22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

ARON PUMNUL – GLASUL LUMINĂRII

30 noiembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

În suita de manifestări din ajunul Zilei Bucovinei s-a înscris şi sărbătorirea la Cernăuţi a 200 de ani de la naşterea cărturarului şi patriotului Aron Pumnul, sosit în capitala Bucovinei din Ardeal, unde alături de Sextil Puşcariu, Branişte şi alţi patrioţi din acea zonă,  i-au mobilizat pe românii din provincia noastră istorică la lupta împotriva asupririi austro-ungare. 

Manifestările respective au început cu depuneri de flori la monumentul lui Mihai Eminescu din centrul Cernăuţiului din partea misiunii diplomatice române – Excelenţa Sa ,doamna Consul General al României la Cernăuţi Irina-Loredana Stănculescu, şi domnul ministru consilier Ionel Ivan, - societăţilor naţional-culturale româneşti.

La Biserica „Trei Ierarhi” din Cimitirul vechi, părintele Hristofor Gabor a ţinut o slujbă de pomenire  întru slăvirea lui Aron Pumnul, a soţiei sale Catinca şi a lui Mihai Eminescu, după care au fost amintite principalele sfere ale activităţii profesorului la Cernăuţi. Astfel, în alocuţiunea sa doamna Consul General Irina-Loredana Stănculescu , le-a mulţumit organizatorilor  pentru faptul că n-au uitat de o asemenea personalitate, numindu-l pe Aron Pumnul „sufletul românilor”.

Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai Eminescu”, Vasile Tărâţeanu, conducătorul Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi” , Ştefan Broască, vice-preşedintele Societăţii „Aron Pumnul”, Ilie Zegrea, preşedintele Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, s-au referit la rolul aflării în Bucovina a patriotului ardelean, la diverse probleme actuale stringente ale românilor din provincia noastră istorică, iar scriitoarea Doina Cernica din Suceava,  la lucrările Colocviului XI de la Putna. A urmat sfinţirea mormântului lui Aron Pumnul de către părintele Cristofor şi parastasul în memoria distinsului dispărut, manifestarea continuând la sediul Societăţii „Mihai Eminescu”, unde s-a desfăşurat o conferinţă, consacrată lui Aron Pumnul .

După raportul de bază, prezentat în faţa celor prezenţi de doamna Alexandrina Cernov, membru de onoare  al Academiei Române, axat pe importanţa şi rolul lui Aron Pumnul, altor personalităţi din Transilvania întru propăşirea limbii române şi deşteptarea naţională a bucovinenilor , fapt ce i-a dat dreptul să facă concluzia că ”la Cernăuţi s-a născut filologia română”, Alis Niculică, şefă de secţie la Biblioteca „I.Gh. Sbierea” din Suceava, a dat citirii unui emoţionant eseu, dedicat  fruntaşilor Marii Uniri din 1918 a Bucovinei cu Ţara şi publicistului, istoricului Dumitru Covalciuc. Dragoş Olaru, fost arhivist, s-a referit la manuscrisul lui Aron Pumnul „Consemnăciunariul cărţilor româneşti din Biblioteca provincială a Bucovinei”, scris de mâna lui Aron Pumnul, care de fapt e o copie a documentului descoperit recent la Biblioteca Universităţii cernăuţene. Octavian Voronca, membru al prezidiului Societăţii „M. Eminescu”, a vorbit despre cele 24 de locuri eminesciene din Cernăuţi, în special despre Casa lui Aron Pumnul, care de ani de zile rămâne în paragină , în bălării şi buruieane, căci, de regulă, ne  amintim de ea doar în lunile ianuarie şi iunie. Publicistul Ştefan Broască, vice-preşedinte al Asociaţiei „Aron Pumnul”, a încheiat tema respectivă cu importanta şi justa teză : „Casa lui Aron Pumnul e valoroasă ca simbol al românismului”.

Consulul Edmond Neagoe, reprezentant al misiunii diplomatice române la Cernăuţi, transmiţând mesajul de felicitare şi mulţumire organizatorilor din partea Excelenţei Sale Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, a menţionat faptul că Aron Pumnul e unul dintre cei mai mari români, autorul  documentelor programatice pentru revoluţia din 1848, fiind denumit „glasul luminării”, „învăţător al  poporului” pentru caracterul de martir al Neamului.

T. NICOLAE

Fotografii: „Zorile Bucovinei”