28 mai 2023
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

EXPOZIŢIA CENTENAR A PICTORILOR ŞI SCULPTORILOR ROMÂNI CARE AU PARTICIPAT LA PRIMUL RĂZBOI MONDIA

14 aprilie 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Astăzi, în incinta Societăţii „Mihai Eminescu”, s-a desfăşurat un eveniment cultural deosebit –  „Expoziţia Centenar a pictorilor şi sculptorilor români care au participat la Primul Război Mondial (1916-1918 ) reiterată la Cernăuţi prin reproduceri după materiale de epocă”, organizată de Prof. dr. Teodor Haşegan şi colegul său Ioan Răducea, scriitor, critic de artă din Iaşi.

 Evenimentul a fost inaugurat de diplomatul Ionel Ivan, ministru consilier la Consulatul General al României la Cernăuţi, care s-a referit la faptul că cei peste 100 de ani ce au trecut de la încheierea „războiului naţiunilor” , în care şi-au găsit moartea peste 20 milioane de oameni, inclusiv multe victime au fost şi din partea poporului român, care s-au jertfit pe altarul Patriei în interese naţionale şi europene, când s-au destrămat imperii şi au apărut noi alianţe, a mulţumit din partea misiunii diplomatice organizatorilor  expoziţiei pentru iniţiativa lor deosebită,  a transmis  mesajul de felicitare din partea doamnei Irina-Loredana Stănculescu, Consulul General al României la Cernăuţi.

Teodor Haşegan a menţionat faptul că la Cernăuţi a fost adusă o expoziţie,alcătuită din peste 30 de lucrări xeroxate şi copii din picturile, sculpturile artiştilor din acei ani grei, când în Iaşi se aflau în refugiu Regele, Parlamentul, Guvernul şi principalele instituţii ale statului, iar în acest centrul cultural moldav a continuat o intensă activitate artistico-plastică, fiind organizate expoziţii de lucrări inspirate din viaţa frontului şi a refugiului. Organizatorul  la Cernăuţi a acestei prezentări publice şi-a manifestat dorinţa să dăruiască această comoară artistică de epocă  Societăţii „M. Eminescu”, rugându-l pe Vasile Bâcu, preşedintele ei, să expună lucrările respective în instituţiile, aşezămintele şi organizaţiile din ţinut ce-şi vor manifesta dorinţa să i-a cunoştinţă de ea. De comun acord s-a ajuns la concluzia că una din primele expoziţii în deplasare să aibă loc în incinta Muzeului „M. Hacman” din Oprişeni, iniţiativă înaintată de Nicolae Botnariuc, directorul Şcolii Medii din localitate.

La rândul său, Ioan Răducea,  nepot al unui participant la luptele de la Mărăşeşti, a reliefat faptul că gruparea artistică, devenită ulterior Societatea artistică „Arta Română” , la care alături de detaşamentul de pictori şi sculptori mobilizaţi pe front, lucrările căror surprind prin dramatismul situaţiilor şi starea lăuntrică a personajelor reprezentate, s-au alăturat apoi şi tineri artişti care au fost însufleţiţi de stilul modern, realist  al concepţiei artistice, continuată de ei prin lucrări realiste, cu o vădită implicare în problematica socială. Într-un cuvânt, expoziţia respectivă reuneşte într-o sinteză valoroasă aspectele de continuare a tradiţiilor şcolii naţionale de artă cu tendinţele plastice europene. 

T. NICOLAE

Foto: „Zorile Bucovinei”