07 martie 2021
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

„MIORIŢA” DIN BOIAN ÎN FRUMOASA TRADIŢIE PASCALĂ „HRISTOS A ÎNVIAT!”

2 mai 2019 р. | Categorie: Noutăţi

Le-am admirat din nou cu pietate în marţea Paştelui – portul popular, dansul şi cântecul, zestrea folclorică, moştenită din moşi-strămoşi – sacre comori cu care boincenii îşi menţin perenitatea. Or, în pofida tuturor negurilor ce se mai abat asupra existenţei noastre ca neam, acest tezaur străbun ce dăinuie şi prin „Doina” lui Eminescu e cea mai frumoasă zestre a românului din Marele Boian. Păstrate cu dragoste în salba Datinii străbune, aceste sacre mărgăritare ale unui neam de viţă aleasă au strălucit în frumoasa diademă a tradiţiei, împletită cu iscusinţă de membrii Ansamblului folcloric de dans „Mioriţa”, conducătoare artistică Maria Basaraba, în impresionabilul spectacol „Hristos a Înviat!”,  dedicat sărbătorilor pascale.

A fost o sărbătoare a sufletului românesc cu ouă roşii, pască, dulciuri şi oaspeţi dragi, întâmpinaţi gospodăreşte, precum se pricep doar boincenii – cu colaci şi muzicanţi, cu fanfară, cu dansuri şi voie bună. Se pare că la Boian toţi copiii dansează sau cel puţin o bună parte din aceşti vlăstari de români sunt membri activi ai „Mioriţei”, care numără peste 150 de copii – 3 categorii de vârstă. E o muncă nu uşoară, dar dna Maria Basaraba, care îi instruieşte”, o face cu dragoste, pricepere şi talent. Anume la aceste calităţi ce îi pun în lumină talentul s-au referit Gheorghe Demenciuc, primarul comunei, Ivan Petrusiak, şeful Secţiei centrului metodic regional de cultură, fiul satului Nicolae Toma, redactor-şef al ziarului „Zorile Bucovinei” etc., aducând alese mulţumiri şi părinţilor care cresc, educă şi poartă în lume, suportă toate cheltuielile ce sunt nu mici: costume, deplasările atât în Ucraina, cât şi peste hotare ale dăruiţilor cu har artişti - mândria localităţii.

O veritabilă oază de păstrare a frumoaselor şi valoroaselor tradiţii, datini, dansuri şi obiceiuri ale românilor din Boian, asumându-şi nobila chemare de a reprezenta arta şi cultura naţională românească, Ansamblul de dans „Mioriţa”, creat în 1955, cu mâna uşoară şi talentul dlui Ilie Ignatiuc, bun cunoscător  al dansului popular, al folclorului românesc,  în 1967  obţinând titlul de „Ansamblu popular”, a fascinat publicul spectator prin suitele de dansuri „Sârba”, „Arcanul”, „Huţulca”, „Ciobănaşul”, „Mărunţica”, „Fecioreasca”, „Hora generaţiilor”, prin vocile duioase şi iscusinţa de a mânui instrumentele muzicale ale tinerilor artişti Aleksandru Vaipan, Anastasia şi Sofia Poclitar, Maria Drobot, Ansamblul „Lăcrimioara” de la Şcoala din Ostriţa, Diana Cobrac, Cristina Harabagiu din Mahala, colectivul de dansatori „Zelenceana” de la Casa de Cultură din s. Zelena, raionul Chelmeneţ, ansamblul de trompetişti  - Ştefan Basaraba, Ilie Şcigorţev, Dumitru Cameniuc, conduşi de instructorul Ilie Hauca.

Frumosul spectacol de zile mari „Hristos a Înviat”, regizat ingenios de dna instructor Maria Basaraba, s-a încheiat cu aplauzele sincere ale consătenilor prezenţi în spaţioasa sală a Casei de Cultură din Boian, cu închinarea darurilor şi împărţirea dulciurilor tuturor spectatorilor.

Felicia NICHITA-TOMA