22 mai 2022
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„MĂRŢIŞORUL” LE-A ADUS O RAZĂ DE SPERANŢĂ ELEVILOR DE LA ŞCOLILE ROMÂNEŞTI DIN REGIUNEA CERNĂUŢI (VIDEO)

18 martie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

„Mărţişorul” –  superba tradiţie ce continuată de secole la români este cea ce ne identifică ca neam. Semnificaţia „Mărţişorului” rămâne asociată cu sentimente de preţuire şi de prietenie sinceră al celui care-l dăruieşte unei persoane apropiate, este un mesager al bucuriei, al dragostei de viaţă, al speranţei în mai bine, un simbol prin care noi, românii, îmbrăţişăm renaşterea naturii odată cu venirea primăverii, ne etalăm tradiţiile, datinile, portul, cântecul, dansul popular, tezaur folcloric moştenit din străbuni.

Cu ocazia acestei vechi sărbători strămoşeşti, dantelate în comorile folclorice ale neamului românesc, din iniţiativa organizației non-guvernamentale  Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU), preşedinte dna Lilia Govornean, în incinta Centrului Bucovinean de Artă Cernăuţi, director Iurie Levcic, s-a desfăşurat concursul „Mărţişor 2019 – purtător de pace şi prietenie între popoare”, organizat cu susţinerea Consulatului General al României la Cernăuţi, la care au participat elevi din clasele 5-11 din regiunea Cernăuţi – Şcoala nr. 2 din s. Cupca, raionul Hliboca, CIE din s. Dinăuţi, raionul Noua Suliţă, şi s. Târnauca, raionul Herţa, Şcoala nr.1 din s. Ciudei, raionul Storojineţ, Şcoala nr. 10 din or. Cernăuţi  şi din România – Şcoala Specială Profesională din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava.

Dna Lilia Govornean a specificat importanţa tradiţiei şi simbolului Mărţişorului, aducând mulţumiri Consulatului pentru implicare în organizarea "Mărţişorului".

Tineri românaşi  de la Școala de Cultură Generală din s. Boian,  Liceul Noua Suliță, Școala de Cultură Generală din s. Mihoreni şi Hreaţca, raionul Herţa, au reanimat legendele, obiceiurile ce ţin de tradiţia Mărţişorului, înscenând scenete, dansând şi interpretând cântece.

Apreciind munca depusă la organizarea manifestării de dna Lilia Govornean, a profesorilor pentru prestanţa de  promovare a valorilor identitare şi de bună vecinătate între poporul român şi cel ucrainean, dna Irina Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi, însoţită de ministru consilier Edmond Neagoe, i-a felicitat pe toţi cei prezenţi la eveniment cu ocazia  „Mărţişorului”.

De asemenea, un mesaj de felicitare  au adresat Mariana Ungurean, șefa Secției de Învățământ  Preșcolar și Şcolar al Departamentului de  Învățământ și Ştiință al ARS, şi  Gabriela Juverdeanu, director al Școlii Profesionale Speciale din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,  manifestarea având-o ca oaspete de onoare  pe cunoscuta cântăreaţă de muzică populară Felicia Oblesniuc.

Înveşmântaţi în frumosul strai naţional, tineri din clasele 5-11 au prezentat juriului şi oaspeţilor desene, copăcei brodaţi din mărgele, tablouri şi alte obiecte confecționate de ei însuşi pe tematica Mărţişorului. Cu un cadou muzical au fost prezente domnișoarele Natalia și Nadia Pascar, învățătoare de clasele primare la Liceul din Noua Sulița.

„Mărţişorul”,  acest simbol al dăinuirii noastre, le-a adus o rază de speranţă elevilor de la şcolile româneşti din regiunea Cernăuţi că vor avea posibilitate şi în continuare să înveţe în limba maternă. Toţi copiii au obţinut locurile I, II şi III, primind diplome din partea ACDERU, iar Consulatul General al României la Cernăuţi a oferit  cadouri şi premii băneşti fiecărui participant.


Diana TOMA

Fotografii şi video: „Zorile Bucovinei”