05 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„DIN BOIAN LA VATRA DORNEI” (VIDEO)

30 aprilie 2018 р. | Categorie: Externe

În Marele Boian, pe moşia cronicarului Ion Neculce,  unde la 30 aprilie curent s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Internaţional „Raportul dintre şcoală şi familie – baza educaţională a societăţii. Formarea personalităţii prin prisma tradiţiilor  şi obiceiurilor”, organizat graţie prestanţei dnei Lilia Govornean,  metodistă la Institutul postuniversitar de perfecţionare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuţi, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU), 30 de cadre didactice din Bucureşti şi Ilfov, însoţite de directorul Florin Petrescu, s-au închinat la Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea de maici din localitate ce plânge cu mirul dumnezeirii şi mântuirii, în centrul localităţii aşteptându-i surpriza cea mare – au fost întâmpinaţi, conform vechii tradiţii ai acestei vetre româneşti, cu pâine şi sare şi onorul cel mare – sub semnul datinii şi tradiţiilor străbune, boincenii şi-au etalat cele mai reprezentative talente– Ansamblurile etnofolclorice de dans „Mioriţa”, „Fagurel”, "Zgardiţa" şi "Batuta", conduse de talentata profesoară Maria Basaraba, au creat oaspeţilor o adevărată sărbătoare a sufletului românesc, o încântătoare feerie a dansului popular, demonstrând adevărul că, atâta timp, cât românii din Boian îşi vor păstra Limba maternă, dansul şi portul popular, tradiţiile şi obiceiurile străbune, vor perpetua ca neam şi nici o furtună, fie ea cât de crâncenă, înnegurată chiar de vitregiile ce încă ne ameninţă fiinţa naţională, nu le va doborî identitatea, fapt sensibilizat de dna Lilia Govornean, care, inaugurând lucrările Simpozionului, a prezentat oaspeţii onorifici, conştientizând că speră la o colaborare fructuoasă şi pe viitor,  înmânându-le Diplome de Onoare directorului  Florin Petrescu, căruia i-a oferit şi o imagine cu Cernăuţiul, adresându-i mulţumiri pentru colaborarea sinceră ce s-a înfiripat între ACDERU şi CCD din Ilfov, pentru aportul adus la organizarea conferinţei internaţionale, dar şi altor cadre didactice din România, Cernăuţi, Republica Moldova.

 

Dna Lilia Govornean, în prelegerea sa, a ţinut să releve menirea profesorilor de a educa tânăra generaţie prin prisma graiului matern, obiceiurilor şi tradiţiilor, pe care urmează să le promoveze şi să le perpetue pentru urmaşi: „Profesorii de limbă română şi nu numai ei, sunt obligaţi să promoveze valorile identitare, să păstreze graiul, fiindcă o naţiune fără grai nu este naţiune, iar un popor dacă îşi pierde limba, nu mai este un popor. Am moştenit de la străbuni istoria noastră milenară şi, deoarece suntem prezentul, avem obligaţia să ne păstrăm Limba, identitatea naţională”, dna preşedinte a pus în discuţie o problemă actuală – relaţia dintre şcoală şi familie, deoarece, după cum a accentuat vorbitoarea, „o societate fără şcoală şi familie nu este una trainică şi dacă copilul nu obţine această educaţie în familie, atunci rolul cel mai important îi revine dascălului, modelator al sufletului  copilului. Or, baza societăţii o pun cadrele didactice, a căror menire e să-i ajute pe elevi să-şi creeze propria imagine. Avem, în primul rând, datoria de a păstra şi promova Graiul Matern, Limba”. La parteneriate şi proiecte europene s-a referit dna Cristiana Mateiciuc, inspector programe europene, Inspectoratul şcolar nr.7 al Municipiului Bucureşti. „Păstrarea şi promovarea tradiţiilor, obiceiurilor – un rol important în educarea tinerei generaţii”, a fost tema dnei Tamara Rurac, profesoară de limba şi literatura română la ŞM Vancicăuţi. Despre „Rolul relaţiei dintre şcoală şi familie a vorbit Ina Ioniţoi, profesoară de limba şi literatura română la ŞM Mămăliga.

 

Ca un balsam tămăduitor au fost şi cuvintele de mulţumire ale lui Florin Petrescu, care a creionat  „Rolul formării şi conservarea tradiţiilor”: „Îmi pare bine că am insistat şi am făcut eforturi comune pentru a fi împreună astăzi. Este un moment fericit pentru mine. Toate zilele au fost pline de o încărcătură emoţională, aşteptările şi întâlnirea au fost depăşite ca  rezultat. Eu şi colegii suntem foarte mulţumiţi că am făcut această vizită”.

În cadrul Simpozionului, dna Lilia Govornean, preşedintele Asociaţiei Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina, a semnat un acord de parteneriat cu dl Florin Petrescu, directorul Casei Corpului Didactic din Ilfov. „Pentru noi este o onoare să semnăm acordul de parteneriat dintre ACDERU şi CCD din Ilfov. E o mare bucurie şi ne dorim o colaborare durabilă şi frumoasă” , a menţionat dna Lilia Govornean.

Perle din comoara folclorică a Boianului au strălucit în programul artistic select, regizat cu ingeniozitate de dna  Maria Vasilciuc, profesoară de limba şi literatura română la ŞM Boian, iar eleva Alexandrina Ioniţoi, prin cântecul dedicat Bucovinei, a ancorat în nimbul evenimentului prima notă de speranţă la o prietenie sinceră şi durabilă.Orice conferinţă se încheie prin discuţii şi printr-o evaluare finală, participanţii la simpozion au obţinut certificate de participare la atelierul de lucru, înmânate de dna Lilia Govornean şi dl Florin Petrescu. La finele Simpozionului, dna Lilia Govornean le-a mulţumit tuturor pentru participare, sprijin, discuţiile importante, dorindu-le pace în ţară – şi în Ucraina, şi în România, pace în familii şi în suflete.

Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi Video: „Zorile Bucovinei”