28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Stagii de pregătire pentru cadrele didactice din școlile românești din Ucraina

2 mai 2018 р. | Categorie: Noutăţi
 1. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.31/25.01.2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare și modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 98/01.02.2018, partea I, Ministerul Educației Naționale a stabilit oferta stagiilor de specializare organizate de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava pe parcursul acestui an universitar (2017 – 2018) pentru cadrele didactice din școlile românești din Ucraina.

  Cheltuielile legate de participarea la cursuri sunt suportate de Ministerul Educației Naționale, iar fiecare participant va beneficia de cazare și masă (mic dejun, prânz și cină), precum și de o bursă în valoare de 300 lei / stagiu. 
   


 2. Oferta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi privind organizarea stagiilor de specializare pentru cadrele didactice de la școlile românești din Ucraina, potrivit H.G. nr. 31/2018  

Domenii de interes:

I.1. Geografie - Prelegeri, dezbateri, cursuri interactive:

 • Rolul Geografiei ca disciplină ştiinţifică şi de învăţământ;
 • Potenţial şi valorificare durabilă a resurselor socio-umane şi naturale din Romania;
 • Regiuni turistice din Romania. Valorificarea ariilor montane prin turism extrem;
 • Hazarde şi riscuri naturale şi antropice;
 • Organizarea şi planificarea teritoriului;
 • Starea mediului în România.

Aplicaţii practice, activităţi cu caracter cultural-educative:

 • Tur turistic specializat al oraşului Iaşi;
 • Activităţi geoturistice în proximitatea municipiului Iaşi.

Persoană de contact: prof.univ.dr. Adrian GROZAVU,

e-mail:adriangrozavu@vahoo.com. tel.: 0729-084850Domenii de interes:

I.2. Istorie - Prelegeri, dezbateri, cursuri interactive:

 • Noi tendinţe şi orientări în istoriografia română;
 • Istoria veche a României. Noi tendinţe istoriografice;
 •  Istoria medievală a românilor. Noi tendinţe istoriografice;
 • Istoria modernă a românilor. Noi tendinţe istoriografice;
 • Istoria contemporană a românilor. Noi tendinţe istoriografice.

Vizite la monumente istorice din Iaşi:

 • Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” din Iaşi;
 • Muzeul Unirii din Iaşi.

Persoană de contact domnul prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC

email: zahariuc@uaic.ro,  tel.: 0748-879938;

I.3. Învăţământ preşcolar şi primar - Prelegeri, dezbateri, cursuri interactive:

Şcoala Primară „Junior” propune stagiul de specializare Practici educaţionale în învăţământul primar, cu următorul desfăşurător:

Prelegeri:

 • laşi-leagăn al literaturii pentru copii;
 • Interculturalitatea, o provocare a şcolii moderne;
 • Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ;
 • Rolul TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare a elevilor din ciclul primar;
 • Modalităţi de stimulare a creativităţii şcolarului mic;
 • Parteneriatul real şcoală-familie în dezvoltarea armonioasă a copilului;
 • Rolul disciplinelor opţionale în educarea şcolarului mic.

  Ateliere:

 • Utilizarea manualelor digitale;
 • Aplicarea metodelor de stimulare a creativităţii;
 • Proiectarea disciplinelor opţionale.

Vizite şi activităţi de documentare:

 • Vizitarea caselor memoriale ale scriitorilor ieşeni;
 • Parcul Copou;
 • Teiul lui Eminescu;
 • Grădina Botanică;
 • Complexul Muzeal „Moldova” din Iaşi;
 • Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Masă rotundă:

 • Întâlnire cu părinţii elevilor, profesori în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Persoană de contact: doamna Liliana MINEA

e-mail: minea_liliana@yahoo.com , tel.: 0723-232356.

I.1. Geografie - Prelegeri, dezbateri, cursuri interactive:

 • Rolul Geografiei ca disciplină ştiinţifică şi de învăţământ;
 • Potenţial şi valorificare durabilă a resurselor socio-umane şi naturale din Romania;
 • Regiuni turistice din Romania. Valorificarea ariilor montane prin turism extrem;
 • Hazarde şi riscuri naturale şi antropice;
 • Organizarea şi planificarea teritoriului;
 • Starea mediului în România.

Aplicaţii practice, activităţi cu caracter cultural-educative:

 • Tur turistic specializat al oraşului Iaşi;
 • Activităţi geoturistice în proximitatea municipiului Iaşi.

Persoană de contact: prof.univ.dr. Adrian GROZAVU,

e-mail: adriangrozavu@vahoo.com. tel.: 0729-084850

I.3. Învăţământ preşcolar şi primar - Prelegeri, dezbateri, cursuri interactive:

Şcoala Primară „Junior” propune stagiul de specializare Practici educaţionale în învăţământul primar, cu următorul desfăşurător:

Prelegeri:

 • laşi-leagăn al literaturii pentru copii;
 • Interculturalitatea, o provocare a şcolii moderne;
 • Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ;
 • Rolul TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare a elevilor din ciclul primar;
 • Modalităţi de stimulare a creativităţii şcolarului mic;
 • Parteneriatul real şcoală-familie în dezvoltarea armonioasă a copilului;
 • Rolul disciplinelor opţionale în educarea şcolarului mic.

  Ateliere:

 • Utilizarea manualelor digitale;
 • Aplicarea metodelor de stimulare a creativităţii;
 • Proiectarea disciplinelor opţionale.

Vizite şi activităţi de documentare:

 • Vizitarea caselor memoriale ale scriitorilor ieşeni;
 • Parcul Copou;
 • Teiul lui Eminescu;
 • Grădina Botanică;
 • Complexul Muzeal „Moldova” din Iaşi;
 • Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Masă rotundă:

 • Întâlnire cu părinţii elevilor, profesori în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Persoană de contact: doamna Liliana MINEA

I.4. Limbă, cultură şi civilizaţie românească – Prelegeri, conferințe, vizite și activității de documentare:

 • Iaşi - metropolă culturală românească;
 • Limba română literară ca limbă a ştiinţelor şi artelor;
 • Viaţa şi literatura marilor clasici;
 • Literatură şi istorie;
 • Mass-media şi provocările comunicării interculturale.

Ateliere:

 • Lecţiile de limbă română, între tradiţie şi inovaţie;
 • Metode şi tehnici moderne de predare în învăţământul preuniversitar românesc;
 • Introducere în comunicarea interculturală;
 • Profesori - scriitori-jurnalişti.

Conferinţe:

 • Folclorul românesc. Privire de ansamblu;
 • Geografia limbii române - călătorie dialectală;
 • Marea Unire, urmată de vizionarea documentarului laşi, capitală de război.

Vizite şi activităţi de documentare:

 • Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu";
 • Bojdeuca Ion Creangă;
 • Muzeul Literaturii Române;
 • Teiul lui Eminescu;
 • Grădina Botanică;
 • Muzeul Unirii;
 • Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
 • Masă rotundă:
 • întâlnire cu profesorii de limbă şi literatură română din laşi

Persoană de contact: domnul conf.univ.dr. Ioan LIHACIU

e-mail: lihaciu@uaic.ro, tel. 0723- 841800.

În cazul în care există alte solicitări, pot fi propuse stagii de specializare în orice alt domeniu, cum ar fi: Matematică, Biologie, Fizică, Chimie etc.

Profilul stagiului de specializare

Perioada

Numărul maxim de serii / cursanţi

Geografie

18 - 22 iunie 2018

2 grupe / 50 cursanţi

Istorie

18-22 iunie 2018

2 grupe / 50 cursanţi

Învăţământ preşcolar şi primar

18-22 iunie 2018

25 - 29 iunie 2018

1 grupă / 25 cursanţi 1 grupă / 25 cursanţi

Limbă, cultură şi civilizaţie românească

18-22 iunie 2018

25-29 iunie 2018

3 grupe /75 cursanţi 3 grupe / 75 cursanţi

Structura stagiului de specializare, pentru fiecare dintre grupele organizate pe cele patru profiluri, va fi aceeaşi pe parcursul unei săptămâni: începând de duminică, atunci când are loc primirea şi cazarea cursanţilor, până sâmbătă, la sfârşitul săptămânii următoare.

De luni până vineri vor fi programate prelegeri, dezbateri, cursuri interactive în intervalul orar 9.00 - 13.00, o pauză de prânz de la 13.00 la 15.00, pentru ca de la orele 15.00 la 18.00 să fie planificate activităţi practice pe teme specifice domeniului, precum şi activităţi cu caracter cultural-educativ.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

Conform articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 31/25.01.2018, sunt eligibile pentru a beneficia de aceste stagii de specializare cadrele didactice din şcolile româneşti din Ucraina care deţin diplomă de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei şi fac dovada declarării apartenenţei Ia spaţiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

În vederea înscrierii la aceste stagii, candidaţii vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (în care să fie menţionat profilul stagiului de specializare şi perioada de desfăşurare pentru care optează candidatul/candidata);
 • Datele de contact ale candidatului: telefon, e-mail etc.;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după actul de identitate;
 • Dovada declarării apartenenței la spațiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic într-o şcoală românească din Ucraina;
 • Diploma de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei.
 • Toate documentele vor fi depuse la Registratura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sau vor fi trimise prin poştă la adresa:

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I, nr. 11,700506, Iaşi, jud. Iaşi, Româniacu menţiunea „Departamentul pentru Formare Continuă, învăţământ la Distanţă şi învăţământ cu Frecvenţă Redusă”.

  Termenul de depunere al dosarului de înscriere este 31 mai 2018.

 • Pentru aspecte generale legate de organizarea acestor stagii de specializare, persoana de contact din partea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este domnul prof.univ.dr. Liviu- George MAHA, e-mail: mlg@uaic.ro. tel.: 0232-201412.

 • CONDIȚII DE SELECȚIE:

  Selecţia cursanţilor, dacă numărul de solicitări depăşeşte capacitatea de şcolarizare a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, se va face pe baza notei obţinute la examenul de licenţă sau, după caz, Ia examenul de finalizare a studiilor care permit exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei.

   REZULTATELE SELECȚIEI:

  Rezultatele eventualului proces de selecţie a cadrelor didactice vor fi afişate pe pagina web a universităţii (www.uaic.ro ) în cel mult trei zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere.

 1. Oferta Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava privind organizarea stagiilor de specializare pentru cadrele didactice din școlile românești din Ucraina, potrivit H.G. nr. 31/2018
 2. Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava își propune organizarea unui pachet de stagii de specializare continuă pentru cadrele didactice care predau limba română și în limba română în școlile din Ucraina, în domeniul științelor socio-umane.

   

 3. Domenii de interes

  1. Litere - Oferta de module cuprinde următoarele discipline: 

  Limba și literatura românăLimba engleză și Limba franceză

 4. Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

  • Studierea rolurilor profesionale ale cadrelor didactice în funcție de disciplina predată, în contextul socio-politic actual;
  • Analizarea experienței pozitive în domeniul practicii educaționale în limba română;
  • Profesionalizarea carierei didactice, evoluția în carieră și dezvoltarea profesională;
  • Studierea rolului cercetării educaționale aplicative;
  • Dobândirea unor competențe complementare în funcție de disciplina predată și având în vedere contextul utilizării limbii române în Ucraina;
  • Studierea importanței personalizării permanente a demersului educațional, în conformitate cu evoluția contextului de predare în limba română și a limbii române.
  • Stagiul de specializare pentru fiecare domeniu în parte va avea o durată de 6 zile și va putea include maxim 40/80 de cadre didactice per modul.

  • Programul stagiului va cuprinde:

   • 12 ore fizice de curs;
   • 16 ore seminar (8 ore per grupă);
   • 20 ore asistență efectuată în unități școlare (5 mini-grupe x 4 ore asistență la clasă), cu participarea lectorilor de specialitate din cadrul facultăților Universității noastre și a inspectorilor de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava.

   Una din cele 6 zile va cuprinde și o aplicație de studiu și cunoaștere a culturii și civilizației românești la obiective culturale, științifice și turistice în funcție de specificul stagiului:

   • Muzeul de Istorie a Bucovinei,
   • Biblioteca și Observatorul Astronomic al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Muzeul Satului Bucovinean,
   • Cetatea de Scaun a Sucevei,
   • Sinagoga din Municipiul Suceava,
   • Mănăstirea Voroneț,
   • Muzeul Oului din Vama,
   • Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc,
   • Muzeul de Etnografie Vatra Dornei
   • BENEFICII pentru participanți:

    • Însușirea unui set de valori naționale și europene
    • Familiarizarea cu principiile, obiectivele, formele de organizare ale cadrului instituțional românesc din domeniul învățământului preuniversitar
    • Posibilitatea de a crește calitatea procesului de predare-învățare în școlile cu predare în limba română din Ucraina.
    • CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

     Conform prevederilor H.G. nr 31/2018:

     Articolul 6:

     • ”Sunt eligibile să participe la stagii de specializare cadrele didactice din școlile românești din Ucraina care dețin diplomă de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei și fac dovada declarării apartenenței la spațiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
     • Cadrele didactice vor fi selectate de către instituțiile de învățământ superior organizatoare menționate la art. 5 alin. (3), cu sprijinul asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor nonguvernamentale care aparțin etnicilor români din Ucraina, în conformitate cu profilul stagiilor de specializare.”

     Articolul 8:

     • Sunt eligibile de a participa la procesul de selecţie toate asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale care aparţin etnicilor români din Ucraina şi au ca obiect de activitate păstrarea, afirmarea şi/sau promovarea identităţii culturale, lingvistice, religioase, etnice a românilor de pretutindeni, cu sediul în regiunile din Ucraina în care trăiesc comunităţi de români.
     • Articolul 9:

    Pentru a fi selectate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

     a) desfăşoară activităţi în unul din domeniile prezentate la art. 8 din HG 31/2018;
     b) sunt înregistrate atât din punct de vedere legal, cât şi fiscal în Ucraina.
       Pentru a fi selectate, asociaţiile, fundaţiile sau organizaţiile nonguvernamentale trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

     a) desfăşoară activităţi în unul din domeniile prezentate la art. 8 din HG 31/2018;
     b) sunt înregistrate atât din punct de vedere legal, cât şi fiscal în Ucraina.
       CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

    Toate documentele vor fi depuse la Partenerul selectat de Aplicant sau prin e-mail la adresa: stagiiroua@usm.ro .

    Termenul de depunere al dosarului de înscriere este 07 mai 2018.

   • CONDIȚII DE SELECȚIE:

    Candidații trebuie să facă dovada faptului că sunt cadre didactice și desfășoară activități didactice în limba română. În cazul în care numărul solicitanților depășește numărul de burse disponibile, prioritate vor avea cadrele didactice cu vechimea cuprinsă între 5 și 15 ani. Se va urmări asigurarea unui echilibru de gen


   • .REZULTATELE SELECȚIEI:

   • Rezultatele selecției vor fi anunțate prin intermediul Partenerului selectat și/sau direct, prin e-mail, candidaților care au depus dosare de înscriere în format electroni

    1. Oferta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați privind organizarea stagiilor de specializare pentru cadrele didactice din școlile românești din Ucraina, potrivit H.G. nr. 31/2018  
    2. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își propune organizarea unui pachet de stagii de specializare continuă pentru cadrele didactice care predau limba română și în limba română în școlile din Ucraina, în domeniile: Didactica limbii române, Limba română: gramatică normativă, Istorie, Cultură și Civilizație, Pedagogia învățământului primar – gimnazial, Etică și deontologie profesională, Didactică aplicată, Geografie, Matematică, Fizică, Chimie, Tehnologia informațiilor în predarea limbii române.
     1. Limba română: gramatică normativă

     Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

     • Aplicarea foneticii aplicate și corective;
     • Însușirea lexicului și vocabularului uzual;
     • Aspecte morfo-sintactice;
     • Folosirea practică a limbii române prin scenarii conversaționale.

      

    3. Istorie
    4. Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

     • Conceperea de instrumente necesare cunoașterii și cercetării istorice;
     • Identificarea și interpretarea particularităților culturale și mentale din Europa; evidențierea elementelor de continuitate, interferență și discontinuitate;
     • Analiza comparată a ipotezelor și a certitudinilor referitoare la marile probleme ale lumii, în special ale Europei;
     • Analiza și interpretarea impactului transformărilor politice și ideologice naționale asupra relațiilor internaționale; 
     • Analiza transformărilor produse în cultură sub influența mutațiilor politice; explicarea rolului unor personalități în viața culturală și politică;
     • Prezentarea si utilizarea spațiului virtual în contextul valorificării și popularizării elementelor de istorie.

     

    1. Cultură și civilizație

    Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

    • Analiza și interpretarea elementelor de cultură și civilizație românească în contextul societății cunoașterii;
    • Prezentarea spațiului românesc ca spațiu cultural european; evidențierea interferentelor, influențelor și împrumuturilor culturale;
    • Analiza statului și societății românești în cadrul lumii balcanice – mentalitate, ideologie și acțiune politică;
    • Identificarea și interpretarea presiunilor și rezistențelor culturale românești în perioada comunismului, schimbările vieții cotidiene din această perioadă de timp;
    • Precizarea și explicarea tendințelor de dezvoltare ale societății românești contemporane; orientări și preocupări culturale actuale;
    • Prezentarea relației  identitate și alteritate ca repere de analiză și interpretare istorică, culturală și antropologică;
    • Analiza habitatului de tip tradițional: evoluții, ocupații tradiționale, satul, gospodăria și amenajarea interiorului, arta populară.
     1. Pedagogia învățământului primar – gimnazial
     1. Etică și deontologie profesională

     Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

     • Prezentarea importanței eticii în activitatea de cercetare științifică
     • Realizarea de produse științifice, respectând normele eticii
     • Evidențierea  principiilor  și valorilor deontologiei profesiunii didactice
     • Identificarea aspectelor de corelare între morală, etică și deontologie profesională
     • Exemplificarea aplicării deontologiei profesionale în legislația specifică domeniului educație
      1. Didactică aplicată
      1. Geografie
      1. Matematică 

      Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

     • Fizică 
      1. Chimie 

      Obiectivele specifice ale stagiului de specializare sunt:

      • Însușirea limbajului specific chimiei în limba română;
      • Familiarizarea cu programa de chimie din școlile românești;
      • Dezvoltarea competențelor de predare – învățare – evaluare în domeniul chimiei;
      • Cunoașterea conținuturilor  disciplinei, așa cum se utilizează acestea în programa școlară de chimie;
      • Utilizarea metodelor didactice moderne în predarea chimiei în gimnaziu și liceu.
      • Dobândirea competențelor de organizare și coordonare a activităților experimentale/de laborator.
       1. Tehnologia informațiilor în predarea limbii române

       Obiectivele specifice ale stagiului de specializare

       • Dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator
       • Cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru
       • Elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv şi creativitatea
       • Stagiul de specializare pentru fiecare domeniu în parte va avea o durată de 5 zile, 30 de ore și va  cuprinde:

        • 10 ore fizice de curs;
        • 10 ore seminar;
        • 10 ore asistență efectuată în unități școlare.

        CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

        conform HG nr 31/2018:

        Art. 6. -

        ”(1) Sunt eligibile să participe la stagii de specializare cadrele didactice din școlile românești din Ucraina care dețin diplomă de studii ce permite exercitarea profesiei de cadru didactic pe teritoriul Ucrainei și fac dovada declarării apartenenței la spațiul identitar român, astfel cum este definit în art. 1 din Legea nr. 299/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

         

       • Pentru aspecte generale legate de organizarea acestor stagii de specializare, persoana de contact din partea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați este Gina Aurora NECULA (e-mail: gina.necula@ugal.ro tel.: 072327047).

       • Oferta Universităţii „BABEȘ-BOLYAI” din CLUJ-NAPOCA privind organizarea stagiilor de specializare pentru cadrele didactice din școlile românești din Ucraina, potrivit H.G. nr. 31/2018 
       • Obiectivele specifice ale stagiului de specializare:

        • Aprofundarea perspectivei constructiviste asupra procesului de învățământ;
        • Diversificarea repertoriului de strategii didactice pentru susținerea învățării, cu toate dimensiunile acesteia: cognitivă, socio-emoțională, atitudinal-valorică;
        • Identificarea și valorificarea factorilor esențiali ce influențează evaluarea și autoevaluarea didactică;
        • Explorarea aplicabilității strategiilor didactice interactive în proiectarea și desfășurarea lecțiilor la disciplinele de specialitate;
        • Echiparea cadrelor didactice cu competențe de formare a abilităților transversale ale elevilor (socio-emoționale, motivaționale, de rezolvare de probleme etc.) ;
        • Consolidarea competențelor de cunoaștere psiho-comportamentală a elevilor și de management al clasei de elevi;
        • Optimizarea abilităților de utilizare a tehnicilor e-learning pentru asigurarea învățării și comunicării eficiente.
        • BENEFICII pentru participanți:

         La finalul stagiului de specializare, participanții:

         • vor dobândi un repertoriu îmbogățit de strategii și practici didactice care susțin învățarea eficientă (văzută ca proces de asimilare activă de competențe specifice disciplinelor și transversale);
         • vor asimila competențe funcționale de comunicare, de cunoaștere a elevilor și de management al clasei de elevi;
         • vor explora aplicabilitatea unor strategii de evaluare didactică și de valorificare a autoevaluării, în contextul relației intrinseci predare – învățare – evaluare;
         • vor exersa utilizarea unor tehnici didactice specifice E-learning în context educațional.
         • CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

          În vederea înscrierii la aceste stagii, candidații vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

          1. Curriculum Vitae în care se va preciza experiența de predare și, dacă este cazul, se va atașa lista de publicații;
          2. Scrisoare de intenție de maximum 2 pagini, cu specificarea nevoilor de formare și așteptările cursanților cu privire la acest stagiu de specializare;
          3. Copie a diplomei de licență și a foii matricole asociate;
          4. Copie după actul de identitate;
          5. Dovada apartenenței la etnia română, astfel cum este definit în art.1 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
          6. Adeverință de la locul de muncă unde își desfășoară activitatea, cu precizarea disciplinei predate și a vechimii în muncă;

          Toate documentele vor fi trimise prin e-mail, în format pdf,  pe adresa mihaela.bogdan@ubbcluj.ro.

          Termenul de depunere al dosarului de înscriere este 24.05.2018.

           

         • REZULTATELE SELECȚIEI:

          Rezultatele procesului de selecţie a cadrelor didactice vor fi afişate pe pagina web a universităţii (www.ubbcluj.ro), secțiunea Anunțuri, până în data de 01.06.2018.