18 august 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

UN AN FĂRĂ SCRIITORUL DUMITRU COVALCIUC

24 decembrie 2018 р. | Categorie: Noutăţi

Acum la un an de la plecarea-i subită la cele eterne a celui care a slujit cu credinţă altarul cuvântului românesc, ziaristului, istoricului, folcloristului Dumitru Covalciuc, putem spune cu certitudine că oameni de talia regretatului dispărut trăiesc prin amintirea celor care le păstrează vie memoria – rudele şi prietenii.

Duminica precedentă, la 23 decembrie, neuitarea a reverberat cu frumoasele evocări a osârduitorului cercetător al trecutului nostru istoric, comemorat de îndoliata familie, soţia-i Victoria, fiul Ciprian, nepoţica Victorica, în sala „Dumitru Covalciuc” a Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Româneşti Cernăuţi, graţie directorului şi moderatorului evenimentului, Iurie Levcic, care a sensibilizat personalitatea complexă a scriitorului şi patriotului, câteva gânduri frumoase ale prietenilor din Ţară – a cunoscutului cântăreţ Călin Brăteanu şi editorului Dumitru Poptămaş, discipolii Şcolii de Artă, care îl încântau atât de des pe scriitor, dedicându-i câteva preciste, încheind cu un sfânt colind, iar preacucernicii părinţi au oficiat o slujbă de pomenire.

Referindu-se la documentarele realizate de Centrul Bucovinean de Artă Cernăuţi şi demonstrate, dl ministru consilier Ionel Ivan, diplomat la Consulatul General al României la Cernăuţi, prezent in corpore cu soţia-i Mioara, care l-a cunoscut pe Dumitru Covalciuc cu vreo 20 de ani în urmă, pe când lucra la Ambasada României din Kiev, a menţionat că ele sunt o filă testamentară pe care istoricul a lăsat-o moştenire bucovinenilor, că Dumnezeu l-a luat prea devreme şi n-a reuşit să realizeze totul ce şi-a propus, diplomatul român angajându-se să doneze o sumă de bani pentru apariţia unui nou volum al almanahului „Ţara Fagilor”, cartea de căpătâi a distinsului dispărut.

Amintirile prietenilor din Suceava - Ioan Iţco, sponsorul bustului lui Dumitru Covalciuc, înălţat la baştina scriitorului, caricaturistului Mihai Pânzaru Pim, economistului Petrică Murariu, inginerului Cristea Vasile, care au  pus o floare la bustul lui din Oprişenii Hlibocii, - au reverberat cu momente de sublimă conotaţie sufletească. Spiritul combativ, personalitatea de vârf a ziaristului, folcloristului şi istoricului Dumitru Covalciuc, care a lăsat o incontestabilă moştenire literară, „a reanimat românescul în Bucovina noastră întreagă”, numit încă pe când era în viaţă „enciclopedia vie a Bucovinei”, care „rămâne o prezenţă notorie continuă”, le-au evocat Ciprian Bojescu din Suceava, prietenie ce i-a legat sufleteşte de peste 40 de ani, ziariştii Nicolae Toma, redactorul-şef al ziarului „Zorile Bucovinei”, şi adjunctul său Maria Andrieş, Octavian Bivolaru, preşedintele Societăţii „Golgota” a românilor din Ucraina, pedagogul şi activistul Octavian Voronca, membru în prezidiul mai multor societăţi naţional-culturale româneşti.

Neobişnuita-i însufleţire cu care Dumitru Covalciuc a slujit cu trup şi suflet cauza naţională a rămas ca sentiment viu  cu convergenţa de păreri, în conştiinţa tuturor colegilor şi prietenilor care l-au cunoscut şi îi preţuiesc prestaţia.

Felicia NICHITA-TOMA