05 decembrie 2019
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

LA MULŢI ANI „ZORILE BUCOVINEI”!

15 februarie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Vâltoarea timpului a dus cu sine un noian de ani şi iată că astăzi, 15 februarie, îndrăgita noastră publicaţie, ziarul românilor din Ucraina a ajuns la cea de-a 77-a aniversare. Cei care au pus temelia ziarului au muncit mult şi trebuie să nu-i uităm, dar, totodată, s-ar cuveni să amintim şi de tabăra adversă, care i-a ţinut în chingile cenzurii pe ziariştii care aduceau cuvântul matern în casele românilor din ţinutul nostru.

Au existat multe oprelişti păgâne, peste care generaţia de atunci a încercat să treacă, cei mai curajoşi fiind crunt pedepsiţi. De fapt, asemenea cazuri se mai întâmplă şi în zilele noastre. Mulţi din jurnaliştii care au stat la temelia ziarului s-au înălţat la ceruri, dar „Zorile Bucovinei” a rezistat şi rezistă, bucurându-ne necontenit inimile cu tot ce are mai bun şi mai frumos neamul nostru. În paginile publicaţiei întâlnim subiecte care ne mângâie sufletul, aşa cum sunt cele despre marea iubire de pământul Bucovinei, de limbă, neam şi istorie. Ziarul a fost şi este o adevărată şcoală în formarea unor personalităţi recunoscute şi peste hotarele ţinutului nostru, iar colaboratorii de astăzi sunt adevăraţi luptători pentru apărarea adevărului istoric, a limbii române şi datinilor strămoşeşti, cu toate că pentru dreptatea noastră rareori se găseşte loc în capul mesei.

Cele mai acute probleme ale noastre în timpul de faţă sunt cele ce ţin de cunoaşterea adevăratei istorii şi suferinţelor prin care am trecut. Pentru aceasta trebuie să menţinem cu orice preţ limba română în învăţământul mediu general, mai precis, să nu lăsăm să dispară şcolile cu limba română de predare. Îmi place şi mie frumoasa tradiţie de a cânta şi dansa cu foc la manifestările noastre naţionale. Dar, în acelaşi timp, ni se fură cea mai scumpă comoară – limba română. „Zorile Bucovinei” nu o dată a bătut alarma în această privinţă.

În familia mea, „Zorile Bucovinei” a fost şi rămâne publicaţia preferată, în paginile căreia întotdeauna pot să-mi împărtăşesc durerile. În paginile ziarului a abordat cele mai arzătoare probleme ale comunităţii noastre soţul meu Vasile Bizovi, apoi i-am preluat eu condeiul. Când iau în mână ziarul, simt de fiecare dată cum inima îmi bate mai tare, căutând, mai întâi de toate, să aflu ceva nou despre eforturile întru păstrarea limbii străbune.

A fi alături de „Zorile Bucovinei”, înseamnă a crede în bine, a lupta pentru adevăr şi dreptate. Promovând aceste lucruri sfinte, ziarul ne învaţă să manifestăm răbdare şi devotament faţă de idealurile naţionale. Pe mine m-au ajutat să nu-mi pierd încrederea, să trăiesc cu speranţa îndeosebi articolele ce ţin de istoria neamului, de moralitate, de datini şi obiceiuri... Ţin minte că primul articol, în paginile „Zorilor Bucovinei” mi-a apărut la 24 aprilie 1983. Am avut o mare bucurie atunci şi mă mândresc mult că am devenit prietena ziarului. Îmi este apropiat colectivul redacţional de astăzi prin faptul că m-a susţinut în momentele cele mai grele. Vă mulţumesc din suflet, dragi ziarişti!

În timpul de faţă, cred că fiecare cititor ştie ce reprezintă „Zorile Bucovinei”, cât de important este acest ziar pentru toţi românii din Bucovina şi mai de departe. E suficient să amintesc doar de „Casa Mare” a redacţiei, care găzduieşte atâtea manifestări de suflet. Fiecare număr al „Zorilor Bucovinei” este o mărturie despre viaţa şi lupta noastră, rămânând ca o călăuză pentru urmaşi.

Acum, când ziarul nostru drag împlineşte 77 de ani, le doresc jurnaliştilor, întregului colectiv redacţional, precum şi corespondenţilor

netitulari, devotaţi „Zorilor Bucovinei”, multă sănătate şi putere de a duce lupta mai departe. Să nu uităm că Dumnezeu îi ajută pe acei care nu stau cu mâinile în sân, aşteptând mană cerească. Depinde mult şi de noi, cititorii, cum vom susţine ziarul, în primul rând prin abonare. Vedem cum cresc preţurile la toate cele, însă, conducerea ziarului face posibilul şi imposibilul ca să nu majoreze preţul de abonare. Aşadar, să fim alături de „zoriştii” noştri şi de ziarul ce ne este ca un far călăuzitor prin hăţişurile vieţii.

LA MULŢI ANI „ZORILE BUCOVINEI”!

Eleonora BIZOVI, corespondentă netitulară