05 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PE ARIPILE ROMÂNISMULUI – LA CERNĂUŢI (VIDEO)

30 aprilie 2018 р. | Categorie: Externe

În cadrul Simpozionului Internaţional „Raportul dintre şcoală şi familie – baza educaţională a societăţii. Formarea personalităţii prin prisma tradiţiilor  şi obiceiurilor”, organizat de Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU), preşedinte Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuţi, prin disponibilitatea dnei Eleonora Moldovan, Consulul General al României la Cernăuţi, duminica precedentă, Consulatul General al României în capitala Bucovinei a găzduit o impunătoare delegaţie de 30 de cadre didactice din judeţele Ilfov şi Bucureşti. 

Gazdă primitoare, Excelenţa Sa, dna Eleonora Moldovan, care nu pentru prima dată îşi sacrifică weekend-ul pentru asemenea întâlniri, i-a salutat cu amabilitate pe oaspeţii din Ţară şi din Cernăuţi la sediul misiunii diplomatice române, le-a mulţumit pentru vizită, ţinând discursul nu doar în calitatea-i de diplomat de carieră, cu misiunea în mai multe state, ci şi  de doctor în istorie: „Sunteţi prezenţi aici şi aveţi un dialog atât de frumos cu Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina. Din această relaţie, pe care trebuie s-o dezvoltăm într-o formă mult mai serioasă din punct de vedere al diplomaţiei române, asemenea proiecte sunt foarte utile şi importante. Sunt sigură că o mare parte a delegaţiei române sunt pentru prima oară la Cernăuţi. În calitate de cadre didactice, în calitate de reprezentanţi oficiali ai Statului Român, avem această obligaţie de a dezvolta în formă oficială relaţia noastră cu statul vecin, cu organizaţiile civice din Ucraina, o relaţie în interesul popoarelor noastre. Conştientizăm faptul că nu putem într-un an de zile să dezvoltăm ceea ce nu s-a făcut timp de 100 sau 200 de ani. Trebuie să avem această imagine evolutivă a istoriei relaţiilor bilaterale şi să încercăm să ajutăm din perspectiva oficială a poziţiilor noastre. Mă bucur că am posibilitatea de a deschide acest proiect, pe care dna Lilia Govornean, cu abilitate şi curaj, cu deosebită deschidere, iniţiază şi promovează aceste dialoguri  importante pentru ambele părţi, în primul rând, pentru cadrele didactice de etnie română din Cernăuţi, însă şi pentru cadrele didactice din România acest dialog va fi foarte util, pentru că din punct de vedere metodic şi ştiinţific, intrăm  într-o altă zonă la fel de interesantă, importantă, iar schimbul de bune practici ce  existată la fiecare şcoală, cu atât mai mult ce aparţin la 2 state, este foarte util”.

Pragmatică şi punctuală, Excelenţa Sa s-a referit şi la situaţia critică din estul Ucrainei, la istoria şi cultura celor 2 state vecine – România şi Ucraina, evocând  personalitatea mitropolitului Petru Movilă, care a conştientizat interferenţele între popoarele român şi ucrainean, îndemnându-i pe cei prezenţi să mizeze pe suportul Consulatului de-a sprijini şi dezvolta aceste proiecte, a răspuns la întrebările oaspeţilor.

Preşedinta ACDERU, Lilia Govornean, metodistă la Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuţi ,a prezentat oaspeţii, adresând sincere mulţumiri Excelenţei Sale pentru disponibilitatea de a găzdui, într-o zi liberă, la sediul Consulatului General al României la Cernăuţi, cadre didactice din Bucureşti şi Ilfov. „Cu 2 ani în urmă am fost la cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice la Casa Corpului Didactic din Ilfov. În pofida tuturor neplăcerilor, am făcut tot posibilul să vă avem lângă noi, sperăm să nu fie ultima întâlnire. Îi aduc încă o dată sincere mulţumiri dnei Eleonora Moldovan, deoarece este îngerul nostru păzitor aici, în regiunea Cernăuţi,. E alături de noi mereu, nu e  manifestare ca dna Consul General să nu ne onoreze cu prezenţa. Vă mulţumim, Excelenţă, şi pentru ziua de azi şi sperăm să fiţi alături de noi încă mulţi, mulţi ani”.

Originară din sudul Bucovinei, de la Siret, Cristiana Mateiciuc, Inspector programe europene Inspectoratul școlar nr.7 al Municipiului București, care se preocupă cu proiecte europene şi locale, naţionale şi regionale, şi-a exprimat ideea de a dezvolta aceste parteneriate cu nordul Bucovinei, proiecte care să ne apropie: „Să dezvoltăm lucruri frumoase pentru noi şi pentru generaţiile viitoare. Trebuie să învăţăm unul de la altul şi să fim aproape”, a menţionat vorbitoarea.

Florin Petrescu, directorul Casei Corpului Didactic din Ilfov, a făcut o destăinuire mărturisitoare: „Dna Lilia Govornean a adus la noi, cu 2 ani în urmă, când am avut împreună un program cu ACDERU pe tradiţii şi păstrarea valorilor naţionale,  un aer românesc. Am răspuns vizitei şi pe aripile  românismului, am ajuns şi noi la Cernăuţi. Suntem fericiţi că am venit cu toată depărtarea şi pe viitor vom derula proiecte împreună”.

Impresionaţi de amabilitatea şi primirea călduroasă, oaspeţii din Ţară şi-au exprimat gratitudinea faţă de Excelenţa Sa: „Mulţumim mult. Atâta timp cât vor exista oameni ca dumneavoastră, care luptă pentru adevăr, prin sacrificiu, vom colabora şi ne vom vizita reciproc. Ne bucurăm că încă  există oamenii adevărului. Puţini au prilejul acesta în viaţă de a fi Consul General al României pe un teritoriu  românesc”, conştientizând că cetăţenii români de etnie ucraineană în România beneficiază de  drepturi importante, fapt de care nu se prea bucură etnicii români din Ucraina. De exemplu, când treceau prin satele din judeţul Suceava, au văzut inscripționarea bilingvă româno-ucraineană a localităţilor, în nordul Bucovinei, nici în raionul Herţa, la Mănăstirea Bănceni, unde au fost cazaţi, n-au observat asemenea lucruri, că ar fi bine ca şi în Ucraina, în acest context, să fie făcut ceva şi pentru etnicii români.

La finele întâlnirii, dna Lilia Govornean le-a adresat tuturor oaspeţilor mulţumiri pentru prezenţă, iar dnei Eleonora Moldovan i-a exprimat gratitudinea pentru sprijinul Consulatului: „Ne bucură mult faptul când avem oaspeţi, dar şi când suntem aşteptaţi şi foarte frumos primiţi în România. Noi gândim aşa cum simţim Acasă. Facem tot posibilul să ne păstrăm tradiţiile, obiceiurile, limba, deoarece un popor nu poate exista fără limbă. Aceste sfinte relicve suntem obligaţi să le păstrăm, să le perpetuăm pentru generaţiile viitoare. Cu sprijinul Consulatului General, avem posibilitate să ajungem în mai multe colţuri ale României, să facem schimb de experienţă, Şi cu toate că uneori buzunarul nu ne prea permite, facem posibilul şi imposibilul să fim împreună. Ne dorim să ajungem şi la Bucureşti, să vedem capitala, sperăm, cu sprijinul dumneavoastră să ne putem încadra în nişte proiecte europene, iar pentru viitor să semnăm acorduri de parteneriate”.

Încântaţi de întâlnirea cu Excelenţa Sa Eleonora Moldovan, de la misiunea diplomatică română itinerarul cadrelor didactice  din Ţară a continuat la Dinăuţi, raionul Noua Suliţă, unde membrii ACDERU i-au întâmpinat cu pâine şi sare, organizând un select program artistic de cântece, versuri şi dansuri populare, servindu-i cu sarmale gustoase.

Fascinaţi şi impresionaţi au rămas oaspeţii din Patria noastră istorică nu doar de splendorile şi somptuozitatea Bisericii Mănăstirii din Bănceni, ci vizitând şi fortăreaţa din Kameaneţ-Podilsk şi Cetatea Hotin, cel mai important edificiu din sistemul defensiv al Moldovei lui Ştefan cel Mare.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi VIDEO: „Zorile Bucovinei”