26 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

BUCOVINENII AU ÎNVĂŢAT CUM SE ALCĂTUIESC PROIECTE EUROPENE

11 decembrie 2017 р. | Categorie: Noutăţi

La 8-9 decembrie a.c., timp de două zile, un grup de români din regiunea Cernăuţi au fost antrenaţi în scrierea proiectelor în cadrul Programului Operaţional ENI „România-Ucraina 2014-2020”. Organizatori au fost Zona Metropolitană Botoșani și Compania ”Darimar” Bistrița, specializată în asistență și consulting de proiecte cu finanțare europeană, în comun cu Primăria Cernăuți și Centrul Bucovinean de Artă Cernăuți.

În cadrul celui de-al doilea Workshop „Cooperarea transfrontalieră – o soluție eficientă”, bucovinenii au luat cunoştinţă de tehnicile de fundamentare şi întocmire a unui buget pentru un proiect transfrontalier. Dl Gheorghe Ciobanu, trainer și coorganizator al atelierului, referindu-se la bugetul proiectului, lansarea lui şi la metode şi tehnici de întocmire a Matricei cadru logic, iar dl Florin Debreteni, manager la „Darimar Consulting” şi pentru Reprezentanţă Multinaţională „International Certification Comfornity”, a relatat despre verificarea şi auditarea rapoartelor intermediare şi finale ale proiectelor transfrontaliere..

La finele atelierului, dl  Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane Botoșani, fostul primar al municipiului Botoşani, a înmânat tuturor participanţilor Certificate de participare.

Diana TOMA