18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

Monumente în mișcare, la Kiev: sculpturi contemporane românești de mari dimensiuni în centrul orașului

27 septembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

27 septembrie 2018

Pentru  marcarea Centenarului României Moderne, Ambasada României în Ucraina și Nasui Collection &Gallery, cusprijinulInstitutului Cultural RomânșiînparteneriatcuMinisterulCulturiidinUcraina, Administrația de Stat a orașului Kiev șiPrimăriaRaionuluiShevchenko,  prezintăproiectul„Moving Monuments / Monumenteînmișcare”înorașul Kiev cudouălucrări de artă de mari dimensiunialeartistului Bogdan Rața.

Celedouălucrări au fostitinerateanterior, „Middle Way” în St. Geroge`s Hall Liverpool (sit de patrimoniu UNESCO), PiațaCetății Baia Mare (sit de patrimoniu), faleza Cascais și Casa da Musica Porto, Lisabona (repereurbane importante ale orașelor) și „Viewfrom Light” la Muzeul de ArtășiMemorialulÎnchisoareaTăceriiRâmnicuSărat, ParlamentulEuropean Bruxelles șiMemorialul Gherla.

Programul „Moving Monuments / Monumenteînmișcare” inițiat de Nasui Collection &Galleryîn 2014 are ca scopproducția, prezentareașiitinerarea de lucrăride artă de mari dimensiuniînspațiicontemporaneprestigioasedinîntreagalume. Toatesculpturile au un caractertemporar, suntneintruzivecuspațiulgazdă, suntimpactanteși „se încarcă” simbolic la fiecareitinerare.

Evenimentde inaugurarepe 27 septembrie 2018:

ora 11.00: Middle Way - spațiul public, TarasaShevcehnko no. 3, Kiev

Nasui Collection & Gallery, organizațieindependentă care promoveazăartiștiromânimodernișicontemporani, a lansatprogramul „Moving Monuments“ în 2014, dezvoltândsecțiunile „Memoria Rezistenței” în 2017 și „Monumentedispărute” în 2018. La invitațiaAmbasadeiRomâniei la Kiev, sculpturile de maridimensiuni „Middle Way“ și „View from Light” ale artistului Bogdan Rața, itinerate anterior înorașe din Româniași Europa îndiferitecontextediplomaticeculturale, vor fi amplasateînspațiipublicecentrale din Kiev.

„Middle Way“ - 3,5 m înălțime x 1,5 m x 0,6 m (materiale: polistiren, metal, vopsea auto) a făcut parte din Independents Liverpool Biennial 2014 și a fostamplasatăpânăîn 2016 înfaţa St. George’s Hall, o clădire din insula muzeelor a centruluiorașului Liverpool, ridicatăîn 1864 şi parte a patrimoniuluimondial UNESCO. În 2016, cu ocaziasărbătoririi a 120 ani de artă la Baia Mare, sculpturamonumentală a fostplasatăînperimetrulcentruluiistoric al municipiului Baia Mare, înPiaţaCetăţiișiAnsamblul „TurnulŞtefan“ (sec. XIV), monument istoric, celmaiînsemnatobiectiv din oraşul medieval. În 2017, încontextulcelebrării a 100 de ani de la stabilirearelațiilordiplomaticeîntreRomâniașiPortugalia, a fostamplasatăpefaleza din fațaprimărieiMunicipiuluiCascaisiar ulterior expusăînfațaCasei da Música, creație a celebruluiarhitect Rem Koolhaasșiunuldintreceimaiputernicipoliculturaliaiorașului Porto.

La Kiev, „Middle Way” esteamplasatăpespațiul public, într-o zonăreper a orașului –bulevardulTarasShevcehnko no. 3.

„View from Light” - 260 x 60 x 80 cm (materiale: poliester, fibră, rășinăsintetică, metal) este o lucrareprodusăîncadrulsecțiunii „Monumenteînmișcare – Memoria Rezistenței” și a fostitinerată de la MemorialulÎnchisoareaTăceriiRâmnicuSărat la Parlamentul European din Bruxellesșiapoi la Memorialul Gherla.

La Kiev „View from Light” esteinauguratăpespațiulAmbasadeiRomânieiînUcraina, MihailaKotsiubinskogo 8, la câteva minute de merspejos de „Middle Way”.

Parteneri:Institutul Cultural Român, MinisterulCulturii din Ucraina,Administrația de Stat a orașului Kiev, PrimăriaRaionului Shevchenko, Modernism.ro.

Infomațiisuplimentare

Nasui Collection & Gallery s-a deschisîn 2010 înBucureştişi a co-produsproiectenaționaleșiinternaţionaleîncadrulunorprestigioasespaţiişicontexteculturale, uneledintreelefiind: Bienala de la Liverpool 2012 şi 2014sauBienala de la Veneţia 2013. www.cosminnasui.com

Cosmin Nasui este autor de studiișicercetări, istoric de artă, curatorșicolecționar, cu o experiențăprofesională de 20 de ani. Bogdan Rața are un doctorat înnoilematerialeînsculpturășipredă la Universitatea de VestTimișoara. Lucrările sale au fostexpuse de Nasui Collection &Galleryînproiectecuratorialedinspațiipublice (St. George’s Hall Liverpool, PiațaCetății Baia Mare, faleza Cascais Portugalia, Casa da Musica Porto, Portugalia, DealulCărămidăriei Gherla), centre culturale, bienale (Liverpool Biennale, Venice Biennale) șimuzee (MuzeulNaționalBrukenthal, MuzeulNațional de ArtăContemporanăBucurești).