22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ROMÂNII DIN UCRAINA AU NEVOIE DE SPRIJIN IDENTITAR EFICIENT PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU LIMBA ROMÂNĂ DE PREDARE

28 ianuarie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

DECLARAȚIE DE PRESĂ

ROMÂNII DIN UCRAINA AU NEVOIE DE SPRIJIN IDENTITAR EFICIENT PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL CU LIMBA ROMÂNĂ DE PREDARE

Am luat act de adoptarea la 25 ianuarie a Hotărârii Guvernului României ”privind stabilirea criteriilor de acordare a burselor către etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina și numărul acestora, criteriile de selecție a cadrelor didactice din școlile românești din Ucraina și al stagiilor de specializare, precum și criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor sau a altor organizații neguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele”.

Scopul anunțat al Hotărârii este cel al ”promovării și protejării dreptului cetățenilor ucraineni de etnie română de a studia în limba maternă”.

Constatăm că această Hotărâre de Guvern nu are caracter permanent și vizează doar următoarele 4 luni ale anului curent de învățământ. Hotărârea instituie mecanisme greoaie și birocratizate inutil. De asemenea, aceasta denotă lipsa bunei cunoașteri a situației din teren și a cadrului normativ ucrainean în vigoare în domeniul educației.

De fapt, Hotărârea de Guvern vizează un număr foarte restrâns de elevi români din Ucraina (circa 5%), pe când majoritatea absolută a populației școlare românești (peste  95%) este complet neglijată.

Exemplificăm prin faptul că Hotărârea Guvernului României impune organizațiile reprezentative ale românilor din Ucraina să cofinanțeze activitățile de selecție a bursierilor și de acordare a acestora, cere documente separate de la aceeași instituție de învățământ în privința unei singure persoane când ar putea cere doar unul exhaustiv, neglijează complet faptul că potrivit normelor oficiale valabile în Ucraina elevii clasei întâi, eligibili pentru cele 1000 de burse de merit instituite, nu sunt notați cu punctaj de la 1 la 12, ci doar apreciați prin caracterizare verbală, fiind la latitudinea Consiliilor școlare să decidă asupra caracterizării verbale a cunoștințelor elevilor și în clasa a doua. Totodată, Hotărârea de Guvern face abstracție de faptul că numărul elevilor claselor întâi și a doua cu predarea în limba română din Ucraina depășește numărul de burse de merit instituite. Hotărârea suferă de lipsă de acuratețe terminologică și de precizie conceptuală. Aceste aspecte negative pot genera obiectiv probleme mari în procesul de implementare a Hotărârii de Guvern. Astfel, măsura juridică adoptată se abate de la scopul său anunțat și riscă să-l compromită.

Considerăm că, înaintea instituirii unor criterii de concurență internă în sânul populației școlare românești din Ucraina, Guvernul României trebuie să adopte măsuri care să-i ajute efectiv pe copiii români și părinții lor să decidă înscrierea în grupele de limbă română din grădinițele de copiii și în clasa întâi școlară din învățământul primar, problemele reale și majore fiind pe acest segment de vârstă.

De asemenea, dată fiind noua lege a educației din Ucraina, care urmărește lichidarea învățământului liceal în limba română, considerăm că Guvernul României trebuie să concentreze instrumentarul statului român, inclusiv instrumentele financiare, în scopul expres al determinării elevilor să se înscrie în clasele liceale cu predare în limba română

În prezent, comunitatea românească din Ucraina reprezintă 409 mii de persoane, ponderea populației preșcolare și școlare românești fiind de câteva ori mai mare decât numărul copiilor cuprinși în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal cu predarea în limba română. Peste jumătate dintre copiii români din Ucraina sunt educați și instruiți în limbile ucraineană și rusă, statul ucrainean stimulând abandonarea educației în limba români în favoarea celei în limba ucraineană.

Românii din Ucraina au nevoie urgent și prioritar de măsuri generale de sprijin și de protecție identitară din partea statului român înrudit, nu de măsuri selective pe bază concurențială.

Organizațiile reprezentative din Ucraina au nevoie de sprijin financiar acordat de statul român în condiții identice cu sprijinul acordat de țara noastră organizațiilor reprezentative ale minorității ucrainene și ale celorlalte minorități naționale din România, nesupuse obligativității de cofinanțare.

Sugerăm și cerem Guvernului României să adopte măsuri permanente și eficiente, pe baza unei bune cunoașteri a necesităților reale ale comunității românilor din Ucraina, măsuri care să determine înscrierea copiilor români în creșe, grădinițe și școli cu limba română de predare.

Constantin CODREANU