29 noiembrie 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„UNIREA ROMÂNILOR ESTE VISUL MEU DE FIER”

15 ianuarie 2019 р. | Categorie: Cultură

„UNIREA ROMÂNILOR ESTE VISUL MEU DE FIER”

ÎL VOR MAI TROIENI CU DRAG ADUCERILE AMINTE?

Sub vălul cernit al vremii ce tot mai pronunţat îşi aşterne uitarea, dar, mai ales, indiferenţa, când limba română, sufletul românului, va fi scoasă din şcoli, oare în Betleemul prunciei celui mai mare Poet român pe care l-a zămislit vreodată pământul vechii Dacii, în dulcea Bucovină, „Raiul Moldovei”, după cum spunea Eminescu, îl vor mai troieni cu drag aducerile aminte? Vor mai fi români care să-i recite măiastra-i carte, să vină cu sufletul vibrând să-i pună o floare în neuitare?

Că Poetul nepereche nu va fi uitat pe aceste plaiuri româneşti cât va exista suflare românească ne întăreşte în speranţă şi omagiul adus în fiecare an Luceafărului poeziei româneşti. Or, spre regret, ne amintim de Eminescu de ziua lui de naştere – 15 ianuarie, şi ziua morţii – 15 iunie.

Şi în acest an, la 15 ianuarie, sub cupola geniului eminescian s-a prelins o lacrimă din tristeţea ce o purtăm în suflete. Viaţa lui Eminescu a fost tulburătoare, tulbure sunt vremurile pe care le trăim, pe care le trăieşte dulcea limbă română – ultima jertfă a românului înstrăinat, dacă va fi aplicată legea ucrainizării complete a şcolilor şi presei româneşti.

Şi florile de tei din nemurire-i lăcrimează, când văd atâta ură, invidie şi dezbinare între români, „fraţi, fii ai aceleaşi mame” din ”cea mai frumoasă parte a Moldovei”, după cum numea Eminescu Bucovina. Nu dezbinaţi a dorit să-i vadă Eminescu pe români, ci uniţi într-un singur crez şi ideal – cel al iubirii de Patrie, de Neam.Unirea românilor este visul meu de fier”, spunea Eminescu. Or, pentru unirea tuturor românilor în hotarele „Daciei Mari”, la 24 ianuarie 1882, Eminescu înfiinţa societatea secretă „Carpaţii”. Deci, Mihai Eminescu a luptat pentru afirmarea unităţii româneşti de veacuri. Specificând lupta acerbă a Poetului pentru unitatea națională, Nicolae Iorga spunea că Eminescu reprezintă „afirmarea unităţii româneşti eterne”, iar opera, lupta şi jertfa sa sunt  „o ofrandă adusă pentru unitatea neamului”.

Deci, dragi români, să lăsăm ura, răutatea şi duşmănia, căci primim ceea ce dăruim, totul se întoarce la noi, dar înzecit, să urmăm învăţăturii sănătoase a celui care ne-a înveşmântat graiul în frumosul veşmânt al Limbii Române.

Felicia NICHITA-TOMA