18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PĂRINTELE VASILE COVALCIUC UMPLE SUFLETELE CREDINCIOŞILOR CU PACE ŞI LUMINĂ, CU FRUMUSEŢE DUHOVNICEASCĂ (VIDEO)

14 ianuarie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Se spune că credinţa este pasărea ce cântă când zorii n-au apărut încă. Această pasăre nu încetează să cânte în sufletele credincioşilor care s-au adunat cu mic şi mare în ziua Sfântului Vasile cel Mare, pe stil vechi, la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Storojineţ. Or, pentru enoriaşii acestui lăcaş de cult zorii zilei de duminică s-au aprins nu doar cu cântecul păsării măiestre, ci şi cu dubla semnificaţie a praznicului Sfântului Vasile cel Mare, sărbătorit pe stil  vechi -  ziua în care părintele duhovnic Vasile Covalciuc, protopop de Storojineţ, şi-a aniversat 55 de ani de la naştere. Binecuvântat cu harul de a transmite oamenilor misterul şi esenţa credinţei, vrednicul slujitor al altarului,  protoiereul mitrofor Vasile Covalciuc, care provine dintr-o dinastie de preoţi, asemenea patronului său protector, Sfântul Vasile cel Mare, al cărui nume îl poată, împărtăşind valorile creştine moştenite de la părinţi şi strămoşi prin slujirea cu har lui Dumnezeu şi oamenilor, împarte din pâinea cea de toate zilele la toţi sărmanii şi necăjiţii, făcând astfel o faptă generoasă, demnă de un vrednic  părinte.

Or, precum credinţa în Dumnezeu ne înalţă, predicile şi cuvântul de învăţătură al evlaviosului slujitor al Bisericii Domnului,  Vasile Covalciuc  umple sufletele credincioşilor cu  pace şi lumină divină, cu frumuseţe duhovnicească ce dă sens existenţei noastre telurice,  cheamă la dreapta credinţă, la unitate, iubire de aproapele, ne învaţă să fim mai buni, mai milostivi, mai îngăduitori. De altfel, se spune că miracolele li se întâmplă doar celor  care cred în ele, iar enoriaşii parohiei sale nu numai cred, ci îi şi urmează învăţătura, se bucură împreună cu cucernicul lor duhovnic pentru ziua de azi, trăiesc cu speranţă în ziua de mâine.

După Sfânta liturghie, împreună cu vechiul său prieten, pe care-l cunoaşte de 20 de ani, părintele Teodor, parohul Bisericii  din Câmpulung Moldovenesc,   a  oficiat un Te-Deum de sănătate, adresând un cuvânt de învăţătură şi felicitare tuturor celor prezenţi, care poartă numele sfântului protector şi nu numai, menţionând hărnicia şi evlavia creştinilor, dimpreună cu demnul slujitor al Altarului şi îndemnând pe toţi enoriaşii să fie şi în continuare ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu şi râvnitori întru săvârşirea celor bune şi de folos sufletului.

Credincioşii, cu mic şi mare,  s-au adunat cu evlavie la praznicul Sfântul Vasile cel Mare, felicitându-l cu multă  căldură, dragoste şi bucurie sufletească  pe cucernicul părinte Vasile care osârduieşte cu multă râvnă şi evlavie la altarul credinţei, muncă ce-i înnobilează jubileul cu fapte vrednice de urmat şi demne de laudă.

Cunoscându-i prestanţa, un cuvânt de apreciere pentru  generosul duhovnic l-a avut ministru consilier Ionel Ivan, adjunct al şefului misiunii diplomatice române la Cernăuţi, prezent la praznic împreună cu soţia sa Mioara, primarul Storojineţului Mykola Karliiciuk, un alt vrednic şi demn de toate laudele susţinător şi ocrotitor al storojineţenilor, Nicolae Toma, redactorul-şef al  „Zorilor Bucovinei”, părintele Gheorghe Covalciuc, tatăl,  Ioan Bivolaru, naşul sărbătoritului şi parohul Bisericii din Colincăuţi, părintele Gheorghe Covalciuc, fiul,  etc.

„ E o onoare să mă aflu la acest mare praznic al Sfântului Vasile cel Mare.  Ne leagă o prietenie sfântă nu doar de Sfinţenia Sa, părintele Vasile Covalciuc, ci şi de minunata sa familie, de fii, nurori şi nepoţi. Din numele Consulatului General al României la Cernăuţi, a Consulului General Eleonora Moldovan, a Statului Român îl felicit cu această mare sărbătoare. Să dea Domnul să ne ajute să fie pace în Ucraina, ca  relaţiile dintre Ucraina şi România să devină tot mai prieteneşti”, a menţionat distinsul diplomat român ministru consilier Ionel Ivan.

Din partea celor 40 de mii de locuitori ai raionului, corpului de deputaţi ai Consiliului orăşenesc, alese mulţumiri părintelui i-a adresat primarul Mykola Karliiciuk: „Faptul că în raion domneşte pacea şi liniştea îl datorăm preoţilor, în deosebi, precucernicului protopop Vasile Covalciuc, care seamănă în inimile enoriaşilor bunătate şi înţelepciune în aceste vremuri grele pentru Ucraina. Cu evlavie şi demnitate  preoteasa Maria şi părintele Vasile îi educă pe cei cinci fii talentaţi, demni de urmaşii lor. Familia preacucernicului părinte Vasile, cu care ne mândrim,  e un model de educaţie pentru storojineţeni”.

La ceas aniversar, când povestea frumoasă a vieţii i se deschide cu o nouă pagină, îi dorim preacucernicului părinte Vasile Covalciuc tot binele din lume, împlinirile dorite alături de frumoasa dumnealui familie. Să păstorească încă mulţi-mulţi ani cu evlavie şi dăruire celor sfinte întru binele şi bucuria credincioşilor, întru slava credinţei şi  lui Dumnezeu!

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi VIDEO: „Zorile Bucovinei”