18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DRAGI ROMÂNI, SĂ PARTICIPĂM CU TOŢII LA REFERENDUM

4 octombrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

În perioada 6 şi 7 octombrie 2018, timp de 2 zile,  se va desfăşura referendumul pentru revizuirea Constituţiei României. Toţi românii  care deţin acte de identitate valabile pot vota la secţia de votare de la Consulatul General al României la Cernăuţi, sâmbătă şi duminică, 6-7 octombrie, de la 7 dimineaţa până la 21.00 seara.
Întrebarea supusă referendumului: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”; alegătorii sunt chemaţi să răspundă cu „DA” sau „NU” la întrebarea înscrisă pe buletinul de vot.
Obiectul supus referendumului: articolul 48 alin. (1) din Constituţie.
Legea de revizuire a Constituţiei adoptată de Parlament prevede că articolul 48 alin. (1) din Constituţie va avea următorul conţinut: "Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instituirea copiilor”.

Cine îşi poate exercita dreptul la vot în străinătate: toţi cetăţenii români cu vârsta de peste 18 ani, împliniţi inclusiv în ziua referendumului, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul/reşedinţa în România, aflaţi la momentul referendumului în străinătate.

Cum se poate exercita dreptul la vot: la orice secţie de votare organizată în străinătate. La referendumul de revizuire a Constituţiei din 6-7 octombrie 2018 nu se poate vota prin corespondenţă şi nici prin intermediul urnei mobile.
Cetăţeanul urmează să aibă actele de identitate pe baza cărora se poate vota: pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic; pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; pașaportul simplu; pașaportul simplu electronic; pașaportul simplu temporar; cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; cartea electronică de identitate; buletinul de identitate; pașaportul simplu cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu electronic cu menționarea țării de domiciliu; pașaportul simplu temporar cu menționarea țării de domiciliu;
Pentru a putea vota, actele de identitate trebuie să fie valabile.
Fiecare alegător își exprimă votul personal.
Votul multiplu este interzis.
Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.
Votul exercitat în cadrul referendumului
este secret.
Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.
Participarea cetățenilor la referendum se face pe baza liberului consimțământ al acestora.
Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la referendum.

Начало формы