16 ianuarie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

MAI BINE SĂ FII UCRAINEAN ÎN ROMÂNIA, DECÂT ROMÂN ÎN UCRAINA

20 octombrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Pornind de la decizia Parlamentului României de a institui la 9 noiembrie Ziua limbii ucrainene şi a acorda susţinere financiară pentru sărbătorirea acestei date în localităţile unde locuiesc compact persoane de etnie ucraineană, scriam cu vreo lună în urmă, în paginile ”Zorilor Bucovinei”, că mă bucur pentru ucrainenii care trăiesc într-o ţară membră a EU, unde sunt respectate drepturile minorităţilor, aşa cum este şi se procedează în România. Făcând o paralelă cu situaţia românilor din Ucraina, nu încape îndoială că ucrainenii se bucură de drepturi şi facilităţi la care noi nici nu mai visăm. Am în vedere, în primul rând, susţinerea financiară a activităţilor culturale şi editoriale ale comunităţii ucrainene, dar şi drepturile politice, inclusiv asigurarea de locuri în parlament pentru reprezentanţii tuturor minorităţilor naţionale.

Mi s-ar putea obiecta că şi în Rada Supremă a Ucrainei au fost, sunt deputaţi de etnie română. Însă aceştia, chiar şi aşa-numiţii majoritari, sunt înaintaţi de o anumită forţă politică, ceea ce înseamnă că, implicit, apără interesele partidului care i-au promovat, dar nu ale comunităţii naţionale.

Revenind la ucrainenii din România, faptul că au tot ce le trebuie pentru dezvoltarea spiritualităţii şi păstrarea valorilor naţionale este confirmat de înşişi reprezentanţii comunităţii lor. Iată doar unul din ecourile la articolul ”Mă bucur pentru ucrainenii din România”, publicat în „Zorile Bucovinei” şi postat pe site-ul ziarului: Ucrainenii din România sunt o minoritate bine reprezentată şi susţinută guvernamental. Personal fac parte dintr-o familie mixtă şi în comunitatea noastră la şcoală există o grupă de Limba maternă, locuitorii care încă vorbesc limba au libertatea de a vorbi şi adresa cum le este mai uşor. La recensământ s-au declarat români de etnie ucraineană. La bibliotecă beneficiază de un abonament gratuit pentru 3 ziare şi 2 reviste în limba ucraineană şi un curier bilingv. Îşi păstrează nealterat tradiţiile culturale şi religioase. Sunt susţinuţi în toate acţiunile comune şi sunt un model de convieţuire interetnică. Anul acesta fiind Centenar, declarat Anul unităţii de credinţă şi neam, trebuie să ne mobilizăm şi să ajutăm românii, fraţii noştri din Ucraina pentru păstrarea Limbii Romane”, ne scrie dna Maria Gabriela Safca.

De fapt, numele acestei doamne l-am mai întâlnit pe site-ul ”Zorilor Bucovinei”, unde îşi exprimă solidaritatea cu românii din regiunea Cernăuţi şi ne apreciază materialele postate.

Mi s-ar putea riposta că cele scrise de dna Safca e doar o părere. Deaceea voi expune în continuare câteva date care, fiind luate din susrse demne de încredere în primul rând pentru ucraineni, nu pot fi puse la îndoială de nimeni. Aşadar, iată ”Comunicatul” dat publicităţii de ”Curierul Ucrainean” nr. 247-348 din noiembrie 2017. Se specifică că datele au fost prezentate revistei de către preşedinţii filialelor UUR.

Filialele nr. copii nr. şcoli nr. localităţi

Arad 112   4 2

Botoşani 172   4 4

Caras-Severin 261   5 5

Maramureş 4370 10   10

Satu Mare   155 1   1

Suceava 2176   19   17

Timiş 732   14   14

Tulcea 72 3   3

Sighet (grădiniţă) 100 1   1

În total: 8150 de copii ucraineni care locuiesc în 57 de localităţi dispun de 61 de şcoli cu limba maternă de predare.

Amintim că la recensământul din 2011, în România s-au declarat ucraineni 51.000 de oameni. Tot în acest context se cere să concretizăm că numărul şcolilor cu predarea în limba română numai în regiunea Cernăuţi, unde populaţia românească este în număr de peste 200 de mii, s-a redus din 1991 şi până în prezent mai mult de două ori, iar peste câţiva ani, în corespundere cu noua lege a învăţământului, în genere nu se va mai vorbi şi învăţa în limba română în şcolile din Ucraina.

Maria TOACĂ