26 septembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PRIMA VIZITĂ OFICIALĂ A LUI STEJĂREL OLARU ÎN UCRAINA

26 iunie 2013 р. | Categorie: Noutăţi

Săptămâna precedentă, într-o vizită oficială de lucru, în Ucraina s-a aflat domnul Stejărel OLARU, Secretarul de Stat din cadrul Departamentului Politici pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni. Aflarea pentru prima dată în Ucraina a înaltului demnitar român a avut drept scop luarea cunoştinţei de situaţia românilor din cele trei regiuni, în care locuiesc comunităţi importante de români –  Odessa, Transcarpatică şi Cernăuţi, întâlniri cu liderii asociaţiilor naţional-culturale româneşti, cu care au discutat diverse aspecte ale colaborării ucraineano-române, diferite probleme ale românilor din Ucraina, doleanţe şi necesităţi ale lor.

Din capitala Ucrainei – or. Kyiv, fiind însoţit de domnul Cornel Ionescu, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Ucraina, Stejărel Olaru s-a deplasat, marţi,  în regiunea Odesa, unde s-au întâlnit cu lideri ai societăţilor culturale româneşti din sudul Basarabiei.

Joia trecută, membrii delegaţiei oficiale române,  împreună cu doamna Denisa Gabor, gerant interimar la Consulatul General al Românie la Cernăuţi, s-au deplasat în regiunea Transcarpatică, unde s-au întâlnit cu reprezentanţi ai administraţiilor raionale de stat Teceu şi Rahău, au vizitat, la Apşa de Jos, Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, la Slatina - primăria locală, unde au fost întâmpinaţi cu tradiţionala pâine şi sare, le-a fost prezentat un minunat program artistic, apoi au depus flori  la bustul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din localitate. Mai târziu, oaspeţii au avut, la Ocna Slatina, o întâlnire cu conducătorii asociaţiilor naţional-culturale româneşti din dreapta Tisei, la care au fost prezenţi primarii, directorii de şcoli din zonă, reprezentanţi ai românilor-volohi din s. Poroşcovo, raionul Perecin, delegaţii din stânga Tisei - Baia Mare şi Sighetul Marmaţiei. În timpul întâlnirii cu liderii societăţilor culturale româneşti din Maramureşul Istoric, moderată de Ion Botoş, preşedintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia „DACIA” au fost discutate şi unele probleme cu care se confruntă românii băştinaşi de aici – lipsa unui birou consular la Slatina, cauză din care românii din dreapta Tisei sunt nevoiţi să se deplaseze la o distanţă de peste 200 de km pentru a obţine viza, neexistenţa unui protocol între Ucraina şi România privind schimbul de studenţi, trimişi la studii etc.

Vinerea precedentă, înalţii oaspeţi români, însoţiţi de dna gerant interimar Denisa Gabor şi consulul Corneliu Cibotaru, s-au aflat în nordul Bucovinei, la Cernăuţi. Primul obiectiv vizitat aici a fost Casa lui Aron Pumnul, unde a stat în gazdă învăţăcelul Mihăiţă Eminescu. Membrii delegaţiei române au depus flori la bustul Poetului, au luat cunoştinţă de starea deplorabilă în care se află edificiul viitorului Muzeu „Mihai Eminescu”. Apoi demnitarii români au depus flori la monumentul Luceafărului poeziei româneşti din centrul Cernăuţiului, au vizitat Biblioteca  Editurii „Alexandru cel Bun”, finanţată de Departamentul Politici pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni, s-au  întâlnit cu reprezentanţi ai conducerii organului executiv şi celui reprezentativ din ţinut, cu prorectorii Universităţii Naţionale „Iu. Fedkovyci” Olexandr Uşenko şi Tamara Marusyk, cu lectori şi studenţi ai Catedrei de Filologie Română şi Clasică, cu Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei Onufrie, cu Arhimandritul Longhin, stareţul Mănăstirii din Bănceni.

Mai târziu, delegaţia română s-a deplasat în or. Hliboca, unde au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, decapitat înainte de inaugurarea oficială. La sfârşitul aceleiaşi zile, la Consulatul General al României la Cernăuţi, înalţii demnitari români s-au întâlnit cu reprezentanţii societăţilor naţional-culturale din ţinut, cu care au discutat diverse aspecte ale colaborării între România şi Ucraina, diferite probleme şi doleanţe ale românilor din ţinutul bucovinean – micul trafic de frontieră, înălţarea unui monument lui Ştefan cel Mare în Codrii Cosminului, pe locul glorioasei victorii, obţinute de oştenii neînfricatului Voievod, implementarea Legii Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor”, inaugurarea Memorialului ostaşilor români din Cimitirul central din Cernăuţi, repararea Centrului Cultural „Eudoxiu Hurmuzaki” din Cernăuţi etc.

Secretarul de Stat Stejărel Olaru a menţionat faptul că toate problemele abordate vor fi analizate, se vor afla pe agenda de lucru a Ministerului de Externe al României, Departamentului Politici pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni, iar unele dintre ele vor fi înaintate părţii ucrainene, căci rezolvarea lor depinde şi de Ucraina.

Domnul Stejărel Olaru a specificat că  relaţiile româno-ucrainene sunt prieteneşti, România susţine dorinţa Ucrainei de integrare europeană, Ţara are o experienţă bogată privind rezolvarea problemelor minorităţilor naţionale, dorind ca şi Ucraina să ofere asemenea posibilităţi şi condiţii românilor băştinaşi, deoarece autorităţile române doresc ca relaţiile dintre cele două ţări vecine şi prietene să fie bazate pe principiul colaborării, reciprocităţii şi  bunei înţelegeri.

Nicolae TOMA

În imagini: aspecte din timpul vizitei în regiunea Cernăuţi a delegaţiei române, conduse de domnul Stejărel OLARU, Secretar de Stat în cadrul Departamentului Politici pentru Relaţii cu Românii de Pretutindeni.

Fotografii de Nicolae HAUCA