08 decembrie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Titlul de Cetăţean de Onoare post-mortem pentru neasemuitul patriot al neamului, Vasile Bizovi

30 ianuarie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Deputaţii Consiliului local Boian au aprobat la sesiunea din 14 decembrie 2017 decizia de a-i acorda titlul de Cetăţean de Onoare post-mortem unuia dintre cei mai de seamă fii ai satului, eruditului profesor şcolar, animator al deşteptării naţionale şi sincer patriot al neamului, Vasile Bizovi. Primarul Gheorghe Demenciuc i-a înmânat această întârziată diplomă soţiei regretatului dispărut, dnei Eleonora Bizovi, învrednicită şi dumneaei să fie investită cu onorabilul titlu la jubileul de 85 de ani. În zi de Gerar, marcată de tristeţe, după 18 ani de la trecerea fiinţei scumpe la cele veşnice, dumneaei a primit acest semn de profundă recunoştinţă din partea întregii comune.

Astfel, Boianul şi-a îndeplinit una din multele datorii faţă de înţeleptul dascăl, care ca nimeni altul a promovat valorile naţionale şi a apărat limba română, rămânând în memoria mai multor generaţii ca un model de moralitate. A iubit cărţile ca pe ai săi copii, pe care i-a învăţat că nimic pe lume nu e mai scump decât cuvântul românesc. Boianul lui Ion Neculce este deopotrivă şi al lui Vasile Bizovi, devenit în mijlocul consătenilor cetăţean de onoare cu mult înainte de a i se decerna oficial acest titlu.

„Zorile Bucovinei” şi Societatea Jurnaliştilor Români Independenţi din regiunea Cernăuţi, din care Vasile Bizovi face parte post-mortem, salută decizia Consiliului local Boian (pentru care a făcut demersuri), iar dnei Eleonora Bizovi îi doreşte sănătate şi puteri creatoare pentru a populariza în continuare moştenirea spirituală a regretatului ei soţ.