27 ianuarie 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

OPRIŞENI – VATRĂ ROMÂNEASCĂ: 600 DE ANI DE ISTORIE

17 martie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

„Aicea graiul românesc / Răsună dulce-n orice casă…/ Aici e satul Oprişeni /Cu Lanul, Reidul şi Dumbrava, /Iar renumiţii lui săteni /Îi cântă numele şi slava” („Imnul Oprişenilor”, versuri şi muzică de Pintilei Bileţchi-Agreculese. Or, Oprişenii, vatră românească, meleag încărcat de istorie milenară, străjuit de veşnicia gloriei Voievodului Ştefan cel Mare prin bustul înălţat prin vrerea şi generozitatea altui vrednic oprişenean Ilie Bezuşco, înseamnă istorie, tradiţie şi obiceiuri străvechi populare, moştenite din moşi-strămoşi. Pitoreasca localitate se numără printre cele mai vechi vetre româneşti din nordul istoric al Bucovinei.

 Astăzi, în localul Şcolii Medii din acest frumos sat, Oprişeni, raionul Hliboca, a avut loc o sărbătoare de suflet ce a pus începutul serbării în decursul întregului an a celei de-a 600 aniversări de la prima atestare documentară a localităţii, amintită la 17 martie 1408 într-un hrisov al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun.

Manifestarea a început printr-un minut de reculegere în memoria scriitorului şi istoricului  Dumitru Covalciuc, a altor oprişăneni vestiţi, acelor căzuţi pe frontul din estul Ucrainei, în memoria cărora, preotul Vasile Pauliuc, parohul Bisericii Naşterea Maicii Domnului”, a înălţat o rugăciune.

 Organizată de colectivul pedagogic, îndeosebi prin osârdia directorului Nicolae Bodnariuc, primăria localităţii, în frunte cu primarul Nicolae Popovici, sărbătoarea, moderată de profesoara de română Valentina Plantus, i-a avut oaspeţi onorifici pe dna Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, Grigore Timiş, deputat al poporului din Ucraina, Ion Muntean, preşedintele Consiliului Regional Cernăuţi, originar din Oprişeni, Petro Panciuk, preşedintele Consiliului Raional Hliboca, Vitalie Colomieţ, locţiitor al şefului ARS Hliboca, Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „M. Eminescu”, Ilie Popescu, preşedintele Societăţii Regionale „Golgota”, juristul  Liviu Rusu, Ion Toronciuc, locţiitor al decanului Facultăţii Juridice a Universităţii Cernăuţene, Vasile Nimigean, ofiţer în rezervă, Viorel Crauciuc, medic, toţi născuţi în Oprişeni, prof. dr. Vasile Adăscăliţei, preşedintele Asociaţiei „Prietenii Basarabiei, Bucovinei şi Ţinutului Herţa”, colegii săi Ionel Musca şi Dumitru Petraru, care au adresat cuvinte de felicitare, dăruind gazdelor cadouri, cărţi, suvenire.

Prezentă cu un preţios dar, „un Eminescu simbolic”, statuetă,  pentru a înfrumuseţa cabinetul de limba română, şi un album al  lui Nicolae Titulescu,  cel mai vestit diplomat român,  pentru a-i cunoaşte opera, în ce formă şi-a promovat valorile neamului, Excelenţa Sa, dna  Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, a adresat un mesaj de felicitare din partea Guvernului Român, specificând: „Mesajul nostru de felicitare e un semn de  apreciere pentru cei care luptă pentru păstrarea  frumuseţii tradiţiilor. Sunteţi o comunitate model, ştiţi să sărbătoriţi evenimentele istorice, să vă cunoaşteţi neamul, să vă rugaţi pentru înaintaşii dumneavoastră. Mă bucur că în felul acesta vă perpetuaţi valorile. Să vă apăraţi aceste valori sfinte pe care le-aţi moştenit şi le promovaţi pentru tânăra generaţie”.  

Felicitând conducerea şcolii şi satului, deputatul Grigore Timiş a dăruit şcolii un televizor, menţionând că va acorda un ajutor substanţial şi aşezământului preşcolar din localitate.

Fiu al baştinei, dl Ion Muntean, conducătorul organului reprezentativ ţinutal, a înmânat diplome de onoare şi ceasuri persoanele dnilor Nicolae Bodnariuc şi Nicolae Popovici, promiţându-le consătenilor susţinere şi de-acum înainte.

Dnii Nicolae Popovici şi Nicolae Bodnariuc le-au mulţumit pentru prezenţă, înmânându-le diplome de onoare oaspeţilor şi consătenilor vestiţi, în particular lui Gheorghe Bezuşco, participant la războiul din Donbas, Ilie Bezuşco, Leon Nimigean, Vasile Piţu, Mircea Semcu, Vasile Bileţchi, Vasile Nicoară ş. a.

Pe parcursul sărbătorii a avut loc un excepţional spectacol artistic,  susţinut de artişti amatori din localitate şi elevi ai şcolii -  Orchestra de instrumente populare „Mugurel”, conducător artistic Maftei Nimigean, membrii Ansamblurilor folclorice  „Datina, conduşi de Roza-Maria Pahon, ” „Tălăncuţa” , îndrumaţi de profesoara Veronica Velicico, au cântat, dansat, recitat poezii.

Astfel, sărbătoarea satului Oprişeni şi-a luat startul şi se va încheia în a doua zi de hramul bisericii locale, la 22 septembrie curent.

T. Nicolae

Foto: „Zorile Bucovinei”