03 decembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„PRIN EI DĂINUIEŞTE CONŞTIINŢA DE NEAM”

18 noiembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Sub acest generic, la 18 noiembrie curent, la Herţa, baştina lui Gheorghe Asachi, s-a desfăşurat un eveniment cultural-artistic important, consacrat evocării a patru personalităţi herţene de cultură şi artă –  iluministul şi cărturarul Gheorghe Asachi, deschizător de drumuri (230 de ani de la naştere),  pictorii familiei Verona – Artur(150 de ani de la naştere) şi Paul(121 de ani de la naştere), ilustrul patriot şi cărturar Aron Pumnul , (200 de ani de la naştere), sosit în Cernăuţi din Ardeal, profesorul lui Mihăiţă Eminovici, viitorul nostru poet naţional Mihai Eminescu..

Aceste manifestări au fost organizate graţie iniţiativei şi cutezanţei doamnei Eugenia Cimborovici-Teodoreanu, preşedintele Fundaţiei Raionale „Gheorghe Asachi”, Herţa, care continuă, în pofida multor greutăţi şi probleme, să lupte cu demnitate şi curaj pentru Grai, Neam şi Ţară.  Originară din Basarabia, desfăşurându-şi activitatea în Ţinutul Herţa, stabilindu-se cu traiul la Sighişoara, România, doamna Eugenia a devenit prin viaţa şi activitatea desfăşurată un exemplu demn de urmat privind servirea fără preget unităţii românilor de pretutindeni, identităţii naţionale. În Anul Centenarului Marii Unirii, manifestările respective au o importanţă specială.

Evenimentul a început în faţa Bisericii Domneşti „Sfântul Spiridon”, unde la sfârşitul secolului XIX a slujit preotul Lazăr Asachi, tatăl lui Gheorghe Asachi. cu o slujbă de pomenire, ţinută de preotul Nectarie Bălan, care s-a adresat către enoriaşi şi oaspeţi cu îndemnul să-şi păstreze Limba Maternă, Credinţa strămoşească, Neamul, să rămână ceea ce au fost şi sunt – Români, căci numai astfel vor fi demni urmaşi ai predecesorilor.

După depunerile de flori la bustul Gheorghe Asachi, situat pe aleea principală a Parcului Central din Herţa, manifestarea a continuat în sala mică a Casei Raionale de Cultură, unde organizatorii au fost felicitaţi de Victor Ciuclea, preşedintele Consiliului Raional, şi Aurelian Rugină, consul la misiunea diplomatică română din Cernăuţi, conducerii Consulatului:”Doresc să transmit felicitările şi mulţumirile doamnei Consul general Irina-Loredana Stănculescu pentru eforturile ce le depuneţi pentru menţinerea tradiţiilor naţionale româneşti. Sunt eforturi constante, de durată, pe care Statul Român le susţine şi apreciază. Astăzi ne-au reunit la Herţa patru mari personalităţi ale Ţinutului Botoşanilor – Eminescu, Enescu Luchian şi Iorga. Ţinutul Herţa, care istoric ţinea de Ţinutul Botoşanilor, a dat alte mari genii pe care îi evocăm – Gheorghe Asachi, pictorii Artur şi Paul Verona, care s-au inspirat din frumuseţile acestui colţ de ţară. Să nu-i uităm, să ne amintim întotdeauna de ei, căci sunt mândria noastră, a tuturora”.

Doamna Eugenia Cimborovici-Teodoreanu a fost felicitată şi menţionată cu un cadou de preţ pentru tot ce face pentru românii de pretutindeni de fostul ei elev Vasile Puiu, savant la Institutul din Kameneţ-Podilsk, şi de sora lui Elena, care a dedicat o „rugă pentru părinţi”.

Elevii Liceului Raional „Gheorghe Asachi”, conduşi de profesoara de română Elena Apetri, au prezentat un spectacol omagial pe versurile lui Gheorghe Asachi, Mihai Eminescu, iar cei ai Liceului ”Gheorghe Asachi” di Lipcani, Republica Moldova, - versuri şi cântece pe versurile lui Mihai Eminescu şi Grigore Vieru. În încheiere, Corul „Gheorghe Enescu” din Darabani, judeţul Botoşani, sub bagheta dirijoarei Gheorghina Guşulei, originară din raionul Storojineţ, a prezentat un recital de piese lirice şi patriotice, demonstrând că flacăra unităţii şi dragostei de Neam se va menţine mereu aprinsă.

T. NICOLAE

Fotografii: „Zorile Bucovinei”