22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„BINE AŢI VENIT, COPII!” - LA ŞCOALA DIN VOLOCA, ÎN LUMINA LOGOSULUI MATERN (VIDEO)

3 septembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

1 septembrie  e un anotimp cu flori de toamnă şi miros de gutui, de dulcea şcoală, e o zi de sărbătoare deosebită pentru elevi, studenţi şi părinţi –Ziua Cunoştinţelor, reprezentată prin aromele florilor unui început de an şcolar, universitar, de primul sunet, primele emoţii şi de primii paşi ai prichindeilor în lumea logosului matern. E sărbătoare în calendarul nostru sufletesc – cea mai aşteptată zi pentru cei mici – elevii claselor I, care pentru prima data au păşit pragul şcolii. Astfel, procesul educaţional a început  deja în Ucraina.  A răsunat primul clopoţel pentru cei mici şi ultimul pentru cei ce au ajuns la ultima treaptă, absolvenţii, adunând în clasele  I la Şcoala Medie din comuna Voloca, pitoreasca şi legendara vatră de vrednici români, cu predare în limba română, 32 de vlăstari de viţă românească.

Adevărul e că prin melancolia toamnei ce tot mai insistent îşi lasă amprenta în sufletul meu, fiind prezentă la primul sunet la şcoala dragă din satul natal, m-am simţit şi eu copil. Am simţit din nou fiorul fericitei copilăriei, deşi  bănuiam că această floare scumpă şi rară, pe care am păstrat-o zeci de ani în sufletu-mi de copil, nu s-a ofilit, ci e la fel de vie şi frumoasă. Am venit, alături de frumoşii şcolari, şi eu cu o floare de dor în suflet pentru şcoala dragă, pentru banca ce m-a aşteptat, pentru dascălii dragi care m-au instruit, cu tâmple argintate şi demult pensionaţi, cu o floare de dor pentru cei mai iubiţi colegi, prieteni, cu floarea recunoştinţei pentru actualii dascăli, care veghează lumina Graiului Matern, valorilor identitare.

Sărbătoarea primului sunet a început la Şcoala de Cultură Generală din comuna Voloca, raionul Hliboca, cu o binecuvântare şi cuvântul preoţesc al protopopului Ion Gorda, parohul Bisericii „Sfântul Nicolae” din localitate, care  a sfinţit sălile de clasă, le-a şi ţinut prima lecţie de etică creştină tinerilor vlăstari de aleasă viţă românească, îndrumându-i la credinţă, la iubirea de aproapele, la cinstirea şi respectarea celor vârstnici, a părinţilor, profesorilor, la ascultare şi muncă asiduă pe făgaşul învăţământului.

De altfel, la Voloca, în această oază a românismului, unde perenitatea tezaurului folcloric rodeşte prin logosul verbului matern, iar Ştefan cel Mare şi Sfânt străjuieşte la hotarele limbii române, la careul festiv moderatorii, elevi ai clasei a 11-a, au vorbit la perfecţie atât în limba strămoşilor – cea ROMÂNĂ, cât şi în cea oficială de stat – UCRAINEANĂ, demonstrând pe viu că cine îşi cunoaşte MATERNA are perspective strălucite de viitor, exemplu viu fiindu-le consăteanul Corneliu Nichitovici, care şi-a început cariera ca pedagog, perseverând până în postul de şef al Direcţiei Regionale de Învăţământ, viceguvernator al regiunii Cernăuţi, şi care i-a îndemnat pe elevi să-şi iubească şi să-şi ocrotească limba maternă, învăţând şi limba de stat. Mai mult, şi onoraţii oaspeţi din oraş, şi cei din raion, cu excepţia ucraineanului Peto Panciuk, preşedintele Consiliului Raional Hliboca, care înţelege româna, au vorbit doar româneşte. Cu un mesaj de felicitare a înnobilat atmosfera festivă  a sărbătorii Ion Creţu, şeful Fondului de Pensie a raionului Hliboca, primarul Valentin Hlopina a adresat un pios mesaj de felicitare din partea comunităţii teritoriale Voloca, pe care o conduce, însoţit de o mai substanţială susţinere – două televizoare pentru elevi. Cuvinte de felicitare şi îndrumare le-a adresat şcolarilor profesorul-pensionar  Ion Ţurcan,  deputat în consiliul local, urându-le tinerilor succese la învăţătură în noul an de studii. Dl Gheorghe Poclitar, directorul ŞM Voloca, care de 25 de ani conduce cu tact şi înţelepciune această catedrală a cunoştinţelor, susţinut de mâna sa cea dreaptă, directorul-adjunct Maria Onofreiciuc, i-a mulţumit şefului organului reprezentativ raional pentru prezenţă, primarului Volocii, fost profesor şcolar, care cel mai bine le înţelege vrerile şi problemele, pentru sprijinul financiar acordat şcolii, pentru înţelegere şi susţinere, la fel şi părinţilor pentru ajutorul financiar la repararea localului şcolii, urându-le elevilor un început bun şi ferice  de an şcolar, să obţină cunoştinţe temeinice şi doar note mari la învăţătură, amintindu-le: careul solemn ce a devenit deja o tradiţie în şcoală încă de pe timpul sovieticilor, la anul viitor poate fi anulat, de aceea să profite de ocazie şi să-şi facă cât mai multe poze, desemnându-i cu diplome de merit pe cei mai buni elevi, pe învingătorii la diverse concursuri şi competiţii sportive, printre care şi Daniel Penteleiciuc, deţinătorul Premiului I pe regiune la tenisul de câmp, etc.  

În cadrul careului festiv, prichindeii din clasele  I, îndrumaţi de învăţătoarele Angelica Radu şi Tamara Vatamaniuc, au cuprins  universul şcolar cu un recital de poezii,  dedicat Zilei Cunoştinţelor. Iar câţiva elevi din clasa a 11-a au depus flori la bustul lui Ştefan cel Mare din curtea şcolii, Voievodul moldav fiind omagiat aici în fiecare an la 26 octombrie, de ziua victorioasei bătălii din Codrii Cosminului.

A răsunat primul sunet, chemându-i pe copii în clase. În acest an 308 de elevi vor învăţa în clasele frumos renovate şi amenajate, conform noii programe de învăţământ.  În clasele I au păşit pragul şcolii 32 de copii.  Ce-i drept, cum va decurge procesul de învăţământ depinde în mare măsură şi  de direcţia şcolii, şi de profesori, şi de doleanţele părinţilor.

Dincolo de orice, înconjurată de sate demult ucrainizate, comuna Voloca pe Derelui dăinuie de veacuri sub semnul Datinii străbune,  menţinându-şi şi păstrându-şi cu sacralitate  Graiul,  Tradiţiile, cântecul şi portul popular, ar merita şi ea, pe bună dreptate, toate laudele,  menţiunile şi distincţiile Patriei noastre istorice.  Le dorim  elevilor şi erudiţilor  profesori printre care şi Învăţătorul Emerit al Ucrainei Nicolae Mintencu,  un început de an cu succes, temeinic pentru încă un an de studii şi mulţi-mulţi înainte în spiritul valorilor identitare naţionale, iar Limba Română, precum a fost în cele mai vitrege momente ale zbuciumatei noastre istorii,  să stea întotdeauna la loc de cinste, în capul mesei, la ea, ACASĂ.


Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi Video: „Zorile Bucovinei”