04 iulie 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

DEŞTEPTAREA E GREA ŞI ANEVOIOASĂ – ROMÂNA A DEVENIT LIMBĂ REGIONALĂ ŞI LA TRESTIANA

16 august 2013 р. | Categorie: Limba noastră cea română

De peste un an de zile a fost adoptată Legea Ucrainei „Cu privire la principiile politicii de stat în domeniul limbilor” ce prevede ca în localităţile unde populaţia minoritară o constituie cel puţin 10%, în cazul nostru, al românilor, limba română, conform legislaţiei în vigoare, urmează să devină limbă regională. Însă deşteptarea conaţionalilor e grea şi anevoioasă – în sfârşit, Româna  a devenit limbă regională şi la Dimca (Trestiana). Ne întrebăm de ce nu suntem ca maghiarii, care ştiu să se iubească, să se respecte şi să-şi apere drepturile? Dar de ce nu suntem măcar ca ruşii, care doar timp de o lună, după intrarea în vigoare a legii respective, încă în iulie-august anul precedent, în toate regiunile estice ale Ucrainei, şi nu numai, au votat imediat pentru ca rusa să obţină statut de limbă regională, să beneficieze de aceeaşi drepturi ca şi limba de stat?

Când oare ne vom deştepta din somnul greu al indiferenţei şi pasivităţii, vom înţelege că fără Graiul Străbun vom pieri ca Neam? Scârţâind şi hodorogind, se mişcă carul nostru din loc. Şi oare ajungi departe într-un asemenea hal? Haide-ţi, dragi compatrioţi, să fim mai îndrăzneţi şi mai insistenţi, să rupem cu dinţii ce nu putem dezlega cu mâinile, dar graiul să-l păstrăm pentru urmaşi. Să nu-i înstrăinăm de Neam şi Străbuni, să nu ne tăiem cu propriile mâini rădăcinile. Înţeleg bine că vremurile ne presează, trăim timpuri dificile, când ultranaţionaliştii ucraineni ne-ar înghiţi cu tot pământul nostru strămoşesc, ca să nu mai audă de neamul românesc. Dar în pofida tuturor divergenţilor şi urii cu care suntem trataţi de fraţii ucraineni, noi, Românii, întotdeauna am fost un popor tolerant şi astfel urmează să ne continuăm calea, însă fără hodorog şi scârţ, fără frică, cu capul sus şi cu demnitate trebuie să ne apărăm drepturile consfinţite prin lege, ca să nu ne înjosească şi să ne ponegrească la noi, acasă, nici un venetic. Să le dovedim tuturor denigratorilor şi pizmaşilor că suntem o naţiune demnă de respect şi admiraţie. Şi aceasta o putem face, în primul rând, apărându-ne drepturile. În cazul de faţă, îndeplinind Legea Ucrainei privind funcţionarea limbilor.

Or, să ne fie un viu exemplu primăriile localităţilor Tărăsăuţi, Mahala şi Boian, raionul Noua Suliţă,  Iordăneşti, Voloca, Oprişeni, Suceveni, raionul Hliboca,  Pătrăuţii de Jos, Ciudei, Igeşti, Ropcea, Crasna, raionul Storojineţ, Ţinutul Herţa, unde Româna a obţinut deja statut de limbă regională

Iar la începutul lunii august şi la Dimca (Trestiana), raionul Hliboca (Adâncata), Româna a fost oficializată. Bravo primăriei, primarului Mihai Sârbu, secretarului Petru Michitiuc, celor 11 din cei 16 deputaţi locali,  prezenţi la sesiune, care au votat în unanimitate ca Graiul Matern să fie pus la loc de cinste, alături de ucraineană, limba de stat. Conducerea primăriei a fost ajutată de Ianoş Dan, directorul muzeului local „O. Kobyleanska”, ungur de naţionalitate, şi de câţiva profesori din sat. După cum ne-a informat dl Mihai Sârbu, proiectul hotărârii privind acordarea Românei statutului de limbă regională a fost plasată pe site-ul primăriei încă în primăvara curentă pentru ca locuitorii satului să aibă posibilitatea să facă completările şi modificările dorite. Care primărie e următoarea? Grăbiţi-vă, căci roata vremii nu stă în loc, iar timpul pierdut nu-l mai întorci. Deci, să le demonstrăm „prietenilor binevoitori” că suntem o naţiune demnă de înaintaşi, care îşi stimează vecinii şi e vrednică de respect şi admiraţie.

Felicia NICHITA-TOMA