută în toată lumea ca cea mai democrată și pașnică unire statală (s-a înfăptuit din interesele poporului și fără vărsări de sânge).

2. Scrisul slavon a fost introdus sub influența mănăstirilor și nu datorită oarecărei prietenii inventate în sec.XIV-XVI.

3. Unde-s filologii și istoricii noștri ? Tac!

Todor NICOLAEVICI, corespondent netitular