07 februarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MĂRŢIŞORUL - PURTĂTOR DE PACE ŞI PRIETENIE (VIDEO)

10 martie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Deşi îl purtăm la piept în prima lună a feericului anotimp, îl avem în inimile noastre oriunde ne-am afla,  în orice vreme, căci e simbolul ce ne marchează existenţa. Dantelat  în oglinda vie a Datinii ce ne reprezintă  valorile identitare, Mărţişorul-voinicelul s-a trezit din somnul adânc al iernii, aducând primăvara cu soarele visării în sufletul tuturor românaşilor şi a celor care-au ţesut  firele de mărgăritar în tezaurul folcloric al neamului la cea de-a doua ediţie  a Concursului „Mărțișorul - simbol al primăverii”, desfăşurată în Anul Centenarului sub egida „Mărţişorul  2018 – purtător de pace și prietenie”, la Consulatul General al României la Cernăuţi din iniţiativa  Excelenţei Sale, dna Eleonora Moldovan,  Consulul General al României la Cernăuţi, înveşmântat în cele două culori ce ne defineşte identitatea prin aportul dnei Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuţi, preşedintele Asociaţiei cadrelor didactice de etnie română din Ucraina (ACDERU).

Întotdeauna disponibilă să primească cu bucurie oaspeţii, în deosebi, când e vorba de mesagerii Mărţişorului, dna Eleonora Moldovan, împreună cu  adjunctul său, ministru consilier Ionel Ivan, i-a primit pe toţi cu soarele iubirii în priviri. Or, uşile misiunii diplomatice române, deschise Sărbătorii Mărţişorului la 1 Martie, aşa şi au rămas deschise în anul Centenarului pentru toţi vestitorii primăverilor şi aspiraţiilor noastre.  

Adevărul e că acum, când în pericol de moarte ne e graiul matern, aleanul îl găsim în cele două culori ale Mărţişorului, simbolul dăinuirii: roşie – viaţa, albă – puritatea renaşterii noastre ca Pasărea Phoenix din scrum.

 

Cu un potpuriul  din comoara populară, dornici de a promova tradiţiile,  cântecul românesc şi dansul, de a perpetua  tradiţia Mărţişorului prin cuvântul matern, la frumoasa manifestare au participat elevi, profesori şi directori de la şcoli cu limba română de predare şi bilingve din cele patru raioane românofone din regiune şi din Cernăuţi – Herţa, Noua Suliţă, Hliboca, Storojineţ, cele mai frumoase poveşti de dragoste şi legende de primăvară au ţesut în firele „Mărţişorului” şcolarii din clasele 1-11-a de la şcolile nr.17 din Cernăuţi, nr.2 din Iordăneşti, CIE Marşinţi, din Hreaţca, nr.1 din Pătrăuţii de Jos.

Înnobilat de datini şi tradiţii din zestrea folclorică, concursul s-a axat pe trei categorii de vârstă: I-a – elevii din clasele 5-7-a  au  confecţionat mărţişoare din hârtie şi aţă, a II-a – cl. 8-9- au confecţionat mărţişoare din lemn, plastic etc.,  a  III-a – cl.10-11-a  - au creat compoziţii cu mărţişoare. În anul curent, în instituţiile de învăţământ unde  lipsesc clasele a 9-a şi a 10-a, la prima categorie de vârstă au participat copii din clasele primare de la ŞM 17 şi nr 2 din Iordăneşti, de partea introductivă a concursului responsabile fiind profesoarele Iulia Toaca şi Dora Zlei de la Liceul Raional bilingv din Noua Suliţă, cu un dans participând şi colectivul de copii „Vesna” de pe lângă Palatul de Cultură din Cernăuţi, conducător artistic Aliona Gordei.

Inaugurând sărbătoarea, moderatoarea şi însufleţitoarea ei, dna Lilia Govornean a avut un cuvânt de gratitudine faţă de dna Eleonora Moldovan, întreaga echipă consulară pentru disponibilitatea de-a găzdui „Mărţişorul”, s-a referit la tradiţia Mărţişorului ca simbol al primăverii, al identităţii noastre: „ Mulţumim Consulatului General al României la Cernăuţi că pentru a doua oară găzduiește „Mărţişorul – simbol al primăverii”,  dnei Eleonora Moldovan, întreg corpului diplomatic, pentru  această frumoasă manifestare – „ Mărţişorul” ce ne reprezintă pe noi, românii, îl purtăm la  inimă pentru că e al nostru, şi numai al nostru, de aceea trebuie să-l purtăm cu sfinţenie, să-l cinstim şi să ne mândrim că suntem români şi avem un asemenea talisman menit să ne poarte noroc”.

Revelând fineţea  eternelor valori, dna Eleonora Moldovan a mărturisit: „Ne bucură şi ne onorează acest frumos proiect pe care l-am iniţiat prin discuţie şi colaborare. Astfel s-a născut un proiect foarte frumos pentru comunitatea românească din Cernăuţi. Trăind aici, în această oază a toleranţei, impresionaţi de frumuseţea culturilor, am constatat că prin promovarea acestui simbol al primăverii românii din Bucovina  îşi creează poduri de dialog cu ucrainenii şi alte naţionalităţi conlocuitore. Statul Român susţine orice iniţiativă frumoasă, menită să dezvolte dialogul cultural, bazat pe valori între popoare. Mărţişorul este parte a culturii române, un simbol al tradiţiilor româneşti de primăvară, al luptei pentru bine, prin promovarea acestor tradiţii frumoase toţi românii de pretutindeni revin simbolic Acasă”.

Membrii juriului, din care a făcut parte câte un reprezentant din fiecare raion şi din municipiul Cernăuţi, i-au menţionat cu diplome de gradul III, II, I, înmânate de dna Lilia Govornean, pe cei mai sârguincioşi elevi, care timp de câteva ore au tors pe nota 12 din caierul tradiţiei, dantelând în cununa concursului cele mai  frumoase mărţişoare şi compoziţii,  distinşii diplomaţi români  Eleonora Moldovan şi Ionel Ivan desemnându-i  cu premii băneşti şi cărţi,  promiţându-le tuturor participanţilor – români şi ucraineni -  odihnă estivală în taberele de agrement din România, adresând dnei Lilia Govornean, profesorilor ce au împletit în fire de legendă tradiţia „Mărţişorului”, ca ea să aibă continuitate, cuvinte de mulţumire pentru buna reuşită, diversificare şi actualizare a „Mărţişorului”.

Sperăm că „Mărţişorul” din acest istoric an ne va fi unul purtător de noroc şi peste ani, copilaşii, nepoţii şi strănepoţii noştri şi peste o sută de ani şi mai departe să poată învăţa în limba maternă, să-şi poată promova valorile, tradiţiile în graiul neamului – coloana vertebrală a unităţii naţionale.

„Ca trestia ne-au îndoit în vânt şi nu ne-am rupt”, vorba lui  Alexandru Vlahuţă, pentru că limba şi  credinţa ne-au fost pavăză şi altar”. Fie ca din acest „fagure de miere” al nostru, după cum conştientiza Mihai Eminescu, să sorbim dulceaţa graiului matern şi peste 100 de ani. Or, prin Limbă, Tradiţii, dârzenie, credinţă şi luptă pentru idealurile naţionale, poporul român şi-a împlinit visul de veacuri.

Diana TOMA

Foto şi Video: „Zorile Bucovinei”