18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DUHUL ÎNAINTAŞILOR I-A ADUNAT PE MEDICII ROMÂNI LA CERNĂUŢI, SUB FLAMURA UNIRII

28 septembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Perpetuând spiritul frumoasei tradiţii a reîntrunirilor iniţiate cu un deceniu în urmă, doctorul Ion Broască, preşedintele Societăţii medicale „Isidor Bodea”, şi-a invitat şi anul acesta colegii, medici români de pretutindeni, la cea de-a unsprezecea Reuniune. În prima zi, la 27 septembrie, după depunerea de flori la monumentul lui Mihai Eminescu din centrul oraşului, inaugurarea festivă a început cu imnurile a trei state – Ucraina, România şi Republica Moldova, reprezentanţii cărora au onorat manifestarea. Locul desfăşurării lucrărilor fiind ales în incinta Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, însuşi anturajul a atribuit Reuniunii duhul vibrantelor simţiri naţionale. La fel şi cuvântul de salut al dl Ion Broască i-a predispus pe participanţi la o eventuală îmbogăţire spirituală şi cunoaştere mai substanţială a valorilor româneşti perene din inima Cernăuţiului.

Idealurile înaintaşilor, inclusiv ale lui Isidor Bodea, patronul Societăţii medicale, au fost însufleţite de momentul artistic susţinut de stăpânii Centrului Bucovinean de Artă, reprezentaţi de un mic grup din Ansamblul „Perla”, cu soliştii Tatiana Patraucean, Alexandru Timcu şi Nadia Scalco. Prefaţând acest scurt, dar impresionant spectacolul, preşedintele Centrului, Iurie Levcic, a relatat despre recentele performanţe ale tinerilor artişti la un festival folcloric din Muntenegru. Din cei patru participanţi, trei s-au învrednicit de premiul I la diverse categorii. În faţa medicilor, aşa cum procedează pretutindeni unde îi cheamă iubirea de neam, copiii au proslăvit Ţara lui Ştefan şi au cântat, cu jalea cucului, lacrima Bucovinei, momentul culminant şi cel mai răscolitor vibrând în „Marea Unire”, cântec din repertoriul Vioricăi Macovei. În anul Centenarului, românaşii din ansamblul „Perla” au primit în dar de la renumita interpretă dreptul de a înaripa în spaţiul românesc acest imn al neuitării istoriei noastre de aur: „Trecut-au anii chiar o sută,/ Marea Unire nu se uită/ Că s-a strigat cu voce tare/ Trăiască România Mare! //...Veneau la Alba rând pe rând/ Şi toţi aveau acelaşi gând,/ Să se unească fraţi cu fraţi/ Cu toţi românii din Carpaţi”.

În aceleaşi simţire şi dragoste românească s-au reîntâlnit şi invitaţii prezidiului Societăţii „Isidor Bodea”, evocându-i printr-un minut de reculegere pe fondatorii trecuţi în veşnicie. Vicepreşedintele dr. Gheorghe Scrândiţă a rememorat istoria de 22 de ani a Societăţii, oprindu-se la paginile cele mai importante. În special, s-a reamintit că au fost scoase din anonimat 30 de personalităţi, medicale din Bucovina, cu renume mondial, au fost editate două cărţi, organizate zece reuniuni. Însă mai însemnat decât toate este că s-a reuşit apropierea între personalităţi de nobilă profesie, că nu există frontiere între cei care salvează vieţile, dar şi sufletele oamenilor.

Asupra acestui aspect a ţinut să accentueze şi vicepreşedintele Aurel Roşca, neurochirurg la dispensarul orăşenesc de copii, menţionând că unica „politică” a medicilor este de a salva vieţi, iar manifestările organizate de Societatea „Isidor Bodea” îşi au ca obiectiv prioritar consolidarea colaborării, schimbul efectiv de experienţă avansată, ajutorul între specialişti de diverse profiluri, înzestrarea cu noi cunoştinţe şi tehnică modernă. Drept confirmare a servit alocuţiunea medicului-şef al dispensarului, Serghei Storojuk, care şi-a câştigat din partea colegilor români prestanţa de „continuator al lui Isidor Bodea”. Pe tărâmul colaborării profesionale, dl Serghei Storojuk a reuşit să întemeieze punţi durabile cu prieteni din Suceava, Iaşi, Bucureşti. Dumnealui şi-a exprimat admiraţia faţă de standardele europene ale asistenţei medicale în spitalele pe care le-a vizitat în România. Cooperarea transfrontalieră între medicii din regiunea Cernăuţi, România şi Republica Moldova este încurajată de autorităţile ţinutului, reprezentantul ARS, Miroslav Medvydi, evidenţiind ameliorarea asistenţei medicale şi beneficiile pacienţilor de pe urma fructuoaselor relaţii trilaterale. O dovadă a susţinerii din partea conducerii regiunii este şi ajutorul financiar acordat la organizarea actualei ediţii a Reuniunii.

Disponibili de a lărgi şi îmbogăţi schimbul de experienţă s-au arătat oaspeţii din Suceava – doctorul nefrolog Mihai Ardeleanu, redactor-şef al revistei „Bucovina medicală”, şi bunul prieten al cernăuţenilor, cardiologul Mihai Criţeanu, consilier în comisia de medicină pe judeţul Suceava. În mesajul de salut, dl Mihai Ardeleanu i-a invitat pe colegii din Cernăuţi să colaboreze cu revista sa, serie nouă, continuatoare a „Bucovinei medicale” din perioada interbelică, colecţia căreia, după cum a remarcat Dragoş Olaru, se păstrează la Arhiva de stat din Cernăuţi. Invitaţii din Suceava şi-au exprimat respectul pentru activitatea constantă în spiritul solidarităţii profesionale, desfăşurată de conducerea Societăţii „Isidor Bodea”, în persoana medicilor Ion Broască, Gheorghe Scrândiţă, Aurel Roşca, Ion Mihalcean, Valentin Priscu.

Într-un număr mai mare s-a prezentat delegaţia din oraşul Bălţi, în frunte cu medicul psihiatru Andrei Platon, care şi-a exprimat bucuria de a se afla pentru prima dată la Cernăuţi şi a se regăsi în aceeaşi oază de ospitalitate specifică românilor, oriunde s-ar afla ei. În linii generale, Andrei Platon a relatat despre „psihiatria comunitară şi principiul „nimic pentru pacient fără de pacient”, practicat pe larg la Bălţi, urmând să desfăşoare subiectul a două zi, în cadrul conferinţei în problemele dezvoltării medicinii. Dintre medici au mai adresat mesaje cu demersul necesităţii unor asemenea întâlniri ucrainenii Irina Regulska, adjunct al şefului spitalului orăşenesc pentru copii, şi Andrei Irincin de la acelaşi dispensar. Angela Regulska, cu rădăcini în Ceahor, şi-a rostit salutul în română, promiţând ca până la viitoarea întrunire să-şi perfecţioneze pronunţarea românească.

Ca şi alte dăţi, suflul românesc al medicilor a fost amplificat de prezenţa şi mesajele reprezentanţilor altor societăţi naţionale – Octavian Bivolaru, preşedintele „Golgotei” românilor din Ucraina, Mircea Pilat (Societatea ştiinţifico-pedagogică „Aron Pumnul”), criticul literar Ştefan Broască, arhivistul Dragoş Olaru şi bloggerul Nicolae Paulencu, părtaşi întru activitatea de prosperare a neamului. Ne-a fost plăcut să auzim, şi de astă dată, cuvinte de recunoştinţă faţă de ziarul „Zorile Bucovinei”, care pe tot parcursul a oglindit, a susţinut activitatea medicilor români, aducând în actualitate personalităţile de odinioară. Redactorul-şef al ziarului, Nicolae Toma, preşedintele Societăţii Jurnaliştilor Români Independenţi, le-a dorit organizatorilor să nu uite nu doar de jurământul lui Hipocrate, ci şi de idealurile înaintaşilor, de identitatea noastră. E un deziderat pe care îl promovăm necontenit şi suntem alături de toţi care servesc cu suflet curat idealurilor naţionale.

Maria TOACĂ