05 aprilie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„IZVORAŞUL” VICTORIEI COSTINEAN – FONDUL DE AUR AL SATULUI ROPCEA

9 noiembrie 2017 р. | Categorie: Istoria neamului

„IZVORAŞUL” VICTORIEI COSTINEAN – FONDUL DE AUR AL SATULUI ROPCEA

Sub semnul Datinii străbune, la 8 noiembrie curent, a derulat, pe scena frumoasei Case de Cultură din Ropcea, regala sărbătoare din ziua Sfântului Mucenic Dumitru (stil vechi), prilejuită de împlinirea a 35 de ani de  activitate artistică  a Ansamblului model Etnofolcloric ”Izvoraș” de pe lângă CIE  Ropcea, raionul Storojineţ, condus de privighetoarea cântecului popular românesc, îndrăgita interpretă Victoria Costinean, Lucrător Emerit al Culturii din Ucraina.

Într-un curcubeu al dragostei faţă de cântecul şi portul popular românesc, de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti, s-au împletit duioşia din vocile membrilor Ansamblului Etnofolcloric ”Izvoraș”  ce s-a învrednicit de a se numi colectiv artistic model, cu vocea măiastră a celei care i-a dat viaţă şi undă verde, fascinându-i pe consăteni şi oaspeţi prin autenticitatea pieselor muzicale interpretate şi a costumelor populare, prin talent şi artistism.

Merită toată lauda şi cei care, alături de dna Victoria Costinean, au osârduit la organizarea frumoasei şi impresionantei aniversari a „Izvoraşului”  -  primarul Ilie Olar, care a avut grijă ca spaţioasa şi confortabila sală a Căminului Cultural  din localitate să fie încălzită, ca spectatorii să nu clănţănească  din dinţi de frig, ci să se simtă bine, lucru mai rar întâlnit în căminele culturale din satele noastre româneşti,  directorul CIE Valeriu Leviţchi, care a asigurat transportul, preacucernicul Constantin Şubran, parohul bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, care au adresat laude merituoase  „Izvoraşului” şi conducătoarei lui. Devotatului fiu al baştinei, profesorului Emanuil Rei din România, originar din Ropcea, care a venit cu un dar de preţ - 140 de discuri didactice cu lecţii de română pentru şcoala din localitate şi care a recunoscut că primarul îi este frate, preotul la fel, Victoria Costinean – soră, iar fiecare locuitor al s. Ropcea îi este, de asemenea,  frate, i-a fost acordat onorificul titlu de Cetăţean de Onoare al satului Ropcea.

Oaspeţi  distincţi,  dna Victoriei Costinean i-a avut, cu un mesaj de felicitare şi un superb coş de flori cu panglici Tricolore, pe excepţionalii diplomaţi români, Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, şi adjunctul său, ministru consilier Ionel Ivan cu soţia Mioara,  pe dna Diana Covalciuc, prim-adjunct al şefului ARS.

Dna Eleonora Moldovan a constatat, nu fără admiraţie,   că aici, pe Valea Siretului, s-au păstrat tradiţiile, datinile,  românii conştientizând ce înseamnă tezaurul folcloric, zestrea moştenită din bătrâni, respectul faţă de casa părintească, menite de a promova valorile tradiţionale româneşti: „De fiecare dată când urcă în scenă Victoria Costinean cu micuţii şi frumoşii copilaşi din Ropcea, membri ai Ansamblului „Izvoraş”, mă cuprinde un sentiment şi lacrimi de bucurie. Cele mai frumoase costume naţionale sunt din Ropcea. Mulţumesc din partea Statului Român de a vă vedea atât de frumoşi în tradiţia autentică românească, în această colaborare pe care o aveţi nu doar cu românii din Cernăuţi, dar şi cu celelalte popoare, cu care convieţuiţi în pace şi înţelegere întru împărtăşirea valorilor comune aici, în Bucovina. Despre artista Victoria Costinean, despre „Izvoraş”, 35 de ani ai acestui ansamblu model se poate spune multe. Îi mulţumim pentru efortul depus la păstrarea tradiţiei. Doar oamenii care au coloană vertebrală se pot menţine în rândul valorilor globale actuale ce sunt foarte greu de păstrat. Doresc Ansamblului „Izvoraş” cât mai multe succese, fiindcă folclorul bucovinean, aşa cum s-a păstrat la Ropcea, merită să fie cunoscut”.

Dl ministru consilier Ionel Ivan a preluat firul gândurilor bune, menţionând: „Adresez mulţumirile personale pentru modul în care am colaborat cu „Izvoraşul”, cu dna Victoria Costinean, pe care cu sinceritate şi mândrie aş numi-o Ambasador al culturii româneşti şi un reprezentant de seamă al diplomaţiei între România şi Ucraina”.

Mesaje de felicitare şi apreciere  au  adresat  reprezentanţi ai direcţiilor de învăţământ, cultură  etc., directorul Radu Petraşescu, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu”, Dragoş Olaru, fost arhivist, profesorul universitar Veronica Hriţcu, Doina Staric, redactorul-şef al ziarului „Concordia”, pictorul Mihai Alisavetei, Maria Toacă, redactor-şef adjunct, şi Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, etc.

 Laureat al mai multor festivaluri şi concursuri raionale, regionale, naţionale şi internaţionale, „Izvoraşul” Victoriei Costinean a evoluat cu succes atât pe scenele din Ucraina, cât şi peste hotarele ei, întotdeauna bucurându-se de apreciere. Or, pretutindeni talentaţii membri ai „Izvoraşului” şi distinsa lui conducătoare artistică sunt  aşteptaţi cu mare drag, iubiţi şi aplaudaţi.

 Purtător al unui inestimabil tezaur folcloric, „Izvoraşul”, în lacrima ceţoasă a toamnei, ne-a încălzit din nou inimile prin duioasele cântece lirice, de înstrăinare, patriotice  şi balade, folclor cules de la izvoare şi adaptat în veşmânt poetic şi muzical autentic  de însăşi profesoara, interpreta, compozitoarea şi folclorista Victoria Costinean,   ne-a înrourat ochii, ducându-ne cu gândul că am fost şi am rămas  un popor ce dăinuie prin Limbă, tradiţii şi port popular, dar şi prin jertfire. Or, sacrificiul adus de martiri la altarul neamului, durere ce trăieşte şi prin cântecele Victoriei Costinean, nu ne-a spălat încă pe mulţi de păcatul lepădării de Grai, de Neam. Am trăit tot cedând şi jertfind. Nu dă Doamne să ne vindem şi sufletul – Sfânta Limbă Română – ceea ce ne-a mai rămas de la strămoşi!

Deşi  dulcele grai ce se revarsă ca un parfum de floare aleasă prin vocile acestor minunaţi discipoli ai Victoriei Costinean  ne-au întărit în speranţă că valorile naţionale vor perpetua prin aceste tinere vlăstare, că nimeni, nici o furtună nebună, nici o lege negândită, nu ne poate răpi Limba strămoşească, dacă o vom păstra-o cu sfinţenie, printre vocile îngereşi ale celor mai fideli mesageri ai cântecului şi graiului românesc, celor mai prichindei ocrotitori ai Limbii Române ce ne insuflă optimismul că ROMÂNA va dăinui prin urmaşii lui Ştefan, strălucind şi steluţa promiţătoare a unui drăgălaş puişor de românaş, crăiţei Veronica Andrieş din grupa românească de la Grădiniţa nr. 1 din Cernăuţi (însoţită de tatăl Iulian şi de distinsele sale bunicuţe Maria Andrieş, redactor-şef adjunct la „Zorile Bucovinei”, şi profesorul universitar Veronica Hriţcu, doctor în ştiinţă), care s-a lansat de-acum în constelaţia vedetelor, ocupând locul I cu Balada „Mioriţa” la un  concurs al declamatorilor, desfăşurat în respectiva instituţie preşcolară, care,  de data aceasta, a recitat poezia  „Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim” de Gh. Sion, îndemnându-i pe toţi să-şi iubească graiul matern: Vorbiţi, scrieți românește,/Pentru Dumnezeu!”.

Spectatorii din sala arhiplină a Casei de Cultură din Ropcea au vizionat câteva secvenţe video din activitatea  „Izvoraşului”, membrii căruia, în frunte cu Artista Victoria Costinean,  i-au fascinat prin cântec şi dansuri din bătrâni, prin compoziţia „Ploaia”, sceneta „Nunta”, prezentată de foştii şi actualii membri ai ansamblului, alături de care au evoluat Mara Velea, grupul din Ciudei, condus de Angela Velea, absolventă a Facultăţii de Muzică a Universităţii din Cernăuţi, în frunte cu preotul  paroh Vasile Pojoga, solistă Diana Velea, absolventă a Conservatorului din Chişinău, Silvia Braha-Dascaliuc, laureată a mai multor festivaluri internaţionale, Gheorghina Pascal, Victoraş Abutnăriţei din s. Târnauca, deţinătorul locului  II la concursul regional al declamatorilor de poezie eminesciană, acompaniat la pian de mama Alina, studenţi de la seminarul Teologic „Mitropolitul Dosoftei” din Suceava, în frunte cu părintele Adrian, un alai de  mândri dansatori cu foc în călcâi din s. Ciudei, însoţiţi de directorul Radu Petraşescu, originar din Ropcea, care, precum toţi vorbitorii, a menţionat prin laude activitatea conducătoarei „Izvoraşului” ce ca o harnică albină,  de 35 de ani, adună nectarul tezaurului folcloric autentic în leagănul valorilor naţionale:  „Victoria Costinean e fondul de aur al satului Ropcea. De aceea trebuie să-i mulţumim şi s-o preţuim”.

La rândul său, Doamna cântecului popular românesc de pe Valea Siretului, Victoria Costinean, le-a mulţumit tuturor prietenilor fiindcă au fost alături în acele momente de cuminicare spirituală, în deosebi diplomaţilor români, Excelenţei Sale Eleonora Moldovan şi dl Ionel Ivan, pentru susţinere.

Cu sprijinul sponsorilor şi copiilor Bogdan şi Otilia cu familiile lor, dna Victoria Costinean ne-a dăruit încă o seară formidabilă. Am admirat-o şi am apreciat-o la justa-i valoare pe Artista şi Prietena noastră Victoria Costinean, precum de fiecare dată când ne cântă cu vocea-i măiastră la sărbătorile organizate în Casa Limbii Române,  la  „Zorile Bucovinei”. Îi mulţumim din suflet că are acest mare talent şi răbdare de a educa, instrui şi conduce acest minunat colectiv, că ne dăruie, în aceste momente de profundă disperare şi durere pentru Limba noastră maternă, când se află în pericol însăşi fiinţa noastră naţională, un strop de bucurie şi speranţă că totul depinde de noi, de demnitatea şi iubirea din inimile noastre. Iar „Izvoraşului”, din care izvorăsc cristalinele râuri ale frumoaselor datini româneşti, îi urăm să continue păstrarea şi perpetuarea portului, cântecului şi dansului popular, tradiţie ce ţine vie atât satul, cât şi identitatea fiecărui popor.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi Video: „Zorile BUCOVINEI”