18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

PERLE DIN FRUMUSEŢEA SUFLETULUI ROMÂNESC (VIDEO)

10 noiembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Când plecăm din lumea aceasta nu luăm cu noi altceva decât ceea ce dăruim. Or, dascălul e acela care modelează sufletul elevului, împarte cu iubire discipolilor din frumuseţea sufletului românesc. Dascălul are menirea să-i înveţe pe copii să viseze, căci au cam uitat, iar dacă nu visezi, nu ştii unde să te îndrepţi, cum să-ţi clădeşti viitorul. O asemenea deschidere a  frumosului, prin prisma cuvântului matern, a vibrat în cadrul Simpozionului Internaţional "EDUCAȚIE, CULTURĂ. TRADIȚII", organizat la 10 noiembrie curent, în salonul „Dumitru Covalciuc” a Şcolii de Artă „Ciprian Porumbescu” din Cernăuţi de Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (CDERU), preşedinte Lilia Govornean, la care au fost prezenţi profesori aproape din fiecare şcoală cu limba română de predare din ţinut.

Printre oaspeţii onorifici ai evenimentului s-au numărat domnii  Gheorghe Barzea, inspector general la Inspectoratul Județean Sibiu, Alexandru Dumbrava, director al Casei Corpului Didactic Sibiu, însoţiţi de o delegaţie de 75 de cadre pedagogice, doamnele Elena Manuela David, director al Casei Corpului Didactic Suceava, Angela Ivanov, director adjunct al Gimnaziului din Criva, raionul Briceni, Republica Moldova, o delegație de profesori metodiști formatori din Suceava, o delegație de profesori din Republica Moldova, raionul Briceni, precum şi un număr mare de membri ai ACDERU. În cadrul acestui simpozion a fost semnat acordul de parteneriat între ACDERU și CCD Sibiu. Oaspeţii din Ţară au adus  o donaţie de carte, o imprimantă color pentru ACDERU şi bustul lui  Mihai Viteazul, întregitorul Ţării.

Prezent la simpozion „cu un simbol al frumuseţii româneşti” – un buchet de flori şi  un cuvânt de felicitare din partea Consulatului General al României  la Cernăuţi, în deosebi a dnei Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, diplomatul român Edmond Neagoe, consul la misiunea diplomatică română, punând accent pe simbolul întrunirii, în elevatul său mesaj a menţionat importanţa şi însemnătatea evenimentului, mărturisind: „O spun cu pietate că sunt emoţionat să mă aflu într-o sală încărcată de simboluri româneşti, pe care le-am păstrat de la înaintaşii noştri”.

La activitatea multiculturală şi relaţiile de parteneriat ale unităţilor şcolare, cadrelor didactice de etnie română din cele trei ţări – România, Republica Moldova şi Ucraina, s-au referit Gheorghe Barzea, inspector general la Inspectoratul Județean Sibiu, şi Alexandru Dumbrava, director al Casei Corpului Didactic Sibiu: „Sperăm într-o colaborare cât mai lungă şi mai trainică. Dorinţa noastră este de a promova cultura şi tradiţiile neamului românesc, să punem piatră peste piatră la temelia pregătirii profesionale. Se apropie de sfârşit drumul Centenarului şi cel mai bun proiect al naţiunii ar fi să investească în educaţie. Indiferent de situaţia prin care trece un neam, atunci când investeşte în educaţie, îşi educă copiii. Când îi formează să devină elită, nu face decât să-şi asigure viitorul, un trai decent. Trebuie să ştim că adevăratele graniţe, cele ale sufletului, nu există. Sufletul nu are graniţe, zboară acolo unde se simte bine, se simte ACASĂ. Or, CASA ţi-i acolo unde ţi-i sufletul”.

Făcând un succint excurs în istoria asociaţiei pe care o conduce, creată la 1 decembrie 2015, care  numără peste 500 de membri, dna Lilia Govornean, cea care a imprimat evenimentului armonie şi vibraţie românească, a conştientizat: „Vă primim cu braţele deschise ori de câte ori veniţi la Cernăuţi. Ne bucurăm că aţi ales anume Bucovina, oraşul Cernăuţi. Pentru aceasta vă adresez un sincer mulţumesc, Noi, profesorii, punem baza educaţională a societăţii. Fără educaţie nu poate exista o societate puternică şi unită. Dacă pictorul creează cu penelul, sculptorul modelează chipul în bronz, profesorul modelează sufletul elevului şi nu are dreptul să greşească. Dascălul e obligat să-i dăruie elevului tot ce are mai bun – sufletul său, cunoştinţe, generozitate…”.

Doina, revitalizată de Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti, condus de Iurie Levcic, ne-a răvășit sufletele prin vocea talentatei Ana-Maria Calancea, studentă la Universitatea din Cernăuţi, care pe parcursul a 7 ani de zile a promovat cântecul şi tradiţia românească, culegând laurii multor festivaluri şi concursuri. Iar membrii Ansamblului „Perla”, prin cântecele interpretate, ne-au împărtăşit din frumuseţea sufletului românesc. Iurie Levcic le-a mulţumit oaspeţilor din Ţară pentru cadoul frumos- colectarea de fonduri pentru întreţinerea timp de o lună a Şcolii de Artă.din Cernăuţi.

Despre educaţie, cultură, tradiţii, au vorbit dnele Maria Popa, profesoară de română la Şcoala din Mihoreni, raionul Herţa, Constantin Bogdaniuc, directorul CIE Cupca, Maria Vasilciuc, profesoară de limba şi literatura română la ŞM Boian. Iar Alexandru Dumbrava a evocat participarea activă a dascălilor, promotori ai culturii, la făurirea istoriei –  „dintre cei 1228 de delegaţi, prezenţi în 1918 la Alba Iulia, care şi-au pus pecetea pe actul Marii Uniri, 221 au fost învățători”.

Simpozionul s-a încheiat cu o seară românească, organizată la restaurantul Kiev.


Felicia NICHITA-TOMA

Foto şi Video: „Zorile Bucovinei”