20 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Iohannis a promulgat Legea prin care românii din străinătate vor putea studia în limba română

31 iulie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Modificările aduse Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, au ca scop „păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale şi religioase ale românilor din afara ţării”, se arată în expunerea de motive a actului normativ promulgat luni de şeful statului.

Legea este modificată astfel încât românii nu doar vor studia la şcoală limba română, ci vor avea dreptul „de a studia în limba română în România, în străinătate şi în ţările de reşedinţă, la toate nivelurile şi formele de învăţământ”, după noile modificări ale Art. 5, alin (1) din Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni.

Noile prevederi ale Legii promulgate de Iohannis se aplică persoanelor „aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor etnice autohtone române sau care aparţin filonului cultural şi etnic românesc, existente în statele din vecinătatea României şi alte state, care îşi asumă identitatea etnică, lingvistică şi culturală română faţă de autorităţile române, indiferent de etnonimul folosit”, dar şi „ etnicii care se recunosc de origine română, aflaţi în afara graniţelor ţării, înregistraţi ca altă minoritate în statul de reşedinţă, care îşi asumă, prin autoidentificare, apartenenţa la spaţiul cultural şi identitar românesc”.

lte modificări vizează asigurarea unui diplomat cu atribuţii pentru relaţia cu românii de pretutindeni, în ţările unde locuiesc cetăţeni români.

„În statele în care nu este numit un ataşat diplomatic conform alin. (21), M.A.E., în cooperare cu M.R.P., va asigura prezenţa, în cadrul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din statele unde există însemnate comunităţi româneşti, a unui diplomat cu atribuţii pentru relaţia cu românii de pretutindeni, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în fondurile alocate cu această destinaţie. (4) Fondurile pentru funcţionarea M.R.P. şi realizarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni se asigură de la bugetul de stat. Totodată, M.R.P. poate utiliza, în vederea realizării obiectivelor sale, fonduri provenite din accesarea fondurilor europene”, scrie în proiectul de lege promulgat de şeful statului.

Potrivit sursei citate, parteneriate ale Ministerului Românilor de Pretudindeni vor fi încheiate şi cu unităţile de cult ale românilor din afara ţării, lucru neprevăzut până acum în lege.

„(...) Dezvoltă parteneriate cu asociaţiile, unităţile de cult şi organizaţiile românilor care trăiesc în afara graniţelor, prin acordarea de finanţări nerambursabile către entităţi publice sau primate din ţară şi din afara frontierelor României, în conformitate cu prevederile Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată, în vederea exercitării drepturilor culturale prevăzute de prezenta lege, inclusiv prin derularea unor proiecte specifice, în beneficiul românilor de pretutindeni”, scrie în Legea promulgată Iohannis.

La articolul 7, Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, se introduc două articole care vizează comunicarea dintre Ministerul Românilor de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

„Cooperează cu M.A.E., inclusiv cu misiunile diplomatice,oficiile consulare şi institutele culturale române pentru înfiinţarea, organizarea şi susţinerea activităţii centrelor de informare ale României în străinătate, precum şi a Centrelor comunitare româneşti în străinătate, în condiţiile legii; susţine, în cooperare cu Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, înfiinţarea unor puncte de informare pentru comunităţile româneşti din afara graniţelor.”

Alte modificări ale articolului 7 sunt: „(7) M.R.P. elaborează, documente de politici publice prin care sunt stabilite destinaţii şi comunităţi prioritare pentru derularea de proiecte proprii, în conformitate cu obiectivele de politică internă şi externă ale României. (8) Proiectele, programele sau acţiunile proprii în sprijinul comunităţilor româneşti din străinătate, sunt derulate de către M.R.P., inclusiv prin cooperare cu alte autorităţi sau instituţii, publice ori private, persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii. (9) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi sprijinirea comunităţilor româneşti din străinătate, M.R.P. poate derula proiecte, programe sau acţiuni proprii, cu utilizarea de finanţări nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale. (10) Proiectele, programele sau acţiunile proprii sunt necesare pentru atingerea unor obiective strategice de politică ale României. (11) M.R.P. asigură suportul educaţional, ştiinţific şi cultural pentru păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a românilor de pretutindeni (12) Drepturile persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate şi prin intermediul autorităţilor administraţiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin material, inclusiv financiar, românilor de pretutindeni, în condiţii ce vor fi stabilite de organul deliberativ local, în limita a 5% din buget. (13) Statul român poate sprijini programe de studiu în limba română, la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în statele în care există comunităţi de români. (14) Autorităţile administraţiilor publice locale, pot acorda ajutoare sociale, în special celor care provin din respectivele comunităţi, pentru necesităţi majore cum ar fi repatrierea şi/sau înhumarea rămăşiţelor pământeşti ale persoanelor decedate în străinătate, în cazuri justificate”, conform aceleiaşi surse.

Proiectul pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, a fost iniţiată de Guvern, iar pe 5 iulie a fost adoptat de Camera Deputaţilor, for decizional, cu 230 voturi pentru, 20 abţineri şi 4 împotrivă.