27 ianuarie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DIN BOIAN, UN MĂRŢIŞOR PENTRU ION CREANGĂ

6 martie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Tradițiile românești, printre care și șezătorile, constituie una dintre valorile foarte importante ale poporului nostru. Tocmai de aceea nu trebuie să lăsăm timpul și evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm.

Începutul primăverii vine în Școala Medie de gradele I-III din satul Boian cu două sărbători-gemene – datina străveche a Mărţişorului şi ziua de omagiere a sfătosului nostru bunic din Humuleşti – scriitorul iubit al copiilor, simplu ca sufletul nostru, ION CREANGĂ. Şi de data aceasta 1 Martie a avut o dublă semnificație pentru elevi și profesori, ziua fiind cuprinsă într-o adevărată "alianță a primăverii". Elevii clasei a II-A împreună cu colegii lor din clasa a VI-A s-au evidenţiat, îmbogăţind sărbătoarea, prin mai multe activități. Ambele manifestări au fost unite în genericul "Un mărțișor pentru Ion Creangă". Copiii au pătruns în lumea poveștilor lui Creangă, revigorând atmosfera patriarhală românească, improvizând o "Casă mare", cu prosoape și lăicere, cu covoare naționale...

Isteţul Nică ne-a invitat în lumea basmelor, iar „mătușa” Mărioara a fost gazda şezătorii. Rând pe rând, și-au făcut apariția Smărăndița, soacra cu cele trei nurori, Smaranda ș. a. Pentru această şezătoare elevii s-au pregătit cu mare plăcere, iar părinții s-au străduit să le facă rost de costumația adecvată. Gătiţi în costume populare, cu catrințe și ii, dansatorii au cules aplauze fierbinţi, bucurându-ne cu perlele coregrafice "Hora din Boian", "Coasa", "Bătuta". Au răsunat duios şi cântece din folclorul boincenilor – "Mândră primăvară", "Mamă inima mă doare", "Măi bădiță, hai la joc", "A zis mama că mi-a da", "Mi-a adus bădița flori", "Deschide mândruțo ușa".

Astfel, copiii au dovedit că preţuiesc frumusețea portului popular, a dansului și cântecului românesc, precum şi faptul că cunosc meșteșugurile tradiționale, atât de mult apreciate de străini, dar prea puțin de unii din noi, cei care trăim pe aceste meleaguri. Părinții, elevii și profesorii prezenți în sală au remarcat talentul micilor actori și s-au bucurat împreună cu ei pe parcursul momentelor hazlii. Această șezătoare literară a pus în valoare frumusețea și bogăția obiceiurilor și tradițiilor strămoșești.

Şezătoarea noastră a reunit conducerea școlii, elevi, părinți și profesori. Cu toții am ajuns la concluzia, că a avut perfectă dreptate marele Eminescu, când a spus că "Ion Creangă avea harul povestitului ca nimeni altul", un har dumnezeiesc, izvorâtor de povești, povestiri, basme cu care am crescut și noi, și părinții, și buneii noștri. Înțelepciunea ce o găsim în fiecare cuvânt al lui Creangă a fost și va rămâne pentru multe secole înainte o carte de pedagogie, ba chiar un dicționar de învăţătură și omenie.

Livia BABII, învățătoare de clasele primare, ŞM Boian, raionul Noua Suliţă